Create
Learn
Share

Turkish 1

rename
aslan7's version from 2016-10-05 12:10

Brojevi

Question Answer
nulasifir
jedanbir
dvaiki
triüç
četiridürt
petbeş
šestaltı
sedamyedi
osamsekız
devetdokuz
deseton
jedanaeston bır
dvanaeston ıkı
dvadesetyirmi
dvadeset triyirmi üç
tridesetotuz
četrdesetkırk
pedesetelli
šezdesetaltmış
sedamdesetyetmiş
osamdesetseksen
devedesetdoksan
stoyüz
dvjestoıkı yüz
hiljadubin
pet hıljadabeş bin
memorize

Porodica

Question Answer
babobaba
mamaanne
sestrakiz kardeş
braterkek kardeş
elder brotherabi
elder sisterabla
sonoğul - erkek çocuk
daughterkız - kız çocuk
aunt (mother side)teyze
aunt (father side)hala
grandfatherdede - büyükbaba
grandmothernine - büyükanne
grandmother (mother side)anneanne
grandmother (father side)babaanne
nephew, nieceyeğen
uncle (father side)amca
uncle (mother side)dayı
wifeeş, hanım, karı
husbandkoca
memorize

Lične zamjenice

Question Answer
jaben
tisen
on/ona/onoo
mibiz
visiz
onionlar
memorize

Nastavci za lica

Question Answer
jaim /üm/um (Güzelim/Kötüyüm/Geliyorum)
tisin/sün/sun (Güzelsin/Kötüsün/Geliyorsun)
on/ona/onoo (bez nastavka) (Güzel/Kötü/Geliyor)
miiz/üz/uz (Güzeliz/Kötüyüz/Geliyoruz)
visiniz/sınız/sunuz (Güzelsiniz/Kötüsünüz/Geliyorsunuz)
oniler/ler/lar (Güzeller/Kötüler/Geliyorlar)
memorize

Prisvojni oblici zamjenice (Dodaju se uz ımenıcu kao u arapskom)

Question Answer
mojeben-im (ben-ım ev-im ---evim)
tvojesen-in (sen-in ev-in ---evin)
njegov/njenoo-n-un (evi)
našebiz-im (ev-imiz)
vašesiz-in (ev-iniz)
njihovoonlar-ın (evleri)
memorize

Antonimi

Question Answer
big-smallbüyük-küçük
fast-slowhızlı-yavaş
quick-slowçabuk-yavaş
full-emptydolu-boş
easy-difficultkolay-zor
heavy-lightağır-hafif
open-shutaçık-kapalı
right-wrongdoğru-yanlış
old-neweski-yeni
old-youngyaşlı-genç
first-lastilk-son
beautiful-uglygüzel-çirkin
free-busyserbest-meşgul
good-badiyi-kötü
better-worsedaha iyi-daha kötü
the best-the worsten iyi-en kötü
early-lateerken-geç
cheap-expensiveucuz-pahalı
near-faryakın-uzak
here-thereburada-orada
right-leftsağ-sol
tall-shortuzun-kısa
dark-lightkoyu-açık
high-lowyüksek-alçak
open-closedaçık-kapalı
thin-thickince-kalın
slim-fatzayıf-şişman
memorize