Create
Learn
Share

TCM - IntMed - Midterm

rename
chantalinha's version from 2018-08-16 01:45

Section

Disease/patternFormulaIngredients
LU - Common-Cold - wind-coldJing Fang Bai Du San - RenShenJingFang BaiDuSan-RenShen
LU - Common-Cold - wind-coldBai Du San2huo (qiang/du) 2hu (chai/qian) + XiongGengKe + sijunzitang-baizhu
LU - Common-Cold - wind-heatYin Qiao SanYinQiaoLu NiuBoJingDou ZhuKeGengGan
LU - Common-Cold - summer-heat-dampXin Jia Xiang Ru YinYinQiao XiangHou2Biandou
LU - Common-Cold - qi-xuShen Su Yinliujunzitang-baizhu SuyeGeHu GengKeMux
LU - Common-Cold - yin-xuJia Jian Wei Rui TangYuzhuBaiwei CongDouBo GengGanZao
LU - Cough - wind-coldSan Ao Tang + Zhi Shou SanMaXingGan + 5cough(2bai(qian/hu)/Ziwan/Geng/Gan) JingChen
LU - Cough - wind-heatSang Ju YinSangJuBoQiao XingLuGengGan
LU - Cough - wind-drynessSang Xing TangSangDouXing ZhizBeiShaLi
LU - Cough - phlegm-dampEr Chen Tang + San Zi Yang Qin Tangerchentang + ZiSuZi/LaiFuZi/BaiJieZi
LU - Cough - phlegm-heatQing Jin Hua Tan TangZhizQin 2Mu 3Pi (gua/sang/chen) MaiLingGengGan
LU - Cough - LIV-fireDai Ge San and Jia Jian Xie Bai SanDaiGe xiebaisan QingChenRenLing Wuw
LU - Cough - LU-Yin-XuSha Shen Mai Dong YinShaMaiTianYuzhu SangBiandouGan
LU - Abscess - 1st stageYin Qiao SanYinQiaoLu NiuBoJingDou GengKe ZhuGan
LU - Abscess - 2nd stageWei Jin Tang and Ru Jin Jie Du SanLuYiDongTao and GengGan + Huang Lian Jie Du Tang
LU - Abscess - 3rd stageJia Wei Jie Geng TangGengGanYiYin TingBeiChenBaiji
LU - Abscess - 4th stageSha Shen Qing Fei Tang and Jie Geng Xing Ren JianShaHuanBaiji GanGeng2Ren(yi/dong) TaiQi and GengXingKeGan YinQiaoHongKuc BeiBaiheMaiE
LU - Wheezing - cold-phlegmShe Gan Ma Huang TangShe MaJiangXinWwei XiaKuanZiwanZao
LU - Wheezing - phlegm-HeatDing Chuan TangSangbpGuoQin sanaotang SuKuanXia
LU - Wheezing - LU-Qi-XuYu Ping Feng SanHuangqi/Baizhu/FangFeng
LU - Wheezing - SP-Qi-XuLiu Jun Zi Tangbanxia/chenpi/renshen/baizhu/fuling/gancao
LU - Wheezing - KID-Qi-XuJin Gui Sheng Qi Wan or Qi Wei Du Qi Wanfuzi/guizhi/shudi/shanyao/shanzhuyu/zexie/fuling/mudanpi or wuweizi liuweidihuangwan
LU - Distention - Phlegm-turbid accumulate in LU (deficient root)Su Zi Jiang Qi Tang + San Zi Yang Qin Tang + Liu Jun Zi TangSuzSuyXiaHu (UJ) HouChen (MJ) 2Gui (LJ) JiangGanZao
LU - Distention - Phlegm-heatYue Bi Jia Ban Xia Tang or Sang Bai Pi Tangmaxingshigantang-xing XiaJiangZao or SangSuXiaXing TingBei QinLianZhiz
LU - Distention - Phlegm-blocking-orificesDi Tan Tangwendantang (erchen +ZhuZhi) DannanChangRen
LU - Distention - LU/KID-Qi-XuPing Chuan Gu Ben Tangno (DshenWuw DongHutaoCishiChenxiang SuziKuanXiaChen)
LU - Dyspnea - wind-coldMa Huang TangMaGuiXingGan
