Create
Learn
Share

SWED 100A (Test 4)

rename
fungible's version from 2017-12-06 21:17

Chapter 9

Part 1

engelskasvenska
to flyflyga (​(present) flyger; (past) flög; (pres. perf.) har flugit)
to packpacka (​(present) packar; (past) packade; (pres. perf.) har packat)
to unpackpacka upp (​(present) packar upp; (past) packade upp; (pres. perf.) har packat upp)
to swimsimma (​(present) simmar; (past) simmade; (pres. perf.) har simmat)
to travelresa (​(present) reser; (past) reste; (pres. perf.) har rest)
to retrieve, fetchhämta (​(present) hämtar; (past) hämtade; (pres. perf.) har hämtat)
to sendskicka (​(present) skickar; (past) skickade; (pres. perf.) har skickat)
to have an opiniontycka (​(present) tycker; (past) tyckte; (pres. perf.) har tyckt)
to taketa (​(present) tar; (past) tog; (pres. perf.) har tagit)
to tell, to narrateberätta (​(present) berättar; (past) berättade; (pres. perf.) har berättat)
to attempt, to tryförsöka (​(present) försöker; (past) försökte; (pres. perf.) har försökt)
memorize

Part 2

engelskasvenska
to dogöra (​(present) gör; (past) gjorde; (pres. perf.) har gjort)
to relaxkoppla av (​(present) kopplar av; (past) kopplade av; (pres. perf.) har kopplat av)
to concentratekoncentrera sig (​(present) koncentrerar sig; (past) koncentrerade sig; (pres. perf.) har koncentrerat sig)
to hearhöra (​(present) hör; (past) hörde; (pres. perf.) har hört)
to go outgå ut (​(present) går ut; (past) gick ut; (pres. perf.) har gått ut)
to fall asleepsomna (​(present) somnar; (past) somnade; (pres. perf.) har somnat)
to promiselova (​(present) lovar; (past) lovade; (pres. perf.) har lovat)
to invitebjuda (​(present) bjuder; (past) bjöd; (pres. perf.) har bjudit)
to determine, to decidebestämma (​(present) bestämmer; (past) bestämde; (pres. perf.) har bestämt)
memorize

Part 3

engelskasvenska
to get upgå upp (​(present) går upp; (past) gick upp; (pres. perf.) har gått upp)
to complainklaga (​(present) klagar; (past) klagade; (pres. perf.) har klagat)
to ask for; to beg; to praybe (​(present) ber; (past) bad; (pres. perf.) har bett)
to moveflytta (​(present) flyttar; (past) flyttade; (pres. perf.) har flyttat)
to find, to locate (an object)hitta (​(present) hittar; (past) hittade; (pres. perf.) har hittat)
to hand outdela ut (​(present) delar ut; (past) delade ut; (pres. perf.) har delat ut)
to understandförstå (​(present) förstår; (past) förstod; (pres. perf.) har förstått)
to haveha (​(present) har; (past) hade; (pres. perf.) har haft)
to leavelämna (​(present) lämnar; (past) lämnade; (pres. perf.) har lämnat)
memorize

Part 4

engelskasvenska
a path, road, routeen väg (​(sg. definite) vägen, (pl. indefinite) vägar)
North AfricaNordafrika (n.)
an article, a journalistic storyett reportage (​(sg. definite) reportaget, (pl. indefinite) reportage)
a seriesen serie (​(sg. definite) serien, (pl. indefinite) serier)
a holiday, vacationen semester (​(sg. definite) semestern, (pl. indefinite) semestrar)
a paradiseett paradis (​(sg. definite) paradiset, (pl. indefinite) paradis)
a travel, a journeyen resa (​(sg. definite) resan, (pl. indefinite) resor)
a photographeren fotograf (​(sg. definite) fotografen, (pl. indefinite) fotografer)
EuropeEuropa (n.)
an airporten flygplats (​(sg. definite) flygplatsen, (pl. indefinite) flygplatser)
a suitcaseen resväska (​(sg. definite) resväskan, (pl. indefinite) resväskor)
a hotelett hotell (​(sg. definite) hotellet, (pl. indefinite) hotell)
memorize

Part 5

engelskasvenska
a postcardett vykort (​(sg. definite) vykortet, (pl. indefinite) vykort)
a poolen simhall (​(sg. definite) simhallen, (pl. indefinite) simhallar)
a sea, an oceanett hav (​(sg. definite) havet, (pl. indefinite) hav)
the Mediterranean SeaMedelhavet
a brochureen broschyr (​(sg. definite) broschyren, (pl. indefinite) broschyrer)
a homeworken läxa (​(sg. definite) läxan, (pl. indefinite) läxor)
a gramophoneen grammofon (​(sg. definite) grammofonen, (pl. indefinite) grammofoner)
a whileett tag
a siblingett syskon (​(sg. definite) syskonet, (pl. indefinite) syskon)
a vacuum cleaneren dammsugare (​(sg. definite) dammsugaren, (pl. indefinite) dammsugare)
a washing machineen tvättmaskin (​(sg. definite) tvättmaskinen, (pl. indefinite) tvättmaskiner)
a dishwasheren diskmaskin (​(sg. definite) diskmaskinen, (pl. indefinite) diskmaskiner)
memorize

