Create
Learn
Share

Tentamen voorbereiding 3.1

rename
rubenlanjouw's version from 2015-12-29 21:47

Section

Question Answer
Revalidatie bij post-poliosyndroomOefeningen om spierfunctie te behouden
Beenorthese voor stabilisatie
Belasting verminderen
Werk minderen/aanpassen
Typen fractuurgenzeingPrimaire botgenezing, met geen zichtbare callus vorming
Secundaire botgenezing, zichtbare callus vorming
Bijzondere taken traumacentrumRegionaal traumazorgnetwerk
Registratie en kwaliteitscontrole
Kenniscentrum
Onderzoek en opleiding
Protocollen
Coordinatie regionale acute zorg
Helikopter Mobiele Medische TeamsAmsterdam
Rotterdam
Groningen
Nijmegen
Proef van FinkelsteinM. Quervain APL/EPB (abductor pollicis long./extensor pollicis brev.)
Spierkrachtcontrole progressie dermatomyositis
Trigger fingerbuigpezen wijs/ring/duim
Risico’s osteoartroseOvergewicht
Statiek-afwijkingen
Trauma
Familiale VG
Metabool
Behandeling Myasthenia gravisCholinesteraseremmers (pyridostigmine)
Prednison + azathioprine
Risicofactoren aspecifieke lage rugklachtenHandmatig tillen/dragen van lasten
Buigen/draaien romp
Lichaamstrillingen
Kenmerken klompvoetSpits/equinus
Achtervoetvarus
Cavus middenvoet
Adductie voorvoet
Loge syndroomPijn
Paresthesieen
Afwezige palpaties
Pallor
Poikilothermia
Uitvallen motoriek
Anatomische structuren trigger fingerFlexor digitorum superficialis
Flexor digitorum profundus
A1 pulley
Osteoporose type IOestrogeen depletie
Osteoporose type IIVeroudering
Inzetcriteria MMTOp basis van ongeval mechanisme
Op basis van vitale parameters patient (ABCDE)
Parameters overlevingskansAIS/ISS (Injury Severity Score)
Leeftijd
Letselaard, stomp/scherp
RTS
memorize

 

Question Answer
Voorste scalenus poortv. subclavia
Achterste scalenus poorta. subclavia
plexus brachialis
Lucuna musculorumn. cutaneus femoris lateralis
m. iliopsoas
n. femoralis
Lacuna vasoruma. femoralis
v. femoralis
n. genitofemoralis (r. femoralis)
Welke spier splitst het foramen ischiadicum majus?m. piriformis
Foramen suprapiriformea. v. glutea superior
n. gluteus superior
Foramen infrapiriformea. v. glutea inferior
n. glutea inferior
n. ischiaducus
a. v. pudenda interna
n. pundendus
n. cutaneus femoris posterior
Foramen ischiadicum minusa. v. pudenda interna
n. pudendus
m. obturator internus
Canalis obturatoriusa. v. obturatoria
n. obturatorius
Mediale heup/bovenbeen spierenPietje Ligt Graag Boven Op Marietje
n. obturatorius
Laterale beenspierengluteus + tensor fasciae latae (n. gluteus inferior/superior)
Dorsale heup/bovenbeen spierenn. tibialis
ArmenFlexoren, n. musculocutaneus
Extensoren, n. radialis
Mediale okselpoorta. v. circumflexa scapulae
Laterale okselpoortn. axillaris
a. v. circumflexa humeri posterior
Onderste (AMC) okselpoortn. radialis
a. v. profunda brachii
LAMPLateraal Anterior
Mediaal Posterior (meniscus)
Predikers hand
Dropping hand
Klauw hand
n. medianus
n. radialis
n. ulnaris
Carpale tunnel structurenm. flexor digitorum profundus
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor pollicis longus
n. medianus
memorize

 

Question Answer
Symptomatologie vasculitisOntsteking met destructie vaatwand
Vaatocclussie met ischemie van achterliggend gebied
Overwegingen handelingsperspectief bedrijfsartsKunnen de klachten mede door werk zijn ontstaan?
Hebben de klachten consequenties voor het werkvermogen?
Welke behandeling/begeleiding als bedrijfsarts inzetten?
Oorzaken toeiing looppatroonVersterkte endorotatie heupen (coxa anteorta)
Endotorsie onderbenen
Metatarsus/Pes adductus
Beenlengte verschil oplossenSchoenverhoging
Beenverlenging
Beenverkorting
Epifysiodese
Ponsetie behandeling (klompvoet)Gipsredressies
Percutane tenotomie achillespees
Aansluitend gips
Braces
Complicaties gedisloceerde instabiele wervelfractuurNon union
Mal union
Persisterende pijn
Secundaire dislocatie
Neurologische uitval
Secundaire dislocatie
Unhappy triadMediale meniscus
Mediale collaterale band
Voorste kruisband
Triplane fractuurdistale tibia (open repositie met schroeven)
ATSL protocolStabiliseren ABCDE
Geven O2
Perifere infusen + ringerse vloeistof
EMV controle
Ontkleden pt
Fractuur pols kenmerkenZwelling pols
Asdrukpijn
Standsafwijking
Crepiteren
MyositisDermatomyositis, cortico’s
Inclusion Body Myositis, revalidatie arts
Polymyositis, cortico’s
SpalkenOndersteunend
Beschermend
Corrigerend
Preventief
Preoperatief
Revised Trauma Score (RTS)AF
RR
GCS
Hooggradig osteosarcoomCodmanse driehoek
Sclerose door botvorming
Aantasting cortex
Periostale reactie
Osteolyse
Ontstekingspijn rugPijn 2e helft nacht
Meer dan 30 min ochtendstijf
Beter met NSAID
Beter met beweging
Zorgtaken traumacentrumHoogwaardige zorg ernstige ongevals slachtoffers
24h beschikbaar met specialisten, OK, ICU, CT/MRI, MMT
Trauma op basis van ongevalHoog Energetisch Trauma
Penetrerend trauma
Val van hoogte
Verdrinking
Brandwonden
Beklemming/bedelving
Trauma op basis van letselA Bedreigde ademweg
B Bedreigde ademhaling
C Bedreigde circulatie
D Bedreigd bewustzijn
E Exposure/extricatie
Trauma opvangATLS, ABCDE
Lethal triadAcidose
Hypothermie
Coagulatiepathie
Compartimentssyndroom (6P’s)Pain
Pressure
Paresthesia
Paralysis
Pulslessness
Pallor
Bekken instabiliteitMechanisch (in)stabiel
Hemodynamisch (in)stabiel
memorize

