Create
Learn
Share

Takster fastlege

rename
aramfare's version from 2017-10-15 20:16

Enkel pasientkontakt

Question Answer
1ad ---- 1ak Rådgivning ved personlig frammøte og ved bud. Ikke ved resept, rekvisisjon, sykemelding, henvisning.
1bd ---- 1bkRådgivning ved papir eller telefon. Ikke ved resept, rekvisisjon, sykemelding, henvisning.
1eEnkel lab, uten konsultasjon. Hemoglobin. SR. Diff. Urinmikroskopi.
1f Samtale om pasient med, helsepersonell, NAV, Apotek, Skole, Barnehage.
1gRådgivning per telefon mellom kl 23 - 8.
1hSykemelding, henvisning til rg., spesialist, fysioterapi..etc.
1iElektronisk e-resept
memorize

Konsultasjon

Question Answer
2ad - 2akKonsultasjon hos fastlege/legevakt dag og kveld
2cd - 2ckKonsultasjon utover 20 min. per påbegynt 15 min
2dd- 2dkSpesialist kode, dag og kveld, de 5 første og siste årene.
2bdHos pasienter som ikke er tilknyttet fastlege ordning
2fkKonsultasjon og tillegg for utrykking ved ø-hjelp til legevakt, for første pasient.
2kdSkrive i kjernejournal, når pasient ikke er tilstede.
2ldLegemiddel gjennomgang, over 4 medisiner, ofte hos kronikere. Kan benyttes 2 ganger per år per pasient.
2nkUtrykking hjemmefra til legevakt i tide 23-08.
5Utskrift/kopering av pasient journal.
7 Tolk for døve, språksvake eller fremmedspråklige.
8Ekspedisjon gebyr
memorize

Materiale

Question Answer
10aGyn + anoskopi uten lys + elastiske bind.
10bSpirometri. EKG. Celleprøve cervix. Sårskift. Anoskopi/rektoskopi med lysk.
10cMindre kirurgiske inngrep. Katetrisering. Glukosebelasting.
10dStørre kirurgiske inngrep, sår, skader.
memorize

Sykebesøk

Question Answer
11ad - 11akSykebesøk dag og kveld, til sykehjem, hjem, omsorgsbolig..etc.
11cd - 11ckSykebesøk utover 30 min, per påbegynt 15 min.
11eTaksten skal stimulere leger til besøk hos de trengende, egne kroniske med alvorlig sykdom. Kan ikke brukes etter kl 16, på legevakt eller i høytider.
11fTillegg for hjelp i ulykke, HLR, Fødsel, Prehospital trombolyse, AMI, Kritisk syke som trenger monitorering. Kombineres med 11id
11idAvbrudd ordinær praksis. Ø-hjelp sykebesøk, mellom 8-16. Ø-hjelp samme dag.
14Tverrfaglig møte med reise, eller møte/samtale med > 1 helsepersonell ang. pasient. Kan repeteres hver 30 min.
21d - 21kReisetillegg med båt, bil, tog, fots per påbegynt 30 min.
21k2Reisetillegg på påbegynt 15 min, utover første timen.
K-taksterBrukes til Kveld, Natt og Helgedager.
memorize

Prosedyre 1

Question Answer
100Mindre kir. prosedyre for epistaxis, biopsi, fremmedlegeme i øye (dyp og fastsittende), øre, nese, svelg. INFUSJON av Væske. INJ. ledd. Fjerning av hudlesjoner. Skifte eller suturere sår.--- Kapillær blodprøve på barn <7. Øreskylling.
101Kosthold veiledning/aktivitet til HT, DM eller BMI > 30. Kun for de som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. 3 ganger per år kan benyttes.
102Røykeavvenning, 2 ganger per år.
103aAnoskopi. Takst 100 kan brukes i tillegg, hvis biopsi.
103bGyn us hos legen.
104Rektoskopi. Bruk takst 100 hvis biopsi.
105Større kirurgisk prosedyre når, abscess/flegmone. Paronychia. Blæreskylling og katetrisering. Fastsittende fremmedlegeme i hud eller under hud. Fjerning av atherom/svulst/føflekk i ansikt. Sår revisjon + sutur. Tapping av ledd, hydrocele. Trykksår behandling. Fjerning av P-stav.
106aImmoblisere fraktur, gipse, bandasjere, reponere.
129fAmbulant kontinuerlig 24 timers blodtrykk.
109NOKLUS Diabetes årskontroll
110Prevensjonsveiledning.
memorize