LU - Dyspnea - phlegm-heatSang Bai Pi TangSangSuXiaXing TingBei QinLianZhiz
LU - Dyspnea - exterior cold + interior heatMa Xing Shi Gan Tangmahuang/xingren/shigao/gancao
LU - Dyspnea - phlegm-turbid/dampEr Chen Tang and San Zi Yang Qin Tangerchentang + ZiSuZi/LaiFuZi/BaiJieZi
LU - Dyspnea - LIV-qi affect LUWu Mo Yin ZiWuMuChenx BingZhish
LU - Dyspnea - LU-qi-xuSheng Mai San + Bu Fei TangRenMaiWuw + RenHuang ShuWwei ZiwanSangbp
LU - Dyspnea - KID-qi-xuJin Gui Shen Qi Wan and Shen Ge SanI know and RenGe
Tan Yin - SP-Yang-xuLing Gui Zhu Gan Tang and Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tangfuling/guizhi/baizhu/gancao and banxia/shengjiang/fuling
Tan Yin - ST/LI-retentionGan Sui Ban Xia Tang or Ji Jiao Li Huang WanSuiXiaShaoGan and FangJiaoTingDa
Xuan Yin - PF attack chest/LUChai Zhi Ban Xia TangChaiQinXiaQing GengGanKeXing ChiGua
Xuan Yin - fluid-retention - 2nd stageShi Zao Tang or Kong Xian DanDajiYuanSuiZao or SuiDajiJiezi
Xuan Yin - collateral qi obstructed - 3rdXiang Fu Xuan Fu Hua TangXiangXuanSuziYi erchentang
Xuan Yin - last stage - empty-heatSha Shen Mai Dong Tang and Xie Bai SanShaMaiTianYuzhu SangBiandouGan and SangbDiGanJing
Yi-Yin (all over body)Xiao Qing Long TangMaGuiBai XinJianggXia WweiGan
Zhi-Yin - cold fluid retentionXiao Qing Long Tang and Ling Gan Wu Wei Jiang Xin TangMaGuiBai XinJianggWuw GanXia and LingGanWweiJianggXin
Zhi-Yin - SP/KID-Yang-xuJin Gui Shen Qi Wan and Ling Gui Zhu Gan Tangfuzi/rougui liuweidihuangwan chuanniuxi/cheqianzi and fuling/guizhi/baizhu/gancao
MJ-Gastric pain - EPI/food-cold-attackLiang Fu WanGaoliangXiang
MJ-Gastric pain - food-retentionBao He Wanerchentang ShenShanLaifuQiao
MJ-Gastric pain - liv-qi-stagChai Hu Shu Gan SanChaiBaiXiangXiong ChenKeGan
MJ-Gastric pain - liv/st-heatHua Gan Jian - Zexie/Beimu and Zuo Jin Wan3Pi(Qing/Chen/Mudan) ZhizShao and LianWuzh
MJ-Gastric pain - liv/st-stag-heatXie Xin TangDaLianQin
MJ-Gastric pain - bl-stasisShi Xiao San and Dan Shen YinI know and DanTanSha
MJ-Gastric pain - yin-xuYi Guan Jian and Shao Yao Gan Cao TangShengShaGouMaiDang Chuan and I know
MJ-Gastric pain - sp/st-yang-xu w/ coldHuang Qi Jian Zhong TangHuang XiaoJianZhongTang (Gui Zhi Tang / Yi Tang)
MJ-abdominal pain - excess coldLiang Fu Wan and Zheng Qi Tian Xiang SanGaoliangXiangfu and ChenWuJianggXiang Suye
MJ-abdominal pain - damp-heatDa Cheng Qi Tangdahuang/mangxiao/zhishi/houpo
MJ-abdominal pain - food retentionBao He Wan or Zhi Shi Dao Zhi Wanerchentang ShenShanLaifuQiao or 3huang ZexBaizhuLing ShiShenq
MJ-abdominal pain - liv-qi-stagChai Hu Shu Gan SanChaiBaiXiangXiong ChenKeGan
MJ-abdominal pain - stagnant blood-retentionShao Fu Zhu Yu TangHuiRouWuPu DangXiongJianggChi MoYan