 

Question Answer
Ziekte van PagetFase 1 Osteolyse
Fase 2 Reactieve osteogenese
Fase 3 Hernieuwd evenwicht (osteosclerose)
Ontwikkeling extremiteitenStadium I Inductie extremiteiten
Stadium II Ontwikkeling extremiteitsknoppen
Stadium III Differentiatie van extremiteitssegmenten
Stadium IV Kraakbeen en beenvorming
X-knieAP
Lateraal
Voorkeuren tumoren bot
Adamantioom
Solitaire botcyste
Chordoom
Enchondroom

Tibia
Femur, Humerus
Neurale as
Phalanx
Fracturen classificatie MagerlA Compressieletsel (stabiel, voor A1 en A2)
B Distractie (Instabiel)
C Multidirectioneel (Instabiel)
Posterieure stabilisatieAnterieur voldoende bot
Doel, stabilisatie/dorsale spondylodese
Instabiele fracturen
Anterieure stabilisatieInstabiele fracturen
Anterieur onvoldoende bot
Doel, ventrale spondylodese
ArthroseVersmalling gewrichtsspleet
Osteophytose
Subchrondale cysten
Subchondrale sclerose
Jumpers kneePatellar tendinosus
ArtritisPijn in rust
Ochtend stijf
Week-vaste zwelling
Vaak hydrops
Rood bij infectie, jicht, reactieve artritis
Geen crepiteren
ArtroseEind van de dag, start bewegen
Stijf na inactiviteit
Benigne zwelling
Soms hydrops
Niet rood
Wel crepiteren
OntstekingDolor
Tumor
Calor
Rubor
Functio laesa
Enthesitis
Tendinitis
Tendovaginitis
Aanhechting
Pees
Peesschede
VasculitisA. Ontstekingsreactie met destructie vaten
Vaat afsluiting
memorize

 

Question Answer
Pseudo-jicht
Artritis urica
Calcium pyrofosfaat
Natriumuraat
Septische artritis78% hematogeen
50% knie (kinderen heup)
Staphylococcus Aureus
Acuut
Behandeling – Drainage+AB+behouden functie
Behandeling jicht

Acuut

Chronisch
NAID
Colchicine
Corticosteroiden
Rust/ijs

Chronische behandeling bij aanvallen vaker dan 2/jaar
En chronische behandeling bij tophi

Uraat<0,36 mmol/L
Allopurinol
Preventie jichtAfvallen
Alcohol beperking
Purine-arm dieet
Medicatie RANSAID
Prednison
DMARD
DAS28Gezwollen gewricht
Pijnlijk gewricht
VAS pt.
BSE/CRP
Letsels groeischijfEpifysiolyse
Metafysair
Epifysair
Epi-metafysair
Compressie
AO classificatie fracturen, metafysairType A, extra articulair
Type B, partieel intra articulair
Type C, volledig intra articulair
AO classificatie fracturen, schachtType A, enkelvoudig, twee fragmenten
Type B, vlindervormig, na repositie contact hoofdfragment
Type C, multifragmentair
Behandeling fractuurConservatief, functioneel/gips/brace
Operatief, Kirschner draden/externe fixatuur/mergpen/schroeven/plaat/prothese
Behandeling verschillende fracturen
Clavicula
Prox humerus fractuur
Humerus schacht
Metacarpale V
Pols

Conversatief
Conversatief
Conversatief (tenzij open, dan plaat/pen)
gips
gips
Eerste opvangStandaard ATLS
Cave of afkoeling
Bloed bestellen (ongekruisd)
Angiokamer/OK waarschuwen
Volgorde trauma opvangOK/angiokamer
ICU
Re-operatie
TRISSProbability
Leeftijd, RTS/ISS
Stomp vs scherp
Schouder scanAxiaal
Oblique coronaal
Oblique sagittaal
Impingement syndroomStadium I, oedeem + bloeding
Stadium II, fibrosering + verdikking
Stadium III, (partiele) ruptuur
Klompvoet (congenitaal)Cavus (PF voor tov achtervoet)
Adductie voorvoet tov achtervoet
Varus subtalaire gewricht
Equinus achtervoet
Valgus
Varus
X
O
BandletselGraad 1, geen ruptuur
Graad 2, ruptuur, max 1 ligament
Graad 3, ruptuur meerdere ligamenten
Ottawa ankle rules1 Onvermogen 4 passen te lopen
Drukpijn os naviculare
Drukpijn os metatarsale V
Drukpijn achterzijde laterale malleolus
Drukpijn achterzijde mediale malleolus
OsteosarcoomCodmanse driehoek
Onscherp begrensd
Cortex aangetast
Centra beentumorenAMC
LUMC
UMCN
UMCG
memorize