Create
Learn
Share

TMV Dejiny TEI 11-17

rename
tatsana's version from 2017-01-10 00:40

Section 1

Question Answer
11. Jaký je vztah mezi teorií a historií?11. Jaký je vztah mezi teorií a historií?
Jak výklad historický, tak i teoritický jsouvždy již určitou interpretací.
Teorií obvykle usiluje oformalizované zevšeobecnění (předpoklady, hypotézy, modely).
Historie si více všímá jednotlivostí a klade důraz spíše napochopení události v její neopakovatelnosti.
Rozdíl mezi oběma spočíváve vztahu k budoucnosti.
(budoucnost) Teorie bude usilovat o předpovidání budoucího vývoje.
(budoucnost) Historie bude usilovat o pochopení událostí v jejich unikátním kontextu.
memorize

Section 2

Question Answer
12. Je možná objektivita historického poznání? 12. Je možná objektivita historického poznání?
Nelze zachovat nestranost a objektivitujiž cíl a zaměření historické studie předurčuj, na které historické události a procesy se analýza zaměří.
Historické poznání jeinterpretaci celé řady soupeřících historických interpretací.
Pol. elita interpretuje integracijako trvalé odstranění válek.
Společenská interpretace chápejako ekonomický proces.
Akademická interpretace zdůražňujehistorické proměnlivou formu politického společenství.
memorize

Section 3

Question Answer
13. Zaměření teorii na zlomové události a limity takového přistupu.13. Zaměření teorii na zlomové události a limity takového přistupu.
Zlomové událostisetkání vrholných polit. představitelů členských zemí (summity), kde probíhají vyjednávání o vzniku či změně záladních smlouv.
Limity jsou 5
1 nezachucuje obecné události, které integraci umožnili (např. Churchillův projev)
2mala pozornost jiným akterům (např, Europská komise, Evropský soudní dvůr)
3chápání integraci jako skoků a ne procesu (např. Evropská řada existovala ještě před smluvní kodifikací)
4stírání rozdílů mezi kvalitativně odlišnými událostmi (obětujeme specifika, která odlišují jednu událost od druhé - vstup VB a postkomunistických zemi do EU)
5absence integračního neúspěchů (Evropské obranné společenství = tabu v bezpečnostních otázkach)
memorize

Section 4

Question Answer
14. Alternativní interpretace TEI.14. Alternativní interpretace TEI.
1 zaměřovat se na konkretní politikypoukáže, jaký vliv na kterou politiku a na její utváření měly členské státy či jiné aktery
2 širší časový záběr EIzkoumá integrační projekty co ES předcházely
17. Politické vs. kulturní a sociální dějiny (na co se zaměřují TMV a TEI a proč?)17. Politické vs. kulturní a sociální dějiny (na co se zaměřují TMV a TEI a proč?)
Na co se zaměřují TMV a TEI?jen na politické dějny a opomíje kulturu a identity obyvatel EU
Proč se zaměřují na politické dějny?výklad dějin integrace je vždy určitou selektivní interpretací veřejného mínění.
memorize

Section 5

Question Answer
15. Jaké základní přistupy k TEI existují?podle otázek
40.-50 léta (integrace odstrání konflikt?)funkcionalismus, federalismus, teorie komunikace
60.-70 léta (jaké jsou přičiny a akteři?)neofunkcionalismus, realistický mezivládní přistup
80. léta (jak funguje systém vládnutí ES?)teorie multigovernal governance
90. léta (jak EU mění normy a identity?)konstruktivismus, institucionalismus
memorize

Section 6

Question Answer
16. Která TEI vysvětluje EI co nejlépe?Liberální mezivládní přístup.
Liberální mezivládní přístup - autorAndrew Moravcsik
tři fáze integraceprobíhá na 2 úrovnich(rovinach)
memorize