Create
Learn
Share

TCA

rename
laurits's version from 2017-10-10 22:30

Section

Question Answer
FADBinder elektroner én ad gangen som H-atomer. Kan have "mellem-step", hvor kun én elektron er bundetDe sættes på hvert sit carbon-atom. Tænk "skal tage tingene fra et fad én ad gangen, når du bruger den ene hånd til at holde fadet".
NAD+Binder 2 elektroner på én gang
Oxideret form af Nicotinamide Adenine DinucleotideNAD+
Reduceret form af Nicotinamide Adenine DinucleotideNADH + H(+)
Oxideret form af Flavine Adenine DinucleotideFAD
Reduceret form af Flavine Adenine DinucleotideFAD(2H) eller FADH2
Hvordan binder FAD elektroner?Binder én af gangen. Kan tage én elektron fra ialt to forskellige molekyler. Kan være på "mellemreduceret" form hvor kun én elektron er modtaget.
Hvordan binder NAD elektroner?Binder begge elektroner på én gang.
Produkt og katalyserende enzym i Trin 1Citrat og Citratsyntase
Produkt og katalyserende enzym i Trin 2Isocitrat og Aconitase
Produkt og katalyserende enzym i Trin 3a-Ketoglutarat og Isocitrat Dehydrogenase
Produkt og katalyserende enzym i Trin 4Succinyl-CoA og a-Ketoglutarat Dehydrogenase
Produkt og katalyserende enzym i Trin 5Succinate og Succinate Thiokinase (Succinyl-CoA syntase)
Produkt og katalyserende enzym i Trin 6Fumarat og Succinate Dehydrogenase
Produkt og katalyserende enzym i Trin 7Malat og Fumarase
Produkt og katalyserende enzym i Trin 8Oxoloacetat og Malat Dehydrogenase
Hvornår tilføres CoA / CoASH ?Trin 1 (reagerer med Oxoloacetat og danner Citrat) og Trin 4 (Succinyl-CoA dannes)
Hvornår fraspaltes CoA/ CoASH ?Trin 1 (når den har reageret med Oxoloacetat) og Trin 5 (når Succinyl-CoA --> Succinate)
Hvornår fraspaltes CO2 ?De trin hvor der sker oxidativ decarboxylering. Sker for hhv. Isocitrat i Trin 3 og af a-ketoglutarat i Trin 4.
Hvornår dannes og fraspaltes GTP ?Trin 5 (GDP + P(i) --> GTP)
Hvornår tilføres NAD+ overordnet?De trin, hvor der er en dehydrogenase
Hvornår tilføres FAD ?Trin 6 - også ved en dehydrogenase (Succinate DH)
Hvilke trin tilføres NAD+ ?Trin 3, 4 og 8
Hvor mange reducerede NAD+ dannes ved 1 cyklus?3 NADH + H(+)
Hvor mange reducerede FAD dannes ved 1 cyklus?1 FAD(2H)
Hvor ender de reducerede elektronbærere fra Trin 3,4,6 og 8?I Elektrontransportkæden (ETK) hvor den endelige produktion af ATP vil ske
Huskeregel for hovedproduktet af hver trin i TCACan I Keep Selling Sex For Money, Officer?
Huskeregel for katalyserende enzymer i hver trin i TCASo At (Another) Dance, Devon Sipped Down Five Drinks
"So (At) Another Dance, Devon Sipped Down Five Drinks svarer til"So = citratSyntase / At = mellemstep / Another = Acinotase / Dance = isocitrat DH / Devon = a-ketoglutarat DH / Sipped = Succinate Thiokinase / Down = succinate DH / Five = Fumarase / Drinks = malate DH
Hvor mange gange kører cyklus med 1 glukose ?2x, fordi der dannes 2 pyrovater ud fra 1 glucose --> 2 pyrocater --> 2 Acetyl-CoA
Angiv den intracellulære lokalisation af TCAI den mitokondrielle matrix
Acyl-SCoA indeholder en energirig thioesterbindingAcetyl-Coa er energirigt bundet med en thioesterbinding. Denne store mængde energi frigives ved spaltning (ved hydrolyse).
Ved glykolyse omdannes glykose tilpyruvat
Pyruvat omdannes tilAcetyl-CoA
memorize
Hvilken enzym omdanner Pyruvat til Acetyl-CoA?: Pyruvat Dehydrogenase
Question Answer
Hvad betyder det, at der sker en oxidativ decarboxylering af Pyruvat?Ved omdannelse til Acetyl-CoA fraspaltes CO2
Opskriv reaktionen for Pyruvat --> Acetyl-CoAPyruvat + NAD+ + CoASH → AcetylCoA + NADH + H+ + CO2
Opskriv nettoreaktionen for TCAAcetylcoat + 3NAD(+) +FAD+ 2H2O + GDP + P(i) → CoASH+ 2CO2 + 3NADH + 3H(+) + FAD(2H) + GTP
memorize

Recent badges