Create
Learn
Share

SWED 100A (Test 3)

rename
fungible's version from 2017-11-09 04:50

Chapter 7

Part 1

engelskasvenska
a time, an instanceen gång (​(sg. definite) gången, (pl. indefinite) gångar)
a meteren meter (​(sg. definite) metern, (pl. indefinite) meter)
a shop, a storeen affär (​(sg. definite) affären, (pl. indefinite) affärer)
margarine(ett) margarin (​(sg. definite) margarinet, (pl. indefinite) margariner)
a literen liter (​(sg. definite) litern, (pl. indefinite) litrar)
a kilogramett kilo (pronounced /ˈɕiːlʊ/) (​(sg. definite) kilot, (pl. indefinite) kilon)
ground meat(en) köttfärs (​(sg. definite) köttfärsen)
a bit (small piece, portion)en bit (​(sg. definite) biten, (pl. indefinite) bitar)
memorize

Part 2

engelskasvenska
cheeseen ost (​(sg. definite) osten, (pl. indefinite) ostar)
a tomatoen tomat (​(sg. definite) tomaten, (pl. indefinite) tomater)
a cucumberen gurka (​(sg. definite) gurkan, (pl. indefinite) gurkor)
a priceett pris (​(sg. definite) priset, (pl. indefinite) priser)
a special offerett extrapris (​(sg. definite) extrapriset, (pl. indefinite) extrapriser)
marmelade(en) marmelad (​(sg. definite) marmeladen, (pl. indefinite) marmelader)
a can, jaren burk (​(sg. definite) burken, (pl. indefinite) burkar)
a queue, lineen kö (pronounced /køː/) (​(sg. definite) kön, (pl. indefinite) köer)
a cash register, a point of saleen kassa (​(sg. definite) kassan, (pl. indefinite) kassor)
memorize

Part 3

engelskasvenska
about, approximatelyungefär
there; to that placedit
quickly, fastfort
little, some; a small amountlite
longlång (långt)
tall (about a person)lång (långt)
to have strength, stamina enoughorka (orkar)
to carry; to wearbära (bär)
to costkosta (kostar)
to showerduscha (duschar)
memorize

Part 4

engelskasvenska
howhur
how muchhur mycket
how manyhur många
how oftenhur ofta
how farhur långt
how longhur länge
how oldhur gammal
How much does a liter of milk cost?Hur mycket kostar en liter mjölk?
How often do you shower?Hur ofta duschar du?
How far is it to school?Hur långt är det till skolan?
How long are you going to stay here?Hur länge ska du stanna här?
memorize

Part 5

engelskasvenska
withmed
withoututan
in the vicinity of; with (someone)hos
oreller
sugar(ett) socker (​(sg. definite) sockret), (pl. indefinite) socker)
a stomachen mage (​(sg. definite) magen, (pl. indefinite) magar)
goodgod (gott)
neitherinte heller
tonightikväll
a movie theateren bio (​(sg. definite) bion, (pl. indefinite) biografer)
first, firstlyförst
memorize

Part 6

engelskasvenska
to sleep oversova över (sover över)
to meet each other (reciprocal)träffas (träffas)
Nor/Neither do I.Inte jag heller.
Me too.Jag också.
Stay with me!Stanna hos mig!
no, no one, nobodyingen (pl. inga)
a bossen chef (​(sg. definite) chefen, (pl. indefinite) chefer)
any, some, anyone, someonenågon
will, shallska
to attempt, to tryförsöka (försöker)
a vending machineen automat (​(sg. definite) automaten, (pl. indefinite) automater)
over theredär borta
a conversationett samtal (​(sg. definite) samtalet, (pl. indefinite) samtal)
memorize

Part 7

engelskasvenska
a sofaen soffa (​(sg. definite) soffan, (pl. indefinite) soffor)
a living roomett vardagsrum (​(sg. definite) vardagsrummet, (pl. indefinite) vardagsrum)
to sighsucka (suckar)
really, trulyverkligen
boringtråkig
a kissen puss (​(sg. definite) pussen, (pl. indefinite) pussar)
a hugen kram (​(sg. definite) kramen, (pl. indefinite) kramar)
memorize

Part 8

engelskasvenska
who, whomvem
fine, goodfin (fint)
willingly, gladlygärna (pronounced /ˈjɛːɳa/)
to liketycka om (tycker om)
a pizzaen pizza (​(sg. definite) pizzan, (pl. indefinite) pizzor)
actuallyegentligen
to believetro (tror)
wise, intelligentklok (klokt)
You’re nuts!Du är inte klok!
memorize

Part 9

engelskasvenska
a jacketen jacka (​(sg. definite) jackan, (pl. indefinite) jackor)
latesen (sent)
tattered, raggedtrasig (trasigt)
any, some, anything, something (neuter)något
more (comparative)mer
newny (nytt)
any, some (plural)några
a teacupen tekopp (​(sg. definite) tekoppen, (pl. indefinite) tekoppar)
a trayen bricka (​(sg. definite) brickan, (pl. indefinite) brickor)
a cakeen tårta (​(sg. definite) tårtan, (pl. indefinite) tårtor)
yellowgul (gult)
a tulipen tulpan (​(sg. definite) tulpanen, (pl. indefinite) tulpaner)
to givege (ger)
a drawingen teckning (​(sg. definite) teckningen, (pl. indefinite) teckningar)
to becomebli (blir)
a gift, presenten present (​(sg. definite) presenten, (pl. indefinite) presenter)
to saysäga (säger)
youngung (ungt)
memorize

