Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

TCM - InternalMed - Final

rename
chantalinha's version from 2018-08-17 02:13

Section

Disease/patternFormulaIngredients
HT-fainting - qi-excessWu Mo Yin ZiWuMuChenx BingZhish
HT-fainting - qi-xuSi Wei Hui Yang YinRenFuPaoGan
HT-fainting - excess bloodTong Yu JianDangHongZhaXie WuMuXiangQing
HT-fainting - blood-xuRen Shen Yang Ying Tongshiquandabutang - Xiong + JiangZao YuanChenWwuz
HT-fainting - phlegmDao Tan Tangerchentang + ZhishNanJiangGan
HT-fainting - foodShen Zhu San and Bao He WanHuoSha pingweisan and erchentang ShenZhaQiaoLai
HT/LIV-convulsion - Xie-AccumulationQiang Huo Sheng Shi Tang2Huo XiongManBenFang Gan
HT/LIV-convulsion - Xie-Accumulation - more coldGe Gen TangGeMa guizhitang
HT/LIV-convulsion - Xie-Accumulation - more windGua Lou Gui Zhi TangTian guizhitang
HT/LIV-convulsion - Xie-Accumulation - more dampSan Ren Tang (san ren + ZhuYe/BanXia HouPo TongCao/HuaShi)3ren + ZhuHouTongHuaXia
HT/LIV-convulsion - Yin-XuSi Wu Tang + Da Ding Feng ZhuDihuangBaiDangXiong + sanjia ShengEBaiMaiHumaJizi WweiGan
HT/LIV-convulsion - Excess heat(Yangming fu)Zeng Ye Cheng QI Tangzengyetang DaMang
HT/LIV-convulsion - Excess heat(Yangming channels)Bai Hu Jia Ren Shen TangGaoMuJingGan Ren
HT-epilepsy - wind-phlegmDing Xian Wan + Zhuli/Shichangpu/Quanxie/Wugong/Hupo/Zhusha/Fushen/YuanzhiTianmaBeimuNanxingXia + Zhuli/Shichangpu/Quanxie/Wugong/Hupo/Zhusha/Fushen/Yuanzhi
HT-epilepsy - phlegm-fireLong Dan Xie Gan Tang and Di Tan TangLongQinZhizChaiDang TongZeQian ShengGan + wendantang NanxingChangpuRen
HT-epilepsy - HT/KID-XuDa Bu Yuan Jian + Shichang/YuanzhiRenShuShanShan DangDuGouGan + Shichang/Yuanzhi
Hemoptysis - dryness/LU-heatSang Xing TangSangDouXing ZhizBeiShaLi
Hemoptysis - LIV-fire attack LUXie Bai San and Dai Ge SanSangbpDiJingGan + DaiGe
Hemoptysis - LU-yin-xu w/ empty-heatBai He Gu Jin Tangzengyetang siwutang-Xiong BaiBei GengGan
Hematemesis - ST-heatXie Xin Tang and Shi Hui SanDaQinLian + 2ji CeMaoQianHeZong ZhizDaPi
Hematemesis - LIV-fireLong Dan Xie Gan Tang + stop bleeding herbsLongChaiQinZhizDang MuCheqZe ShengGan + MaoQianOuHan
Hematemesis - Qi-XuGui Pi Tang + stop bleeding herbssijunzi dangguibuxue SuanLongYuan MuxJiangZao + Xianhe/Baiji/Wuzei/Paoj
Epistaxis - LU-heatSang Ju Yin + stop bleeding herbsSangJuBoQiao XingLuGengGan + Baiye/Mao/Pi/Hanlian
Epistaxis - ST-heat(Yu Nu Jian or Qing Wei San) + Cebaiye/Baimaogen(ShuGaoMuMaiNiu Or Lian(Gao) ShengPiDangShma) + Cebaiye/Baimaogen
Epistaxis - LIV-fireLong Dan Xie Gan Tang + Baiye/BaimaoLongChaiQinZhizDang MuCheqZe ShengGan + Baiye/Baimao
Epistaxis - Qi/Bl-xuGui Pi Tang + Xianhecao/Qiancao/Ejiaosijunzi dangguibuxue SuanLongYuan MuxJiangZao + Xianhe/Qiancao/Ejiao
Gum bleeding - ST-fireJia Wei Qing Wei San and Xie Xin Tangqingweisan (LianShma ShengPiDang) QiaoJiaoGan + QinLianDa