Part 6

engelskasvenska
a foresten skog (pronounced /skuːɡ/) (​(sg. definite) skogen, (pl. indefinite) skogar)
a lumberjacken skogsarbetare (​(sg. definite) skogsarbetaren, (pl. indefinite) skogsarbetare)
the citystan
a shoe factoryen skofabrik (​(sg. definite) skofabriken, (pl. indefinite) skofabriker)
a boaten båt (​(sg. definite) båten, (pl. indefinite) båtar)
a sonen son (​(sg. definite) sonen, (pl. indefinite) söner)
a widowen änka (​(sg. definite) änkan, (pl. indefinite) änkor)
a beden säng (​(sg. definite) sängen, (pl. indefinite) sängar)
a messageett meddelande (​(sg. definite) meddelandet, (pl. indefinite) meddelanden)
a locality, an urban areaen tätort (​(sg. definite) tätorten, (pl. indefinite) tätorter)
memorize

Part 7

engelskasvenska
on timei tid
still, yetän
last Sundayi söndags
formerförra
in front of; beforeföre
aboveovanför
becausedärför att
althoughfastän
stupiddum (dumt; dumma)
very, enormouslyväldigt
beforeinnan
in the countrysidepå landet
poorfattig (fattigt)
(for) a long timelänge
untilända tills
deaddöd (dött)
still; up to a timefortfarande
hardhård (hårt)
memorize

Part 8

engelskasvenska
todayi dag
tomorrowi morgon
yesterdayi går
the day before yesterdayi förrgår
the day after tomorrowi övermorgon
memorize

Part 9

engelskasvenska
this morning (the morning of today)i morse
last nightigår kväll
yesterday morningigår morse
the day before yesterdayi förrgår
last Sundayi söndags
last weekförra veckan
last monthförra månaden
last yearförra året
five years agoför fem år sedan
tonightikväll
tomorrow morningimorgon bitti
tomorrow nightimorgon kväll
the day after tomorrowi övermorgon
on Sundaypå söndag
next weeknästa vecka
next monthnästa månad
next yearnästa år
in five yearsom fem år
memorize

Part 10

engelskasvenska
this morning (the morning of today)i morse
yesterday morningigår morse
tomorrow morningimorgon bitti
last Mondayi måndags
on Mondayspå måndagar
(on) the morning of the day before yesterdayi förrgår morse
(on) the morning of last Mondayi måndags morse
(on) Monday morning (future)på måndag morgon
(on) the Monday morning (past or future)på måndagsmorgonen
memorize

Chapter 10

Part 1

engelskasvenska
to solvelösa (​(present) löser; (past) löste; (pres. perf.) har löst)
to go (by walking)gå (​(present) går; (past) gick; (pres. perf.) har gått)
to take; to carryta (​(present) tar; (past) tog; (pres. perf.) har tagit)
to take out(​(present) tar ut; (past) tog ut; (pres. perf.) har tagit ut)
to save, to store for future usespara (​(present) sparar; (past) sparade; (pres. perf.) har sparat)
can, to be able tokunna (​(present) kan; (past) kunde; (pres. perf.) har kunnat)
to disturbstöra (​(present) stör; (past) störde; (pres. perf.) har stört)
to comekomma (​(present) kommer; (past) kom; (pres. perf.) har kommit)
to drinkdricka (​(present) dricker; (past) drack; (pres. perf.) har druckit)
to eatäta (​(present) äter; (past) åt; (pres. perf.) har ätit)
to show, to displayvisa (​(present) visar; (past) visade; (pres. perf.) har visat)
to wantvilja (​(present) vill; (past) ville; (pres. perf.) har velat)
memorize

Part 2

engelskasvenska
to try; to testprova (​(present) provar; (past) provade; (pres. perf.) har provat)
to know (a fact, information)veta (​(present) vet; (past) visste; (pres. perf.) har vetat)
to function; to workfungera (​(present) fungerar; (past) fungerade; (pres. perf.) har fungerat)
to givege (​(present) ger; (past) gav; (pres. perf.) har gett)
to get; to be allowed tofå (​(present) får; (past) fick; (pres. perf.) har fått)
to saysäga (​(present) säger; (past) sa; (pres. perf.) har sagt)
willska (​(past) skulle)
to continuefortsätta (​(present) fortsätter; (past) fortsatte; (pres. perf.) har fortsatt)
to recognizekänna igen (​(present) känner igen; (past) kände igen; (pres. perf.) har känt igen)
memorize

