Create
Learn
Share

TMV test 4

rename
tatsana's version from 2016-11-07 07:36

Section 1

Question Answer
Předchůdci do 1919, množství myslitelů, kteři se zabyvali otázkami míra a války
Thúkydidesrealismus
Machiavellidůraz na pragmatickou politiku státníka
Hobbesanaliz vzniku státu
Hugo Grotiuszakladatel MP
Immanuel Kant liberalismus, demokratický mír
Karl Marxmarxismus
memorize

Section 2

Question Answer
KONSTRUKTIVISMUS= socialní konstruktivismus
1. realita není dána nezávisle na člověku 2. vytvářena jako socialně konstrukce
společenská realita složena s naších představ
aktéři se obvykle chovají takaby bylo jeich chování v souladu s internalizovanými normami
mezinárodní změna je změnou v normách
liberálni konstruktivistézajmy a identita nejsou dane, ale jsou zpusobene anarchi v medzinarodni politicke scene, institice take muzou ovplyvnit indentity a zajmy statu
radikálni konstruktivistépoznátky jsou vytvořené jen jednotlivci
politická realita není objektivnízávisla na chápáni a interpretaci
hlávní cíl není vysvětlení realityje změna reality
MV jsou komplexní souhrn kulturních podsystém, které
memorize

Section 3

Question Answer
TEORIE EVROSKé INTEGRACEanalýza podmínek, za jakých dochází k regionální integrací v Evropě, co ovlivnüje integráci
federalismusnahrada existující systém národních států federálním úspořádáním zejména na evropském území
teorie komunikacekomunikace je klíčová proměnná, múže zajistit dostatečnou vzájemnou důvěru i potenciál pro integraci
funkcionalismusintegrace v souladu s funkcemi, které jsou očekavány od organizace přesune loajality obyvatelstvaod vlastního státu, a dále - posilování pravomoci
neofunkcionalismusintegrace v určité oblasti, vytvora organizaci nadnárodního charakteru, pak přelévání nových funkci při dosazení stanovených cílů
liberální mezivládní přístuppreference uvnitř jednotlivých sociálních skupin, pak oni to prosadí prostřednictvím strategii
teorie mnohaúrovnövého vládnutízvyšováni komplexity systému EU a postupné rozširování úrovní vládnutí
memorize

Section 4

Recent badges