Create
Learn
Share

Test 2

rename
nicknone's version from 2015-06-29 13:06

Section 1

Question Answer
הפרמטרים העיקריים של תכנון סיווג של הקו (מהירות מקסימאלית) שיפוע מקסימאלי של הקו
תהליך התכנון מחולק לשלושה שלבים עיקריים:תכנון ראשוני, תכנון מוקדם, תכנון מפורט- תכנון לביצוע של הפרויקט ויציאה למכרזי ביצוע.
תכנון חתך לאורךחתך לאורך מתכננים עם אלמנטים ארוכים והפרשי שפועים קטנים. הפרש בין שיפועים סמוכים בתנועה מעורבת: 8,13 פרומיל.
אין לשלב עקומות מעבר או מפלגים בעקומות אנכיות או בשברי חתך לאורך.אין לשלב מפלגים בקשתות אפקיות ועקומות מעבר.
חישוב וקביעת מהירויות תכןיש לבצע אך ורק במקביל לתכנון גאומטרי של תוואי המסילה (תנוחה וחתך לאורך).
שדרוג והכפלה מסילה קיימתהמטרה: הגדלת מהירויות וקיבולת של הקו, העלאת רמת שירות לנוסעה. האמצעים: שיפור גאומטרי של מסילה קיימת, שדרוג מבנה תחתון ומבנה עליון של המסילה, שיקום מערכת ניקוז, הוספת מסילות ותחנות.
ע"פ תמ"א 23 רוחב רצועת תכנון לרכבתברוחב 240 מ', 120 מ' לכל צד
התכנון הסטטוטורי קובערצועת רכבת ברוחב 50 מ'. קו כחול (קו בניין)- רצועה ברוחב 120 מ'. כל בנייה תחום הנ"ל דורש תאום עם הרכבת
רוחב רצועת רכבת תלוי ב:מס' מסילות מתוכננות, סוג המסילה ומהירות התכן, סוג הקרקע, תכן מבנה תחתון,שיפוע המדרונות, תעלות ניקוז
לגובה סוללה 1 מ' נדרשת:רצועה ברוחב 57 מ'
ממוצע תפוסת השטח בפרוזדור תחבורתי HSL3.2 ha/km, ha=10000 m^2
פריסה מקבילה לכביש מהירמילאן- בולוגנה 72%
memorize

Section 2

Question Answer
לא מומלץ להכניס את רצועת הרכבת בין המסלולי של כביש בעיקר מסיבות כדלהלן:הגבלת אפשרות להרחבה העתידית של הרצועה (לצורך הוספת מסילות ותחנות). שימוש בגאומטריה אפקית של הכביש לתכנון מסילה יגרום להגבלות מהירות של הרכבת (לדוגמה כביש 4) בגלל קיום הבדלים מהותיים ברדיוסים בין כביש ומסילה. שוני בשפועים בין כביש ורכבת – גורמת להפרשי גובה ויוצר קירות תמך,(שיפוע מקסימאלי של המסילה עד %3 בלבד). נגישות מוגבלת למסילה ולתחנות רכבת, חסר גמישות תכנונית ) תואי וחתך לאורך(, חיבורים לתחנות כוח חשמול, תחזוקת מסילות, ניקוז וכו'. שיקולים בטחוניים ובטיחותיים. סכמה של מסילה בין מסלולי כביש בפרויקטים כמו כביש 531 ,431, איילון דרום הכניסה את הרכבת בחתך צר מאוד בין הקירות ללא נגישות, ללא תחזוקה ראויה ויגרום בעתיד לשימוש בפתרונות יקרים של חשמול, בטיחות ובטחון.
קביעת מיקום תחנה תפעולית מבחינת גיאומטריה של המסילהבתנאים רגילים יש לתכנן תחנה במסילה ישרה. בתנאים מיוחדים רדיוס מינימלי לא פחות מ- 500 מ'
שיפוע מומלץ בתחום התחנה הוא0 פרומיל. באישור אגף תכנון מותר 1.5-2.5 פרומיל
מגבה יתר מומלץ בתחום התחנהלא יותר מ-100 מ"מ
סוגי מפגשים: . מפגש מבוקר – רמזור ומחסום 2. מפגש לא מבוקר – ללא רמזור וללא מחסום 3. מפגש להולכי רגל – יתכן מפגש להולכי רגל מבוקר או מפגש להולכי רגל לא מבוקר מפגש הולכי רגל בלעדי או מפגש משולב :רכב + הולכי רגל
מחסום גרמני עיקרון הפעולההלולאות הן חלק ממעגל מחולל תדר (מעגל המחסום), הלולאות פועלות בשני תדרים של 60 ו80 קילוהרץ. 1. לולאות הפעלה - תפקידן להעביר פקודת סגירה למחסום עם כל מעבר של נייד מעליהן. 2. לולאות הרמה - תפקידן להעביר פקודת הרמה למחסום לאחר מעבר הרכבת
הטמנת כבלים ראשיים בין תחנות. מרחק בין כבלים לסרט סימון:60 ס"מ. כאשר עומק החפירה 1-1.8 מ'
מבנה עליון כולל:פסים, אדנים, אביזרים, חצץ. תכניות מבנה עליון מכינים בשלב תכנון מפורט לבצוע
אורך אדן מבטון Monoblock B-70 2.6 מ'
חומרי מסילה לק"מחוליות באורך 18 מ' – 56 יח כולל: פסים באורך 18 מ' – 112 יח, אדנים במרחק 60 ס"מ – 1667יח (30 אדנים/חוליה), אדנים במרחק 58 ס"מ – 1724 יח (31 אדן/חוליה), אביזרים 1667 (1724)קומפ. ריתוכים- 114 יח
קצב הנחת מסילה במתכונת סופי שבוע?כ- 5 ק"מ/חודש
מתקני עצירה, מהו אוטם קבוע??אוטם קבוע – מסמן קצה מסילה בלבד ואין ביכולתו לבלום את הרכבת ואם כן אזי הוא גורם לה נזק רב. יכול להיות מברזל או מבטון
memorize