Gum bleeding - Yin-xu w/ empty-heatZi Shui Qing Gan Yin and Qian Gen Sanliuweidihuangwan BaiDangZhizSuan + QianQinECe ShengGan
Hematochezia - LI-damp-heatDi Yu San and Huai Jiao WanDiQianQinZhiz LianLing + HuaiDiQin FangDangKe
Hematochezia - SP/ST-Yang-xu empty-coldHuang Tu TangXintuEQin FuzZhuGan Sheng
Hematuria - LJ-heatXiao Ji Yin ZiDaoChiWan(MutShengZhuGan) XiaoOuPuDang HuaZhiz
Hematuria - KID-Yin-xu empty-fireZhi Bo Di Huang Wan + Mohanliao/ErJi/Oujie/Puhuang/EjiaoMuBo liuweidihuangwan + Mohanliao/ErJi/Oujie/Puhuang/Ejiao
Hematuria - SP-Qi-XuGui Pi Tang + Ejiao/Shudi/Xianhecao/Wuzeigusijunzi dangguibuxue SuanLongYuan MuxJiangZao + Ejiao/Shudi/Xianhecao/Wuzeigu
Hematuria - KID-Qi-XuWu Bi Shan Yao Wan - Zexie + Stop bleeding herbsShengShanShan ZeFush(fuling) TuDuRongBajiNiu WuwChi - Zexie + Stop bleeding herbs
Skin-Bleeding - Bl-HeatXi Jiao Di Huang Tang + Shi Hui SanJiaoDihuangChiPi + 2ji CeMaoQianHeZong ZhizDaPi
Skin-Bleeding - Yin-Xu/Empty-heat/fireQian Gen SanQianQinECe ShengGan
Skin-Bleeding - SP-not-holding-bloodGui Pi Tang + XianHeCao/PuHuang/QianCao/ZiCaosijunzi dangguibuxue SuanLongYuan MuxJiangZao + Xianhe/Qiancao/Puhuang/Zicao
Headache - wind-coldChuan Xiong Cha Tiao SanXiongXinQiang JingFangBoZhi GanCha
Headache - wind-heatXiong Zhi Shi Gao Tang + HuangQin/ZhiZi/BoHeXiongZhiShi JuBenHuo + HuangQin/ZhiZi/BoHe
Headache - wind-dampQiang Huo Sheng Shi Tang2huo XiongManFangBen Gan
Headache - kid-xuDa Bu Yuan JianRenShuShanShan DuDangGouGan
Headache - liv-yangTian Ma Gou Teng Yin + LongGu/MuLiTianTengMing SangjiDu NiuYi Fush/Yejiao QinZhiz + LongGu/MuLi
Headache - bl-xuJia Wei Si Wu Tangsiwutang (ShengDi) ManJuQinGan
Headache - phlegm-turbidBan Xia Bai Zhu Tian Ma Tang + Houpo/Baijili/Manjingzierchentang ZhuTian + Houpo/Baijili/Manjingzi
Headache - bl-stasisTong Qiao Huo Xue Tang + Baizhi/Xixin/Yujin/ShichangpuShe taohongsiwu-DangDi CongHuangjiu JiangZao
HT-insomnia - HT/SP-XuGui Pi Tangsijunzitang DangHuang SuanLongYuan MuxJiangZao
HT-insomnia - HT/SP-Xu (severe)Zhi Gan Cao Tangguizhigancaotang RenZao ShengEMaiHuo
HT-insomnia - HT/KID-disharmony - yin-xuHuang Lian E Jiao Tang + Zhu Sha An Shen WanLianQinEShao Jizihuang + ZhuLianShengDang Gan
HT-insomnia - HT/GB-Qi-XuAn Shen Ding Zhi Wan maybe add Suan Zao Ren TangFuling/Fushen/Renshen YuanChangLongch or SuanMuXiongLing Gan
HT-insomnia - ST-disharmonyBan Xia Shu Mi Tang + ShenQu/ShanZha/LaiFuZiXiaShumi + ShenQu/ShanZha/LaiFuZi
HT-insomnia - LIV-fireLong Dan Xie Gan Tang + LongGu/MuLi/FuShenLongQinZhizChaiDang TongZeQian ShengGan _LongGu/MuLi/FuShen
HT-insomnia - phlegm-heatWen Dan Tang + HuangLian/Zhizierchentang (6) ShiRu + LianZhiz
HT-palpitation - HT/GB-qi-xu w/ timidityAn Shen Ding Zhi Wan + Cishi/Hupo/Zhusha2FuRen YuanChangChi + Cishi/Hupo/Zhusha
HT-palpitation - HT/SP-xuGui Pi Tangsijunzitang dangguibuxuetang SuanLongYuan MuxJiangZao
