Create
Learn
Share

Swiat przyrody 2

rename
adala's version from 2015-04-12 09:09

Section 1

Question Answer
agencja lotów kosmicznychspace agency
wystrzelićlaunch
sonda kosmiczna probe
przyczyniać się do czegoścontribute to sth
zauważyć, zwracać uwagę notice
przyzwyczajony do czegośaccustomed to sth
łańcuchchain
chwast, trawka weed
kojarzyćassociate
statek kosmicznyspacecraft
powierzchnia surface
pomarszczony wrinkled
szczelina, pęknięcie crevice
gwałtownie opadaćplunge
rozwiązywaćsolve
centrum, jądrocore
nieobecnośćabsence
zagadka riddle
skalistyrocky
(bez)płodny(in)fertile
memorize

Section 2

Question Answer
częściowopartly
zagrożenie, ryzykohazard
trzęsienie ziemiearthquake
wulkanvolcano
powódźflood
suszadrought
sztormstorm
pożarfire
osunięcie się ziemilandslide
katasrofadisaster
narażony na cośvulnerable to sth
bark udogodnieńlack of facilities
mieć zwyczaj coś robićtend to do sth
obszar zalewowyflood plain
podatny na osunięcia ziemilandslide-prone
zbocze, stokslope
topnienie lodowcówmelting of glaciers
zwiastowac , oznaczać spell
odpowiednio, wystarczająco adequately
powiększyć się, wzrastać swell
katastrofalnycatastrophic
w dłuższej perspektywiein the long term
zmniejszać, obniżaćshrink
zależy oddepend on
wystarczającosufficiently
wybuch, zerwanieburst
w dole rzekidownstream
gwałtowna powódź flash flood
zmieśćsweep away
tuzindozen
memorize

Section 3

Question Answer
doganiać kogoścatch up
nakłaniać urge
współzałożycielco-founder
świadomy czegośaware of sth
nadający się do przetworzeniarecyclable
domowe odpadyhousehold waste
trwający, toczący się ongoing
wysiłekeffort
świadomośćawareness
ochota, chęć, pożądaniedesire
celtarget
składowisko odpadów landfill
kosz na śmiecidustbin
substancja zanieczyszczająca środowisko pollutant
spalinyexhaust
winny (czegoś)blame for
odpowiadać za coś, powodować cośbe implicated in sth
pozabeyond
szacować estimate
przedwczasnypremature
widocznyapparent
zrealizowany, przeprowadzonycarried out
z wiatremdownwind
tępo, wskaźnikrate
znacznysignificant
rafa koralowacoral reef
nawiązywać , odnosić się do refer to
memorize

Recent badges