Create
Learn
Share

TMV Realismus 23,24,26

rename
tatsana's version from 2016-12-12 11:20

Section 1

Question Answer
příčiny konfliktů mezi lidmi (Kenneth N. Waltz)leží ve třech rovinách zkoumání
1. rovinaindividuální psychiky (jednotlivec)
2. rovinapolitický režim (státní)
3. rovinaglobální, mezistátní vztahy (systémová)
1. rovinasymbolizován myšlením Spinozovým
2. rovinasymbolizován myšlením Kantovým
3. rovinasymbolizován myšlením Rousseauvým
1. rovina Spinozačlověk je nedokonalý a touží po moci
2. rovina Kant přícina konfliktů leží v organizaci jednotlivého státu (nastolení spravedlnosti uvntř států povede lidi k mírumilovnému chování)
3. rovina Rousseaupřícina konfliktů leží v organizaci vztachů mezi státy (anarchie)
memorize

Section 2

Question Answer
24. bezpečnostní dilemat (John Herz)neexistuje vzáemná důvera mezi státy, hrozba jejich přežití a bezpečnosti
státy se snaží zajistit bezpečnost zvětšováním své mocitím pádem zmenšuje pocit bezpečnosti ostátních států
zmenšení pocitu bezpečnosti státůvede k úsilím o zvětšení vlastní moci
ostátní státy takové obranné vyzbrojování budou chapat jakorůst svého ohrožení a bude spuštěna bludná spirála bezpečnostniho dilematu
výsledek BDzávody ve zbrojení a zvýšení pravděpodobnosti vypuknutí války
memorize

Section 3

Question Answer
26. realistická a behavioralistická debata o polaritějak polarizace moci zajištúje světovou stabilitu
realisté Kenneth N. Waltz (bipolarita)
behavioralistéDavid J. Singer a Karl W. Deutsche (multipolarita)
N. Waltz (bipolarita) je stabilnějšízbavuje dva rozhodující hráče závislosti na nejistých spojencích, snažší dohoda velmocí v dílčích otázkách MV
David J. Singer a Karl W. Deutsche (multipolarita) je stabilnějšíjedina záruka neutralizace hry nulového součtu je rozptylení moci (mnohost vojenských aliancí a kooperaci)
memorize

Section 4

Question Answer
23. rovnováha moci či stát hegemonem?otázka obranného a útočného neorealismu
Waltz (obranný neorealismus)státy se budou snažit udřovat mocenskou rovnováhu
Proč se státy budou snažit udřovat mocenskou rovnováhuúsilí o získání převahy vede ke zhoršení bezpečnosti a snižování naděje na přežití
J. Mearsheimer (útočný neorealismus)hlavní prostředek zajištění bezpečnosti je zvětšování moci vzhledem k soupeřům a dosažení postavení hegemona
memorize

Section 5

Question Answer
teorie heraktér musí při sledování svých cílů brát na vědomí jednání ostátních, kteří jsou zapojení do stejné interakce a často sledují protikladné cíle
hra vzájemné nevýhody a nulového (stálého) součtuzero či constant sum game
hra vzájemné výhody a kládného součtu positive sum game
hra vzájemné nevýhody a nulového (stálého) součtuo rozdělení hodnot jejichž součet je fixní, vítež bere to , co poražený strácí
hra vzájemné výhody a kládného součtu tvorba hodnot a jejich rozdělení (káždý může získat víc, než kdyby se soutěže nezúčastnil)
kdo získá to, co druhý ztratíthe win-lose game
káždý získá aspon´ neco ve srovnání se svou situací před započetím hrythe win-win game
memorize

Recent badges