Create
Learn
Share

Take

rename
tatsana's version from 2017-06-13 12:05

Section

Question Answer
take off sthsvléknout, sundat
take offvzlétnout
take off'to se rozjede', např. kariéra, úspěch, sláva, podnikání, apod.
take up sthněkdo začně s nějakou pravidelnou činností, např. začne běhat, začne posilovat
take up sthzabírat (místo, čas)
take out sbněkoho pozveme někam, např. na rande, na večeři, do kina
take out sthvynést ven, vyndat, vytáhnout např. pro vynášení odpadků
take after sbněkdo po někom (v rodině) zdědil vlastnosti, podobu
take back sthvrátit, vzít zpět
take down sthzapsat si (něco)
take away sthodnést
take in sth 'pokochat se něčím', např. krásným pohledem na západ slunce apod., prostě aby se ten pohled dostal až hluboko do nás
take in sth 'pochopit něco', tedy opět jde o to, že se něco dostane hluboko do vás, tedy nejen že to vidíte či slyšíte, ale také pochopíte
take on sbnajmout (někoho)
take on 'přijmout, vzít na sebe' (riziko, zodpovědnost atd.)
take over sthpřevzít
take to sth/sboblíbit si
memorize

Recent badges