HT-palpitation - empty-fireTian Wang Bu Xin Dan or Zhu Sha An Shen Wan3shen 2dong 2ren ShengDang LingYuanzhWweiZhush Geng Or ZhuLianShengDang Gan
HT-palpitation - HT-Yang-xuGui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li TangGuiGanLongLi
HT-palpitation - water affect HTLing Gui Zhu Gan Tang + FuZiI know
HT-palpitation - bl-stasis d/t ht-yang/qi-xu w/ edemaTao Ren Hong Hua Jiantaohongsiwutang DanYanXiangQing
HT-chest-bi - HT/KID-Yang-xuShen Fu Tang and You Gui YinRenFu(JiangZao) and ShuShanShanGou GanDuFuRou
HT-chest-bi - phlegm-turbidGua Lou Xie Bai Ban Xia Tang GanJiang/ChenPi/BaiKouRen/GuiZhiGuaXieXiaJiu + GanJiang/ChenPi/BaiKouRen/GuiZhi
HT-chest-bi - ht-bl-stasisXue Fu Zhu Yu Tangtaohongsiwutang NiuGeng ChaiKeGan
HT-chest-bi - cold-retentionGua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang + FuZi/GuiZhi/TanXiang/DanShen/ZhiShiGuaXieXiaBai + FuZi/GuiZhi/TanXiang/DanShen/ZhiShi
HT-chest-bi - HT/KID-yin-xuZuo Gui Yin + nourish-Yin herbsShuShanShanGou LingGan + 2ren/Wwei/Maidong/Baihe
HT-chest-bi - yin/qi-xuSheng Mai San + Ren Shen Yang Rong TangRenMaiWwei + (shiquandabutang - chuanxiong) + yuanchenwwei
LIV-vertigo - LIV-yangTian Ma Gou Teng YinTianTengMing SangjiDu NiuYi Fush/Yejiao QinZhiz
LIV-vertigo - qi/bl-xuGui Pi Tangsijunzitang DangQi SuanLongYuan Mux JiangZao
LIV-vertigo - mj-phlegm-turbidBan Xia Bai Zhu Tian Ma Tangerchentang + ZhuTian
LIV-vertigo - kid-essence-xuYou Gui Wan or Zuo Gui WanShuShanShanTu GouLuDuDang FuRou or ShuShanShanTu GouLuNiuBan
HT-depression - liv-qi-stagChai Hu Shu Gan SanChaiShaoXiangXiong ChenKeGan
HT-depression - qi-stag w/ fireDan Zhi Xiao Yao San + Zuo Jin WanDanZhi ChaiBaiZhuLing DangBoJiangGan + LianWuzh
HT-depression - phlegm-qi-accum (meiheqi)Ban Xia Hou Po Tang + XiangFu/XuanFuHua/DaiZheShi/ZhiShi/ZhiKeXiaHouLing SuJiang + XiangFu/XuanFuHua/DaiZheShi/ZhiShi/ZhiKe
HT-depression - HT-mind confusionGan Mai Da Zao Tang + BaiZiRen/SuanZaoRen/FuShen/HeHuanHuaGanCao/XiaoMai/DaZao + BaiZiRen/SuanZaoRen/FuShen/HeHuanHua
HT-depression - organs dryness (HT/SP or HT/KID)Gui Pi Tang + Hehuanpi/Yujinsijunzitang HuangJiangZao SuanLongDangYuan + Hehuanpi/Yujin
HT-depression - empty-fireZi Shui Qing Gan Yin + Zhezhumu/Cishi/Daizheshiliuweidihuangwan DangChaiShaoZhiz Suan + Zhezhumu/Cishi/Daizheshi
HT-mania - phlegm/qi-stagShun Qi Dao Tan Tang + Shichangpu/Yuanzhi/Yujinerchentang XingZhiXiangMu + Shichangpu/Yuanzhi/Yujin
HT-mania - ht/sp-xuYang Xin Tangsijunzitang(baizhu=>huangqi) DangXiong XiaShen2Ren YuanWweiRou
HT-mania - phlegm-fireSheng Tie Luo Yinunderstand the formula
HT-mania - empty-fireEr Yin Jianzengyetang daochisan LianLingSuan Dengxin
HT-mania - qi/bl-stagXue Fu Zhu Yu Tang or Dian Kuang Meng Xing Tangtaohongsiwutang NiuGeng ChaiKeGan or TaoChi ChaiXiangQingChen TongDafu XiaSangSuzi Gan
