Create
Learn
Share

TMV test 3

rename
tatsana's version from 2016-11-06 14:27

Section 1

Question Answer
FEMINISMUSrealita MV dána převládajícími mužskými předstávami o MV
liberálni feminismusmožnost reformy (zastoupění žen ve veřejném životě, zrovnoprábnění žen v tradičných společnostech)
radikální feminismusodmítá stávající uspořádání
odstranění válkyodstranění mužskou agresivity
kritika feminismuumělé vyhledání problemu nerovnoprávné postavění žen tam, kde se nevyskituje
memorize

Section 2

Question Answer
NEO-NEO DEBATAneoliberalisty vs. neorealisty
otázkamožnost dosázení trvalého míru
liberálovéodstranění války
neoliberálovésnižení pravděpodobnosti vypuknutí války
neo-neo debatačtyři prvky
1 možnost spolupráce států v anarchii neorealisté - jen krátkodobá, neoliberálové - dlouhodoba, v důsledku teorii vzájemné závislosti
2 ekonomické vazbyneorealisté - ekonomika je nástrojem politiky, neoliberálové - ekonomika nezávislá síla i může měnit zahraničnou politiku států,a tím pádem bránit konfliktu, který zníčí ekonomické hospodářské vázby
3 existence maximilizace užitkuneorealisté - relativní výnosy ze spolupráci (získ ve srovnání z ostatními) , neoliberálové - absolutní výnosy ze spolupráci (jakýkolí užitek)
4 role mezináridního režímůneorealisté - nástroj státu, neoliberálové - autonomní kličový prvek, snižuje napětí mezi státy
společné rýsy5
1 rýsazákladni aktér = stát
2 rýsastáty se chovají racionálně
3 rýsastáty se snáží o maximilizace užitku
4 rýsazákladní charakteristikou MV je anarchie (abscence výšší než státní autority)
5 rýsadůležitá role věd při zkoumání (pozitivismus)
memorize

Section 3

Question Answer
REALISMUS vs. NEOREALISMUS
neorealismus vzniká na kritiku klasického realismu
autorem jeKenneth Waltz
základni změnydvě
1. změnavědecký základ (metody neoklasické ekonomii (MV=analogie trhu), firmy max. zisku, státy - max. moci
2. změnasystémové pojetí realismu (přičina konfliktu = mezinárodní anarchie, realisté = špatná přirozenost člověka)
společné rýsy4
1. povaha MVkonfliktní
2. základní aktérstát
3. základní proměnnámoc
základní regulátormocenská rovnováha
memorize

Section 4

Question Answer
LIBERALISMUSvelký počet teoretických směrů a teorii
základni aktér MVjednotlivec/skupiny jednotlivců
zahraniční politika odráz zájmů určitých socialních skupin
základní rýs směrůmožnost trvalého míru a spolupráce
liberalní přístupmír = hospodářská spolupráce
idealismusmír = změna norem MV
chápání MV v mnoha dimenzíchnárodní zájem (blahobýt, spravedlnost)
teorie komplexné vzájemné závislostiztráty z mezinárodního obchodu v propojovaných ekonom., v případě války, snizují pravděpodobnost války
teorie demokratického mírudemokratické státy mezi sebou nevalčí
teorie funkcionalismumír = spolupráce technického chararkteru, v připadě úspechu splnění funkci lze očekavat vetvění nové spolupráci a postupnou náhradu státní suverenity
memorize

Recent badges