Create
Learn
Share

TMV Realismus 18-22, 25

rename
tatsana's version from 2016-12-13 09:30

Section 1

Question Answer
Edward H. CarrDvacetiletá krize
Edward H. Carrzavádí pojem realismus
Thomas Hobbesčlověk člověku je vlkem
Thomas HobbesLeviathan
Max Weber2 typy moralky (etika hodnot a etika důsledků)
Hans Morgenthau Poitika mezi národy
Hans Morgenthauformuluje 6 principů polit. realizmy
George Kennanpolitika zadržování komunismu
George Kennandlouhý telegram 1946
Kenneth Waltzzakladatel neorealismu
Kenneth WaltzČlověk, stát a válka
Kenneth Waltztři obrazů příčin násilných konfliktů mezi lidmi
Kenneth Waltzbipolarita je stabilnější
memorize

Section 2

Question Answer
hlavní rysy realismu (principy)státocentrismus, nemožnost změny, omezený význam mezinár institucí, klíčový význam moci
S. Hoffmannrozdíl mezi vysokou a nízkou politikou
S. HoffmannSisyfovská práce
neorealismus- strukturálni realismus
neorealismusanarchie je klíčovou charakteristikou MV
anarchieexistence suverénních jednotek, nad nimiž neexistuje žadná vyšší moc
J. MearsheimerEU se po skončení bipolarného soupeření rozpadne, vypukne válka
J. Mearsheimersituace v Evropě je nestabilní protože v Evropě existuje větší množství velmoci než bipolární systém
J. Griek"příležitost promluvit"
"příležitost promluvit"prostřednictvím integraci slabší státy získavá vliv na rozhodování silnějších států
"příležitost promluvit"slabší státy budou moci v institucích vyjádřit svůj názor
memorize

Section 3

Question Answer
18. modifikace principů realismu v TEIexistuje dlouhodobá institucionalizovaná spolupráce uvnitř celé skupiny států (anomálie)
19. realisty: války jsou, protože je v lidské přirožennostineorealisty: státy válčí, protože nad nimi neexistuje žádná vyšší moc (anarchie)
20. žádnýempericky - prohlubování do nedotknutelné sféře kompetencí jednotlivých států (společná měna)
21. S. Hoffmann - rozdíl mezi vysokou a nízkou politikou, J. Griek - "příležitost promluvit", J. Mearsheimer - EU se po skončení bipolarného soupeření rozpadne, vypukne válka
22. bud´byl chybný ve svých predpovědích, anebo se jeho interpretace evropské integrace výrazně vzdálily realistické tradici
25. základní rozdíly mezi realismem a neorealismempříčina konfliktu (špatná přirozenost člověka \ mezinár anarchie), typ teorie (redukcionistká \ systemová), metody (historická analýza \ neoklasická ekonomie)
memorize

Recent badges