Create
Learn
Share

Tanzimat siir

rename
elifs's version from 2016-11-15 15:40

Section

Question Answer
1-divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış ancak biçim özellikleri kullanılmaya devam etmiştir. Yani yeni düşünceler eski biçimde veriilmiştir
2-fransız ihtilali ile yayılan kanu n, milliyetçilik , adalet gibi kavramlar şiire konu olmuştur
3-hece ölçüsü kullanılmaya çalışmılştır ancak genellikle aruz ölçüsüe devam edilmiştir.
4-nazım birimi beyittir
5-parça güzelliği yreine bütün güzelliği
6-göz için uyak anlayışı yerien kulak için uyak
7-dil ve anlatımda sadelik
8-sanat toplum içindir
memorize