Create
Learn
Share

Test1

rename
nicknone's version from 2015-06-29 12:45

Section 1

Question Answer
רכבתסוג תחבורה המיועד להסעת נוסעים והובלת מטענים באופן בטוח, דייקני ומהיר.
2 דברים המאפיינים את הרכבתנייד+ מסילה (2 פסים)
מהי מסילהדרך הבנויה מפסי רכבת המותקנים על אדנים
הרכבת הראשונהרכבת עץ כאשר הקטר הוא סוס
המדינות המובילות בעולם בתחום הרכבותגרמניה, צרפת, יפן
מהירות מותרת ברכבת ישראל160, 80 קמ"ש
מהירות התכנון בישראל250, 120 קמ"ש
חסרונות מערכת ה- MAGLEVעלות גבוהה- 40 מיליון $/ק"מ
עומס מקסימאלי על סרן5 טון, 225 KN
רוחב מסילה1435 מ"מ, נקבע ע"פ רוחב 2 סוסים נהוג ב- 62% מהארצות
גובה האדן ממבנה תחתון30 ס"מ
מרחק (צירי) בין אדנים60 ס"מ
memorize

Section 2

Question Answer
סוגי פסיםUIC- 60, UIC- 54 [ק"ג פס/מ"א]
סוגים של אדני רכבתעץ (במפלגים), פלדה, בטון (MONOBLOCK)
בתכנית החומש הנוכחי: תכנון וביצוע קווים חדשיםסה"כ 200 ק"מ מסילה
תכנון מסילות במתחמיםסה"כ 35 ק"מ מסילה
סה"כ כמות הובלה לשנת 20095683 אלף טון
סה"כ כמות הובלה לשנת 20107021.6 אלף טון
בשנת 2012390 רכבות ביום, 40 מיליון נוסעים
בשנת 2014448 רכבות ביום
סה"כ רכבות משא ביום100
1 TEU38.5 מ"ק
סוגי מטענים להובלהמכולות ושירותי אחסון, גרעינים, מחצבים חול ואשפה, חומרים מסוכנים.
תכנית החומש:12 פרוייקטים- 700 ק"מ מסילה, שטחי התארגנות- 80 ק"מ מסילה, קווים משניים בתחנות- 35 ק"מ, מסילות זמניות ומעקפים- 13 ק"מ, מפלגים ומעבורים- 400 יחידות, הפרדות מפלסיות- 79 יחידות
memorize

Section 3

Question Answer
מכונת יציקה עבור רכבת קלהAPPITRACK, המכונה מחדירה לבטון הטרי את האדנים
Double-Deckרכבת קומתיים מתוצרת בומבדיר
IC-3 תלות מרחק בלימה- מהירותבלימת חירום: 740 מ', בלימה רגילה: 900 מ'
הרכבת החדשה במערךהרכבת של חברת סימנס מאוסטריה מסוג LOW FLOOR, מצמצם את זמני הנסיעה ואת הנגישות לרכבת, אין מדרגות.
סימון האות Bקטר BO-BO , 2 סרנים בחוגון
אחוזי בלימה ( יחס בין מסת הבלימה והמסה האמיתית של הקרון) של רכבות צריכים להיותלפחות 125% לנוסעים, 65% למשא, , B- משקל בלימה של קרון, G- מסת הקרון
גובה בין רציף ומדרגה25 ס"מ
מרחק אופקי בין רציף ומדרגה27.5 ס"מ
אורך צעד מרציף למדרגה35 ס"מ
דרישות כלליות לאיחוד האירופי לגובה בין רציף ומדרגהdelta+=230, delta-=160
מערכת האינדוזימתקן לעצירה אוטומטית של נייד רכבתי, פועל באמצעות מגנטים
מדדים עיקריים של תפעול רכבותלו"ז, בטיחות ודיוק
memorize

Section 4

Question Answer
ע"פ מפת תנועות רכבות בקו ת"א ההגנה- לודמצב קיים- 8 רכבות לשעת שיא לכיוון, עצירת רכבת אחת תביא לביטול רכבת אחת בשעה, עצירת 2 רכבות תביא לביטול 2 רכבות בשעה
איזור סכנה ברציףהאיזור שבו הרכבת העוברת יכולה להשפיע על נוסע העומד על הרציף (85, 135, 205 ס"מ כתלות מהירות מקסימלית ברציף)
כאשר מהירות מקס' קטנה מ-200 קמ"שיש לסמן את אזור הסכנה על הרציף
כאשר מהירות מקס' גדולה מ-200 קמ"שיש למנוע את כניסת הנוסעים לאזור הסכנה
אורך רציף לנוסעים- מומלץ300 מ' (ללא רמפות)
גובה רציף לנוסעים76 ס"מ
מרחק מציר מסילה עד קצה רציף (מסילה ישרה)1.65 מטר בקו ישר
המגבלות כתוצאה מאורך שימושי של מסילות קצר מאורך רכבתמניעת הכנסת 2 רכבות בו זמנית לתחנה (ברציף אי) ומכאן פגיעה בקיבולת ובתדירות
שיפוע מקס' מומלץ ברציפים0%
שיפוע מקס' מותר ברציפים0.25%
תחנות השנאה סגורותמפחיתה את המתח העליון למתח עבודה של 25 קילו-וולט AC, 50 הרץ
הזנה עילית לעומת הזנה תחתית (פס שלישי)רק הזנה עילית מאפשרת את המהירות הדרושה בצורה רצופה ובטוחה לציבור
memorize