Spontaneous/Night sweat - LU-Qi-XuYu Ping Feng SanHuangqi/Baizhu/FangFeng
Spontaneous/Night sweat - Ying/Wei-disharmonyGui Zhi Tangguizhi/baishao/shengjiang/dazao/gancao
Spontaneous/Night sweat - empty-fireDang Gui Liu Huang Tang + Fuxiaomai/yinchaihu/biejia/guibandanggui/shudi/shengdi/huangqi 3huang + Fuxiaomai/yinchaihu/biejia/guiban
Spontaneous/Night sweat - heatLong Dan Xie Gan Tang (or SiMiaoSan)LongChaiQinZhi DangShengdi TongQianXieGan
Xiao Ke - LU-heatXiao Ke Fang + MaiDong/GeGenLianTian 4zhi(sheng/ou/renru/jiang) honey + MaiDong/GeGen
Xiao Ke - ST-heat /KID-XuYu Nu Jian + HuangLian/ZhiZiShuGaoMuMaiNiu + HuangLian/ZhiZi
Xiao Ke - KID-Yin-XuLiu Wei Di Huang WanI know
Xiao Ke - Yin/Yang-XuJin Gui Shen Qi WanI know
Xiao Ke - Complications (Cataract)Qi Wei Bai Zhu Sansijunzitang MuxHuoxGe
Xiao Ke - complications (infections)Wu Wei Xiao Du Yin2hua 2zi Pugong
Xiao Ke - complications (infections)Huang Qi Liu Yi TangHuangGan
Xiao Ke - complications (infections)Xi Huang WanXihuangShexRuxMo
Edema - Yang/Feng ShuiYue Bi Jia Zhu Tangyuebitang(MaShiJiangZaoGan) Zhu
Edema - Yang/Feng ShuiYue Bi TangMaShiJiangZaoGan
Edema - Yang-type - SP-LU toxic-dampMa Huang Lian Qiao Chi Xiao Dou Tang and Wu Wei Xiao Du YinMaQiaoDou XingSang ShengDaGan and 2hua 2zi Pugong
Edema - Yang-type - Shui-Shi attack SPWu Pi San and Wei Ling Tang5Pi (SangbJiangLingDafu Chen) and pingweisan (CangHuoChenGan) wulingsan (ZhuXieLing GuiZhu) JiangDa
Edema - Yang-type - damp-heatShu Zao Yin Zi8urination(XieDouShangluJiaomuTongBing2pi) QiangQinjJiang
Edema - Yin-type - Yin-xuZhu Ling TangZhuXieLing HuaE
Edema - Yin-type - SP-Yang-XuShi Pi YinFuzPao sijunzitang-renshen MugCaog HouMuxDafu JiangDa
Edema - Yin-type - KID-Qi-XuJi Sheng Shen Qi Wan and Zhen Wu Tangliuwei FuzRouNiuChe and FuzJiang 3bai (ZhuLingBai)
Impediment - wind-cold-damp - Wind(moveable)Fang Feng TangFangMaQinjGe 2gui LingXingQinGan DaJiang
Impediment - wind-cold-damp - Cold(painful)Wu Tou TangChuanwuMaShaoHuang Gan
Impediment - wind-cold-damp - Cold(more painful)Wu Fu Ma Xin Gui Jiang TangChuanwuFuzMaXin GuiJiangHoneyGan
Impediment - wind-cold-damp - Damp(fixed)Yi Yi Ren Tang2huo YiDangXiongChuanwu MaGuiFangCang JiangBaiGan
Impediment - wind-cold-damp - nothing predominantJuan Bi Tang2huo RouQinjHaifengSangzhi DangXiongRu MuxGan
Impediment - wind-damp-heat - HeatBai Hu Jia Gui Zhi Tang + yinhuateng/lianqiao/huangbo + fangji/sangzhi/dilong/qinjiao/mutongShiMuGengmiGan Gui + yinhuateng/lianqiao/huangbo + fangji/sangzhi/dilong/qinjiao/mutong
Impediment - wind-damp-heat - Heat - option 2Xuan Bi TangFangjiHuaYiDou Cansha XiaXingQiaoZhiz
Impediment - phlegm/blood-obstructionTao Hong YinTaoHongDangXiong Weiling
Impediment - KID/LIV-XuDu Huo Ji Sheng Tangsiwu(shengdi) sijunzi-baizhu DuQinXinFang(duhuo/qinjiao/xixin/fangfeng) DuSangNiuGui(duzhong/sangjisheng/niuxi rougui)
memorize