MJ-abdominal pain - MJ-yang-xu coldXiao Jian Zhong Tang or Da Jian Zhong Tang or Fu Zi Li Zhong WanGuiZhiTang Yitang or JiaoJianggRenYitang or FuJianggRenZhuGan
MJ-vomiting - EPIHuo Xiang Zheng Qi SanHuoHou2Bai SuyeDafuGeng erchentang
MJ-vomiting - food-retentionBao He Wanerchentang ShenShanQiaoLaifu
MJ-vomiting - tan-yinXiao Ban Xia Tang and Ling Gui Zhu Gan TangI know
MJ-vomiting - liv-qi-attack SP/STBan Xia Hou Po Tang and Zuo Jin WanXiaHouLing SuyeJiang and LianWuzh
MJ-vomiting - SP/ST-Yang-xu-coldLi Zhong Wan + Chenpi/Banxia/SharenRenZhuJianggGan + Chenpi/Banxia/Sharen
MJ-vomiting - ST-yin-xuMai Men Dong TangMaiRenXia GanMiZao
MJ-constipation - excess heatMa Zi Ren Wan2ren(Ma/Xing)BaiHoney xiaochengqitang
MJ-constipation - Qi-StagLiu Mo Tangwumoyinzi + dahuang
MJ-constipation - Qi-xuHuang Qi TangQiChenMarenHoney
MJ-constipation - Bl-xuRun Chang WanDangSheng2Ren(Ma/Tao)Ke
MJ-constipation - Bl-xu/Yin-xuWu Ren WanTaoXingSongziYuliBaizI Chen
MJ-constipation - Yang-xuJi Chuan Jian + Rou GuiRongDang ShmaKeXieNiu + RouGui
MJ/LJ-Diarrhea - epi-damp-coldHuo Xiang Zheng Qi SanHuoHou2Bai SuyeDafuGeng erchentang
MJ/LJ-Diarrhea - epi-damp-cold - more dampWei Ling Tangpingweisan(CangHouChenGan) + wulingsan(3pees GuiZhu)
MJ/LJ-Diarrhea - epi-damp-heatGe Gen Qin Lian TangGeGanQinLian
MJ/LJ-Diarrhea - food-retentionBao He Wanerchentang ShenShanQiaoLaif
MJ/LJ-Diarrhea - food-retention-severeZhi Shi Dao Zhi Wan3huang 3pees ShiShenq
MJ/LJ-Diarrhea - LIV-attack-SPTong Xie Yao FangZhuChenBaiFang
MJ/LJ-Diarrhea - SP/ST-Yang-Qi-XuShen Ling Bai Zhu Sansijunzitang 2ren(Sha/Yi) ShanBiandouLianziGeng
MJ/LJ-Diarrhea - KID-Yang-xuSi Shen WanBuKou2Wu
MJ/LJ-Dysentery - damp-heatShao Yao Tang + jinyinhua2Gui 3Huang BingMuxShaoGan + Yin
MJ/LJ-Dysentery - fulminantBai Tou Wen TangTouQinLianBo
MJ/LJ-Dysentery - cold-dampWei Ling Tang - ZhuZe + moving herbspingweisan(CangHouChenGan) + wulingsan(ZhuLingZe GuiZhu) - ZhuZe + DangChiMuxBingPao
MJ/LJ-Dysentery - yin-xuZhu Che Wan + Shao Yao Gan Cao TangLianJianggEDang + I know
MJ/LJ-Dysentery - sp/kid-yang-xu coldTao Hua Tang or Zhen Ren Yang Zang TangChishJianggJing or 2gui ShaoHeziYingsuRouMux sijunzi-fuling
MJ/LJ-Dysentery - recurrent (Yang-xu?)Lian Li TangLi Zhong wan + Fu Ling + Huang Lian
MJ/LJ-Dysentery - recurrent(yang-xu)Wen Pi Tangsinitang DaRen
MJ/LJ-Dysentery - recurrent(chronic-cold/heat mixed)Wu Mei SanWuHuaXin JianggFuGui LianBoRenDang
MJ/LJ-Dysentery - food denying-excessKai Jin SanRenDanChangChen LianLianziLingDong HeMi
MJ/LJ-Dysentery - food denying-deficiencyLiu Jun Zi Tang + ShiChangPu/Jiang ZhiI know + ChangJiang
MJ-Abdominal Masses - LIV-Qi-StagXiao Yao SanChaiBaisZhuLing DangBoJjiangGan
