Create
Learn
Share

TOEIC _1

rename
ngokimdung's version from 2017-09-02 08:51

Section

Question Answer
affairjob
reliant onphụ thuộc
dietaryăn kiên
reimbursementhoàn trả
inevitablychắc chắn
expenditureexpense
recognitioncông nhận
distintiveđặc biệt, khác biệt
sensiblehợp lý
sketchphác họa
shadebóng râm
mow the grasscắt cỏ
demolishdestroy
memorize