Part 10

engelskasvenska
yellowgul (gult)
greengrön (grönt)
brownbrun (brunt)
redröd (rött)
whitevit (vitt)
blueblå (blått)
blacksvart (svart)
expensivedyr (dyrt)
cheapbillig (billigt)
youngung (ungt)
oldgammal (gammalt)
newny (nytt)
Swedishsvensk (svenskt)
Englishengelsk (engelskt)
Japanesejapansk (japanskt)
memorize

Part 11

engelskasvenska
overtime (work beyond regular hours)(en) övertid (​(sg. definite) övertiden)
a meetingett möte (​(sg. definite) mötet, (pl. indefinite) möten)
a trade unionen fackförening (​(sg. definite) fackföreningen, (pl. indefinite) fackföreningar)
a pairett par (​(sg. definite) paret, (pl. indefinite) par)
a booten stövel (​(sg. definite) stöveln, (pl. indefinite) stövlar)
bootsstövlar
a bagen väska (​(sg. definite) väskan, (pl. indefinite) väskor)
to visithälsa på (hälsar på)
his (own), her (own), its (own), their (own)sin (sitt)
beforeinnan
to think, pondertänka (tänker)
to get up; to get out of bedstiga upp (stiger upp)
earlytidig (tidigt)
memorize

Part 12

engelskasvenska
history(en) historia (​(sg. definite) historian)
a testett prov (​(sg. definite) provet, (pl. indefinite) prov)
friend, comradeen kamrat (​(sg. definite) kamraten, (pl. indefinite) kamrater)
workmate, coworkeren arbetskamrat (​(sg. definite) arbetskamraten, (pl. indefinite) arbetskamrater)
to discussdiskutera (diskuterar)
a problemett problem (​(sg. definite) problemet, (pl. indefinite) problem)
hardsvår (svårt)
againigen
to showerduscha (duschar)
hairett hår (​(sg. definite) håret)
a partyen fest (festen)
pleasant, pleasurabletrevlig (trevligt)
to cut hairklippa håret (klipper håret)
betweenmellan
memorize

Chapter 8

Part 1

engelskasvenska
to clean, tidy upstäda (städar)
to throw, to throw awaykasta (kastar)
to helphjälpa (hjälper)
to repair; to make (food)laga (lagar)
to switch; to exchangebyta (byter)
to hang inhänga in (hänger in)
to return (leave back)lämna tillbaka (lämnar tillbaka)
to sendskicka (skickar)
to fetchhämta (hämtar)
memorize

Part 2

engelskasvenska
to forgetglömma (glömmer)
to complain; to whineklaga (klagar)
to wake upvakna (vaknar)
to restvila (vilar)
to loveälska (älskar)
to tell, narrateberätta (berättar)
to look, appearse ut (ser ut)
to describebeskriva (beskriver)
to approve of; to likegilla (gillar)
memorize

Part 3

engelskasvenska
a roomett rum (​(sg. definite) rummet, (pl. indefinite) rum)
a floorett golv (​(sg. definite) golvet, (pl. indefinite) golv)
workshopen verkstad (​(sg. definite) verkstaden, (pl. indefinite) verkstäder)
maternal grandfather(en) morfar
a towelen handduk (​(sg. definite) handduken, (pl. indefinite) handdukar)
a bathroomen badrum (​(sg. definite) badrummet, (pl. indefinite) badrum)
a listen lista (​(sg. definite) listan, (pl. indefinite) listor)
clotheskläder
a wardrobeen garderob (​(sg. definite) garderoben, (pl. indefinite) garderober)
everything, all ofallt
memorize

Part 4

engelskasvenska
a bookcaseen bokhylla (​(sg. definite) bokhyllan, (pl. indefinite) bokhyllor)
a libraryett bibliotek (​(sg. definite) biblioteket, (pl. indefinite) bibliotek)
a cardett kort (​(sg. definite) kortet, (pl. indefinite) kort)
a lifeett liv (​(sg. definite) livet, (pl. indefinite) liv)
a dooren dörr (​(sg. definite) dörren, (pl. indefinite) dörrar)
a floor, storeyen våning (​(sg. definite) våningen, (pl. indefinite) våningar)
a disc, a CDen skiva (​(sg. definite) skivan, (pl. indefinite) skivor)
a female friend of a femaleen väninna (​(sg. definite) väninnan, (pl. indefinite) väninnor)
a woman, galen tjej (​(sg. definite) tjejen, (pl. indefinite) tjejer)
memorize

Part 5

engelskasvenska
orderly, thoroughordentlig (ordentligt)
kind, nicesnäll (snällt)
skilled; cleverduktig (duktigt)
tranquil, calmlugn (lugnt)
quiettyst (tyst)
memorize

Part 6

engelskasvenska
hishans
good daygoddag
above; overöver
you’re welcomevarsågod
thereforedärför
of coursenaturligtvis
too muchför mycket
there is need fordet behövs
other; elseannan
goodbyeadjö
memorize

Part 7

engelskasvenska
agoför … sedan
excitingspännande (spännande)
long (in distance or time); tall (of a person)lång
handsomesnygg (snyggt)
separate, specialsärskild (särskilt)
brightljus (ljust)
darkmörk (mörkt)
in betweenmittemellan
thin, slimsmal (smalt)
charmingcharmig (charmigt)
emphatic prefixjätte-
shy, timidblyg (blygt)
interestedintresserad
alreadyredan
What a shame!Vad synd!
memorize

Part 8

Motsatsen tillär
mörkljus
långkort
smaltjock
snyggful
bradålig
tråkigrolig
hungrigmätt
trevligotrevlig
tröttpigg
unggammal
ledsenglad
memorize