Create
Learn
Share

T cell akt

rename
adiop's version from 2018-03-08 22:53

Section

Question Answer
T cellene gjenkjenner antigen i primærstruktur presentert av en annen celle, kun peptid antigener
T celler bekjemperintracellulære patogener
To hovedklasser t-cellercytotoksiske og t-hjelpeceller
T celle reseptorer blir først uttrykt i thymus,endten CD8+ eller CD4+
Cytotoksiske t cellene for en ko reseptor som heterCD8, CD3, CD28(andre signal)
T hjelpecellers koreseptorCD4, CD3, CD28 (andre signal) , CD40L(binder CD40 på B celler)
MHCMajor histocompatibility complex (vevsforlikhets gen kompleks)
Klasser MHCMHCI- endogene antigener til CD8+ CTL-------------MHC eksogen antigenpresentasjon til CD4+ Th
Naive T celler kommer fra-... og drar til Thymus, og kalles naive T-celler i Blodet, aktivert ved å møte det antigenet de er trent for å gjenkjenne
Aktiverte t celler er endtenefektorceller eller hukommelsesceller
TCR oppbygningBestår av to kjeder, alfa og beta kjeden, ingen tunge og lette kjeder, bege har ca like store aminosyrer i primærstrukturen-----------TCR har kun ett antigenbindende sete. Blir aldri sluppet ut extracellulært, er alltid bundet til t cellen og omringet av samme reseptorer. Fc regionen finnes ikke hos TCR----------Antigenbinende sete heter ikke FAB og gjennomgår IKKE somatisk hypermutasjon, hver enkel reseptor må ikke binde så sterkt forde de er ommringet av andre TCR
Hvordan blir TCL produsertDee variable regionen blir produsert på samme måte som i FAB ( VJD)+ en type konstant region. Hvilken som helst alfa-kjede kan binde til hvilken som helst beta-kjede---------------
TCR- signaltransduksjonto korte ben stikker såvidt inn i cellen. Intracellulært i T cellen har vi et CD3 kompleks som består av ( Gama Delta Epsilon Zeta), dette komplekse er identisk for alle T celler. --------Ved flowsytometri av CD3 kan vi finne totalt antall tceller tilstede
Gener som koder MHC IHLA A, HLA B og HLA C
Gener som koder MHC IIHLA DP, HLA DQ og HLA DR
HLA B27Anklyoserende spondilytt
MHC I molekyler finnes hvor? Og Har følgende struktur Alle kroppens kjærneholdige proteiner. Strukturen er nederst alfa 3 kjede og beta 2 mikroglobulin, over den ligger skålen som presenterer antigenet som består av alfa 1 bundet til alfa 2, alfa 2 binder så igjen ned til alfa 3
MHC I presanter proteiner som kommer fra egen celle, altså proteiner som dannes av cellens egne DNA-------- Hele tiden blir proteiner brudt ned til proteasom--------TAP transporteres disse peptidene til rough ER-------- I ER binder disse proteinene til MHCI, og danner HER det antigen representerende komplekset----------KOmplekset transporteres til membranen --------Etter en stund fjernes det for å gi plass til nye MHC molekyler
MHC2 finnes påantigenpresanterende celler, dendrittiske celler, aktiverte b celler og makrofager
MHC2 strukturalfa 1, alfa 2 beta1 og beta 2, der a1 og b1 danner skålen
MHC2 presentererexogene proteiner til t hjelperceller, altså proteiner som cellen ikke har laget selv, de er rester av extracellulære patogener,----------De dendritiske cellene vil fagocyttere patogenet i fagolysosomer--------- de fagocyterte proteinene fusjonerer med en vesikkel som inneholder MHCII --------MHCII presenterer antigenet på sin reseptor til T-hjelperceller
Når thjelpecelle gjenkjenner et patogen som farlig starter den å produsere cytokiner som stimulerer den antigenpresanterende cellen
Thjepleceller produserer..... som fører til........ av makrofager når den møter en makrofag som presenterer en farlig antigen på sitt MHCIIInterferon gama , hyperaktivering, MHC II
memorize