MJ-Abdominal Masses - LIV-Qi-Stag w/ cold-dampMu Xiang Shun Qi San (or ChaiHuShuGanSan + PingWeiSan)MuXiangShaQing WuyXiongRouKe pingweisan
MJ-Abdominal Masses - Food retention + phlegmLiu Mo Tangwumoyinzi + dahuang
MJ-Abdominal Masses - Food retention + phlegm - recoverXiang Sha Liu Jun Zi TangI know
MJ-Abdominal Masses - Bl-stasis + Qi-stagJin Ling Zi San + Shi Xiao SanChuanlianYan + WuPu
MJ-Abdominal Masses - Bl-stasisGe Xia Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang-shendgi PiYanWuWu XiangKeGan
MJ-Abdominal Masses - Qi/Bl-XuBa Zhen Tang and Hua Ji WanI know and SanEzhXiangBing WuASuWa
MJ-dysphagia - phlegm/qi-stagQi Ge SanLingSharShashBeimu DanYuHeyeKang
MJ-dysphagia - heat d/t BF-xuWu Zhi An Zhong Yin(Li/Niurou/Ou/Jiu/Jiang)Zhi
MJ-dysphagia - stagnant bloodTong You Tang2Di TaoHongDangGan Shma
MJ-dysphagia - qi-xu, yang failureBu Qi Yun Pi Tang or You Gui Wanxiangshaliujunzitang-xiang QiZaoJiang or FuRou ShuShanShanBan GouLuTuNiu
MJ-dysphagia - qi-xu, yang failureBu Qi Yun Pi Tang or Fu Zi Li Zhong Wanxiangshaliujunzitang-xiang QiZaoJiang or I know
MJ-hiccup - coldDing Xiang SanDingShidiLiangjiangGan
MJ-hiccup - ST-fireZhu Ye Shi Gao Tang + ShiDi/ZhuRuZhuGao maimendongtang-dazao + ShiDi/ZhuRu
MJ-hiccup - qi-stagWu Mo Yin Zisimoyinzi - renshen + MuShi
MJ-hiccup - SP/ST-Yang-xuDing Wu Li Zhong WanRenJianggZhuGan Wuzhu/Ding
MJ-hiccup - ST-Yin-XuYi Wei Wan + Shihu/Pipaye/ShidiShaMaiShengYuzh sugar + Shihu/Pipaye/Shidi
Drum Distention - Qi-Gu + damp-retentionChai Hu Shu Gan San + Wei Ling TangChaiShaoChenXiang KeXiongGan + pingweisan/wulingsan
Drum Distention - Shui-GuShi Pi YinFuzJiangg sijunzi-renshen HouMux GuaCaoguoDafu
Drum Distention - damp-heatZhong Man Fen Xiao Wan + Yin Chen Hao Tang3huang 2zhi 2pee HouSharen-sha liujunzitang-ren + YinchZhizDa
Drum Distention - Xue-GuTiao Ying Yinenormous
Drum Distention - Yang-xu w/ water retentionFu Zi Li Zhong Wan + Wu Ling San + Ji Sheng Shen Qi WanI know + I know + FuzRouNiuCheqian liuwei
Drum Distention - Yin-xu w/ water rentention(Liu Wei Di Huang Wan + Yi Guan Jian) + Ge Xia Zhu Yu TangI know + ShengShaGouMaiDang Chuan + TaoHongSiWuTang-DiHuang PiYanWuWu XiangKeGan
LIV/GB-Jaundice - Yang (more heat)Yin Chen Hao Tang + Er LingYinchZhizDa + zhuling/fuling
LIV/GB-Jaundice - Yang (more heat) w/ GB-stoneDa Chai Hu Tang + Yin Chen Hao + Jin Qian Cao + Yu JinChaiQinBai DaShi XiaJiangZao + YinchenJinqianYuj
LIV/GB-Jaundice - Yang (more damp)Yin Chen Wu Ling San and Gan Lu Xiao Du DanYinch wulingsan + QinQiaoBoShegBeiChang HuaMutYinch HuoDou
LIV/GB-Jaundice - acuteXi Jiao San + Shengdi/Mudanpi/XuanshenJiaoLianZhizYinch Shma + ShengPiXuan