Section 5

Question Answer
במקרה של חשמול קווים כפוליםנעדיף מערכת עמודים והזנה נפרדת לכל קו כדי למנוע השבתה מלאה של 2 מסילות
מרחק בין עמודים לאורך מסילה60-70 מ' בקטעים ישרים, 30-60 מ' בעקומים
גובה טעינה מקס' של רכבת4650 מ"מ
רוחב מטען (מעל גובה רציף) בגבריט1.575 מטר (מציר מרכזי)
רוחב מטען עד גובה רציף בגבריט1.551 מטר (מציר מרכזי)
רוחב הרכבת מעל גובה רציף1.660 מטר (מציר מרכזי)
רוחב הרכבת עד גובה רציף1.651 מטר (מציר מרכזי)
הפרש עבור מצב סטטי76 מ"מ
הפרש עבור מצב קינמטי31 מ"מ
רדיוס הגבריט4.750 מטר
היקף המבנה המינימאלי תחום המגדיר התקרבות מותרת מקסימלית למסילה של כל מתקן או מבנה הנבנים או מוצבים בסמוך למסילה
היקף הטעינה המקסימליתחום המגדיר מידות מקסימליות לכל סוג נייד, כולל מטען, הנע במסילה )פרט לרכבת מיוחדת עם מטען חורג(
memorize

Section 6

Question Answer
רוחב נייד נוסעים IC-33100 מ"מ
גובה נייד נוסעים DD4632 מ"מ
מרחק מינימאלי מציר המסילה עד לאיזור הבטיחות161-250 km/h->3 m, v<160 km/h->2.5 m, v<50->2 m, v<40->1.85m (last two only in stations)
מרחק מינימאלי מציר המסילה עד לעמוד161<v<250 km/h-> 3.8m. v<160 km/h->3.3m
בתכנון גשרים חדשים מעל מסילות יש להשתמש בנתונים הבאים:בקווים המיועדים לחישמול, הגובה מרום הפס עד לתחתית מבנה הגשר יהיה: 6.5 מ' – בקווים ובתחנות. Xבקווים הלא מיועדים לחשמול, הגובה מרום הפס עד לתחתית מבנה הגשר יהיה: 6.0 מ' – בקווים ובתחנות. X רוחב אמבטיית החצץ מציר המסילה 2.4 מ' במקרים מיוחדים – 2.2 מ' ועובי החצץ – 0.30 מ' מתחת לאדן .
ליד כל מסילה הנמצאת על גשר נשמור על "חלל בטיחות"רוחב 0.8 מ' וגובה 2.2 מ'. המרחק המינימלי מציר המסילה ל"חלל הבטיחות": 5 מ' למהירות עד 160 קמ"ש ו - 3 מ' למהירות יותר מ 160- קמ"ש
ליד כל מסילה הנמצאת על גשר נשמור על "חלל בטיחות" במנהרות למצבי חירום יש לתכנן חלל בטיחות כנ"ל ודרך מילוט:דרך מילוט ברוחב 1.1 מ' וגובה 2.2 מ'. המרחק המינימאלי מציר המסילה עד ל-"דרך המילוט" יהיה 2.2 מ' למסילה עם חצץ ו 1.7מ' למסילה ללא חצץ (Slab track). X הרוחב המינימאלי של אמבטיית חצץ מציר המסילה לפחות 2.2 מ' ועובי החצץ – 0.30 מ' מתחת לאדן.
גבריט בתחום קירות, המרחק המינימלי מציר המסילה עד לקיר161-250 קמ"ש: 3.8 מ' עד 160 קמ"ש: 3.3 מ'
במנהרת גוטהרד בקו חדש 2011מהירות 57 קמ"ש, שיפוע 12 פרומיל. העברת סחורות: חדש- 42 מיליון טון בשנה, ישן- 20 מיליון טון בשנה. זמן נסיעה ציריך- מילאן: חדש- 2 שעות ארבעים, 4 שעות ועשרה
ברכבות נוסעיםשיפוע מסילה מומלץ עד %1.6, מקסימאלי – עד %2.5
הרכבות משא או תנועה מעורבתשיפוע מסילה מומלץ עד %0.9, מקסימאלי – עד %1.3
מהירות מקס' במסילה בקשתv_max=sqrt(h*R/11.8)
memorize

Section 7

Question Answer
תפקיד עקום מעבר1. ביצוע מגבה יתר לאורך עקום מעבר מ-"0" בקו ישר עד ל-" h max" בכניסה לקשת מעגלי. 2. העברת עקמומיות מ- אינסוף בקו ישר עד ל- R בקשת מעגלי
חישוב מהירות מקס עם חוסר מגבה יתרמומלץ עד 70 מ"מ, ובתיאום 100-130 מ"מ
אורך עקום מעבר (רמפה) תלוי ב:במהירות ובמגבה יתר
על מתכנן לתת פתרון להגדלת מהירות: הגדלת רדיוס, תכנון קשתות מעבר, תכנון קשת סמוכה עם רדיוס גדול - קומפאונד
סיכום לנושא חישוב וקביעת מהירויות תכןחישוב וקביעת מהירויות תכן של הקו, יש לבצע אך ורק במקביל לתכנון גאומטרי של תוואי המסילה )תנוחה וחתך לאורך(.
DD כפולv=140, m=624.5T
IC3 5 סטיםv=140, m=505T
siemens Push-Pullv=140, m=712.5T
Alsthom Push-Pullv=140, m=549T
מרחק בין מפלגיםs=0.1*Vmax
memorize

Section 8

Question Answer
מפלג 1/8Vcurve=30, Vline=120
מפלג 1/9Vcurve=40, Vline=160
מפלג 1/12Vcurve=60, Vline=160
מפלג 1/20Vcurve=100, Vline=160
memorize