Ultralyd

Question Answer
108aUL resturin. Si hvorfor.
108bUL leieusikkerhet i svangerskap.
108cUL blødning 1. trimester.
108dUL perifer kar, ved mistanke om DVT.
108eUL ved mistanke om sykdom i galleblære eller aorta.
108fUL hudnære lesjoner (abscess/cyste..etc)
128aUL ankel arm index. Trykkmåling med dobler ved perifer kar lidelse.
memorize

Prosedyre 2

Question Answer
149aLokalbedøvelse, spray, drypp i øya, pensling ..etc.
149gBLA/blokkering penis, funikkel, 1.ekstremitet nerve.
149hBLA/blokkering tom håndledd/ankel nivå. Plexus blokade.
215Tidskrevende arbeid med steriliseringssaker, abortsaker og henvisning til amniocentese.
217aFørste gang us av gravide
217bHver graviditetkontroll. Kan brukes inntil x 5.
402Tonometri av øye
501Inhalasjon medisinering. Kan repeteres.
506PEF/Peak Eks.Flow hos barn <7 år.
507cDynamisk spirometri
507dReversibilitet test etter spirometri. Ved reundersøkelse etter bronkolytika behandling.
510cPEF eller Spirometri før og etter fysisk aktivitet på ca. 10 min
510dPEF måling hjemme som pasient fyller ut og leverer tilbake hjem.
memorize

Nervesykdom og Psykiatri

Question Answer
612aNødvendig samtale med pårørende/foresatte til pasient ang. psyk, hjertelungsyk., kreft, slag, HIV..etc.
612bNødvendig samtale med pårørende/foresatte til barn <18.
615Samtale terapi, minst 15 min. Må være terapeutisk i karakter.
616Særlig tidskrevende arbeid ved henvisning til psyk, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner
617MADRAS, Alkohol skjema, ADHD skjema.
618Overvåket urinprøvetaking hos LAR pasient
memorize

Prøver på legekontoret

Question Answer
701aTaking av prøver på legens kontor. Må være med før de andre prøve takstene.
701cInnsending av prøver utover den første
701dInnsending av positiv urin
704jBlod i feces
705aBlod i feces, 3 prøver fra 3 forskjellige dager.¨
705hPrøvetaking til klamydia
705jPrøvetaking til skabbmidd eller sopp
705kCRP
705lPrøver til herpes
706fDiff. Trombocyt. MCV
706hHCG test
706kStrept test
706lMonospot
707Taking og tyding av EKG
708aGlukose
709HbA1c
710INR
memorize

Legeerklæringer til NAV

Question Answer
L1Vurdering av arbeidsmulighet/sykemelding
L4Medisinsk årsak til at arbeid ikke er igangsatt
L8Søknad om unntak av arbeidsgiver oppgaver
L9Søknad om hjelpemidler, Tolkehjelp, Lese og sekretær hjelp for blinde og svaksynte
L15Søknad om ortopediske hjelpemidler. Gjøres av spesialist
L25Søknad om grunnstønad/hjelpstønad/yrkesstønad
L34Skyssgodgjørelse for km
L35Delta i dialogmøte første timen
L35aHvis dialogmøte avlyses etter 24 min
L36Delta i dialogmøte for hver påbegynt 1/2 time
L40Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Stønad til bil.
L90Yrkesskade/yrkessykdom.
memorize