LIV/GB-Jaundice - Yin-cold in MJYin Chen Zhu Fu TangYinchZhuGan JianggFuzRou
LIV/GB-Hypoch Pain - LIV-Qi-StagChai Hu Shu Gan SanChaiShaoChenXiang KeXiongGan
LIV/GB-Hypoch Pain - LIV/GB-damp-heatLong Dan Xie Gan Tang + Chuanlianzi/Qingpi/Yujin/BanxiaLongChaiQinZhizDang MuCheqZe ShengGan + ChuanQingYujXia
LIV/GB-Hypoch Pain - Bl-stasisXuan Fu Hua Tang + Yujin/Taoren/Yanhusuo/DangguiweiXuanfuXinjiangCong + YujTaoYanhDangwei
LIV/GB-Hypoch Pain - Bl-stasis-more seriousFu Yuan Huo Xue TangTaoHongDaDang ChuanChaiTianGan
LIV/GB-Hypoch Pain - LIV-Yin-XuYi Guan JianShengShaGouMaiDang Chuan
Lumbago - Cold-dampGan Jiang Ling Zhu Tang + Guizhi/Niuxisame + GuiNiu
Lumbago - Damp-heatSi Miao Wan + Mugua/LuoshitengHuangbCangNiuYi + MugLuoshit
Lumbago - Bl-stasisShen Tong Zhu Yu Tang + TubiechongTaoHongDangXiong DiNiuWuMo QinQiangXiangGan + Tubie
Lumbago - KID-Yin-XuZuo Gui WanShuShanShanTu GouLuBanNiu
Lumbago - KID-Yang-XuYou Gui WanShuShanShanTu GouLuDuDang FuzRou
Ischuria - Bladder-damp-heatBa Zheng San5lin (MuCheqBianQuHua) ZhizDaDengGan
Ischuria - LU-heatQing Fei YinQinSangbZhiz MaiLingCheqMut
Ischuria - LIV-Qi-StagChen Xiang San + Liu Mo Tang2Chen WangDangBai ShiwKuiHuash Gan + I know
Ischuria - Urethral blockageDai Di Dang Wan + NiuXi/HongHuaDaDiDangChuan TaoMangRou + NiuXi/HongHua
Ischuria - MJ-Qi-sinkingBu Zhong Yi Qi Tang + Chun Ze TangQiRenZhuGan DangChenChaiShma + wulingsan Renshen
Ischuria - KID-Yang-failureJi Sheng Shen Qi Wanliuweidihuangwan + fuzi/rougui/cheqianzi/chuanniuxi
Lin SD - heat(damp-heat)Ba Zheng San5lin (MuCheqBianQuHua) ZhizDaDengGan
Lin SD - stone(damp-heat)Shi Wei San + 3JinShiwKuiGan 5lin-bianxu + haijinsha/jineijin/jinqiancao
Lin SD - bl-excessXiao Ji Yin ZiDaoChiWan(MutShengZhuGan) XiaoOuPuDang HuaZhiz
Lin SD - blood - kid-yin-xuZhi Bai Di Huang Wan + Ejiao/HanliancaoZhizi/Huangbo liuweidihuangwan + ejiao/hanliancao
Lin SD - qi-excessChen Xiang San + Qingpi/Wuyao/Xiaohuixiang2Chen WangDangBai ShiwKuiHuash Gan + Qingpi/Wuyao/Xiaohuixiang
Lin SD - qi-xuBu Zhong Yi Qi TangQiRenZhuGan DangChenChaiShma
Lin SD - cloudy-excess - damp-heatBi Xie Fen Qing YinBeiBoChangChe ZhuLingLianzDan
Lin SD - cloudy-xu (KID-Xu)Gao Lin TangShanQianLongLi ShengDangBai
Lin SD - qi-xu(SP/KID-Xu)Wu Bi Shan Yao WanShengShanShanTu DuRongBajiNiu WuwChiFushZe
Atrophy - LU-heatQing Zao Jiu Fei TangXingGao2Ye(SangyePipaye) EMaiHumaRen Gan
Atrophy - Damp-heatJia Wei Er Miao San + Mutong/Yiyiren/Muguasimiaosan (CangBoNiuYi) DangFangBiBan + MutMug
Atrophy - SP/ST-XuShen Ling Bai Zhu Sansijunzitang 2ren (yiyi/sha) ShanBiandouGengLianzi
Atrophy - LIV/KID-XuHu Qian Wandabuyinwan(ShuBanBoMu) HuguSuoBaiChenJiangg
memorize

Recent badges