Part 3

engelskasvenska
to sitsitta (​(present) sitter; (past) satt; (pres. perf.) har suttit)
to wave (one's hand)vinka (​(present) vinkar; (past) vinkade; (pres. perf.) har vinkat)
to disappear, to vanishförsvinna (​(present) försvinner; (past) försvann; (pres. perf.) har försvunnit)
to rememberkomma ihåg (​(present) kommer ihåg; (past) kom ihåg; (pres. perf.) har kommit ihåg)
to wonderundra (​(present) undrar; (past) undrade; (pres. perf.) har undrat)
to be calledheta (​(present) heter; (past) hette; (pres. perf.) har hetat)
to jokeskoja (​(present) skojar; (past) skojade; (pres. perf.) har skojat)
to miss, to lacksakna (​(present) saknar; (past) saknade; (pres. perf.) har saknat)
to nagtjata (​(present) tjatar; (past) tjatade; (pres. perf.) har tjatat)
to wake (someone) upväcka (​(present) väcker; (past) väckte; (pres. perf.) har väckt)
to comb one’s hairkamma sig (​(present) kammar sig; (past) kammade sig; (pres. perf.) har kammat sig)
to dressklä på sig (​(present) klär på sig; (past) klädde på sig; (pres. perf.) har klätt på sig)
to undressklä av sig (​(present) klär av sig; (past) klädde av sig; (pres. perf.) har klätt av sig)
memorize

Part 4

engelskasvenska
to shaveraka sig (​(present) rakar sig; (past) rakade sig; (pres. perf.) har rakat sig)
to get one’s hair cutklippa sig (​(present) klipper sig; (past) klippte sig; (pres. perf.) har klippt sig)
to lie downlägga sig (​(present) lägger sig; (past) lade sig; (pres. perf.) har lagt sig)
to sit downsätta sig (​(present) sätter sig; (past) satte sig; (pres. perf.) har satt sig)
to hurryskynda sig (​(present) skyndar sig; (past) skyndade sig; (pres. perf.) har skyndat sig)
to get marriedgifta sig (​(present) gifter sig; (past) gifte sig; (pres. perf.) har gift sig)
to get engagedförlova sig (​(present) förlovar sig; (past) förlovade sig; (pres. perf.) har förlovat sig)
to decidebestämma sig (​(present) bestämmer sig; (past) bestämde sig; (pres. perf.) har bestämt sig)
to divorceskilja sig (​(present) skiljer sig; (past) skilde sig; (pres. perf.) har skilt sig)
to concentratekoncentrera sig (​(present) koncentrerar sig; (past) koncentrerade sig; (pres. perf.) har koncentrerat sig)
memorize

Part 5

engelskasvenska
earphoneshörlurar (c.)
candy(ett) godis (​(sg. definite) godiset)
a roll (of bread)en bulle (​(sg. definite) bullen, (pl. indefinite) bullar)
a solutionen lösning (​(sg. definite) lösningen, (pl. indefinite) lösningar)
a sausageen korv (​(sg. definite) korven, (pl. indefinite) korvar)
a kiosken kiosk (​(sg. definite) kiosken, (pl. indefinite) kiosker)
(a) beginning(en) början
a courseen kurs (​(sg. definite) kursen, (pl. indefinite) kurser)
a streeten gata (​(sg. definite) gatan, (pl. indefinite) gator)
a firm, a companyen firma (​(sg. definite) firman, (pl. indefinite) firmor)
memorize

Part 6

engelskasvenska
a lot ofen massa
a salespersonen försäljare (​(sg. definite) försäljaren, (pl. indefinite) försäljare)
a cigaren cigarr (​(sg. definite) cigarren, (pl. indefinite) cigarrer)
a placeett ställe
a planen plan (​(sg. definite) planen, (pl. indefinite) planer)
a catastropheen katastrof (​(sg. definite) katastrofen, (pl. indefinite) katastrofer)
good lucklycka till
good byehej då
welcomevälkommen
memorize

Part 7

engelskasvenska
hopelesshopplös (hopplöst, hopplösa)
exceptutom
preciselyprecis
as, likesom
too lateför sent
terriblehemsk (hemskt, hemska)
right?; don’t you think?eller hur
nothingingenting
memorize

Part 8

engelskasvenska
next to; besidebredvid
carelessslarvig (slarvigt, slarviga)
alwaysjämt
everythingallting
sicksjuk (sjukt, sjuka)
instead ofi stället för (​(sg. definite) stället, (pl. indefinite) ställen)
ever sincesedan dess
not untilinte förrän
last; lastlysist
in love (with)förälskad (i)
memorize