 

HARD ONES
Question Answer Column 3
Xiao Ke - LU-heatXiao Ke Fang + MaiDong/GeGenLianTian 4zhi(sheng/ou/renru/jiang) honey + MaiDong/GeGen
Xiao Ke - ST-heat /KID-XuYu Nu Jian + HuangLian/ZhiZiShuGaoMuMaiNiu + HuangLian/ZhiZi
Xiao Ke - KID-Yin-XuLiu Wei Di Huang WanI know
Xiao Ke - Yin/Yang-XuJin Gui Shen Qi WanI know
Xiao Ke - Complications (Cataract)Qi Wei Bai Zhu Sansijunzitang MuxHuoxGe
Xiao Ke - complications (infections)Wu Wei Xiao Du Yin2hua 2zi Pugong
Xiao Ke - complications (infections)Huang Qi Liu Yi TangHuangGan
Xiao Ke - complications (infections)Xi Huang WanXihuangShexRuxMo
Edema - Yang/Feng ShuiYue Bi Jia Zhu Tangyuebitang(MaShiShengDaGan) Zhu
Edema - Yang/Feng ShuiYue Bi TangMaShiShengDaGan
Edema - Yang-type - SP-LU toxic-dampMa Huang Lian Qiao Chi Xiao Dou Tang and Wu Wei Xiao Du YinMaQiaoDou XingSang ShengDaGan and 2hua 2zi Pugong
Edema - Yang-type - Shui-Shi attack SPWu Pi San and Wei Ling Tang5Pi (SangbJiangLingDafu Chen) and pingweisan (CangHuoChenGan) wulingsan (ZhuXieLing GuiZhu) JiangDa
Edema - Yang-type - damp-heatShu Zao Yin ZiShangluJiaomu TongXieDou2pi BingQiangQinjJiang
Edema - Yin-type - Yin-xuZhu Ling TangZhuXieLing HuaE
Edema - Yin-type - SP-Yang-XuShi Pi YinFuzPao sijunzitang MugCaog HouMuxDafu JiangDa
Edema - Yin-type - KID-Qi-XuJi Sheng Shen Qi Wan and Zhen Wu Tangliuwei FuzRouNiuChe and FuzJiang 3bai (ZhuLingBai)
Impediment - wind-cold-damp - Cold(painful)Wu Tou TangChuanwuMaShaoHuang Gan
Impediment - wind-cold-damp - Cold(more painful)Wu Fu Ma Xin Gui Jiang TangChuanwuFuzMaXin GuiJiangHoneyGan
Impediment - wind-damp-heat - HeatBai Hu Jia Gui Zhi Tang + yinhuateng/lianqiao/huangbo + fangji/sangzhi/dilong/qinjiao/mutongShiMuGengmiGan Gui + yinhuateng/lianqiao/huangbo + fangji/sangzhi/dilong/qinjiao/mutong
Impediment - phlegm/blood-obstructionTao Hong YinTaoHongDangXiong Weiling
memorize

 

SUPER HARD ONES
Question Answer
Impediment - wind-cold-damp - Wind(moveable)fangfengtang(2gui 2qin 1xing MaFangGe(fangfeng/mahuang/gegen) fuling/gancao/shengjiang/dazao)
Impediment - wind-cold-damp - Damp(fixed)yiyirentang(2huo DangXiongChuanCang(danggui/chuanxiong/chuanwu/cangzhu) MaGuiFangYi(mahuang/guizhi/fangji/yiyiren) JiangBaiGan(shengjiang/baishao/gancao))
Impediment - wind-cold-damp - nothing predominantjuanbitang(2huo 2gui QinHaiSang(qinjiao/haifengteng/sangzhi) Xiong2XiangGan(chuanxiong/ruxiang/muxiang/gancao))
Impediment - wind-damp-heat - Heat - option 2xuanbitang(FangHuaYiXiao(fangji/huashi/yiyiren/chixiaodou) cansha XiaXingQiaoZhiz(banxia/xingren/lianqiao/zhizi))
Impediment - KID/LIV-Xuduhuojishengtang - siwu(shengdi) sijunzi-baizhu DuQinXinFang(duhuo/qinjiao/xixin/fangfeng) DuSangNiuGui(duzhong/sangjisheng/niuxi rougui)
memorize

Recent badges