Section 3

Question Answer
אוטם פריצקוניביכולתו לבלום את הרכבת
מתקן עצירה הידראולי מחולק לשני חלקים:חלק אחורי, הכולל מערכת הידראולית, ממנה יוצאות שתי זרועות קשורות לחלק הקדמי של המתקן. החלק האחורי רתום בקצה המסילה לפלטת בטון ולא מיועד לתזוזה. חלק קדמי, אשר מקושר לשתי זרועות הידראוליות, ובנוסף הוא מותקן על פסי המסילה. בעת התנגשות רכבת בחלק הקדמי של המתקן, זרועות המתקן יזוזו בכיוון הנסיעה בהאטה הדרגתית עד שהרכבת תעצור.
כאשר מתכננים את מרחק הבלימהיש להתחשב באורך השימושי של הזנב
התנגשות רכבת במתקן עצירה...נחשבת כתאונה
יתרונות של Ballast mats בגשרי בטוןהפחתת רעש וויברציות , אלסטיות של המסילה, הפחתת מאמצים בפסים, מניעת הרס של חצץ על הגשר, הגנה על פני בטון
מהו התקן לתכנון מסילה במנהרותת"י 5826 חלק 2 3.11
ע"פ התקן הגרמני מבנה תחתון צריך לעמוד בעומסfor speed higher than 230->120MN/m^2
מרחק בין הארקות של עמוד לצינור גז20 מ'- מינימאלי
מרחק מציר מסילה לצינור גז25 מ'- מינימאלי... בפועל לא פחות מ- 30 מ'
שקיעות מותרות - מוחלטות ויחסיות של המסילותעד 8 מ"מ שקיעה מוחלטת בכל נקודה על גבי המסילות
memorize

Section 4

Question Answer
3 התפקידים של חצץ רכבתאלסטיות של המסילה, ניקוז מי נגר, הגנה נגד בריחת מסילה
רוחב מבנה תחתון (מידות פריזמה חצץ)4.2 מ'
מהי תכול החומרים "הזרים" (ממוחזרים) המותרת?עד 1% מהמשקל
מהי המהירות הגבוהה ביותר של רכבת?574.8 קמ"ש , שנת 2008
מהי המהירות הקריטית?700-1000 קמ"ש
המרחקים הסבירים לפיתוח קו HSL, מהירות מעל 250 קמ"ש300-600 ק"מ כתלות במרחקים שבין הערים הגדולות וכמות הנוסעים שהרכבת אמורה להסיע
עבור מהירות 250 קמ"ש מהו מחיר הנסיעה חיפה-ת"א?5$
עלות פיתוח קו למהירות 300 קמ"ש??20-90 מיליון יורו/ק"מ
memorize

Recent badges