Create
Learn
Share

SWED 100A (Test 2)

rename
fungible's version from 2017-10-24 03:36

Chapter 4

Part 1

engelskasvenska
whatvad
to do, makegöra (gör)
to talk, speakprata (pratar)
to looktitta (tittar)
to turn offstänga av (stänger av)
to runspringa (springer)
to interviewintervjua (intervjuar)
to bakebaka (bakar)
to dancedansa (dansar)
to workjobba (jobbar)
to feel, be (ill or well)må (mår)
to startbörja (börjar)
memorize

Part 2

engelskasvenska
a diaryen dagbok (​(sg. definite) dagboken, (pl. indefinite) dagböcker)
a TVen TV, teve (​(sg. definite) teven, (pl. indefinite) tevear)
a politicianen politiker (​(sg. definite) politikern, (pl. indefinite) politiker)
a lightett ljus (​(sg. definite) ljuset, (pl. indefinite) ljus)
a kitchenett kök (​(sg. definite) köket, (pl. indefinite) kök)
a city, townen stad (​(sg. definite) staden, (pl. indefinite) städer)
(a) breadett bröd (​(sg. definite) brödet, (pl. indefinite) bröd)
an employment agencyen arbetsförmedling (​(sg. definite) arbetsförmedlingen, (pl. indefinite) arbetsförmedlingar)
a cigaretteen cigarett (​(sg. definite) cigaretten, (pl. indefinite) cigaretter)
a discoett diskotek (​(sg. definite) diskoteket, (pl. indefinite) diskotek)
memorize

Part 3

engelskasvenska
a pen, pencilen penna (​(sg. definite) pennan, (pl. indefinite) pennor)
an eraserett suddgummi (​(sg. definite) suddgummit, (pl. indefinite) suddgummin)
a vocabulary booken glosbok (​(sg. definite) glosboken, (pl. indefinite) glosböcker)
in the cityi stan
home, to one’s homehem
against, towardsmot (pronounced /muːt/)
redröd (rött)
memorize

Part 4

engelskasvenska
to think thattycka att (tycker att)
to telephone (someone)ringa (ringer)
to smokeröka (röker)
to ask a questionfråga (frågar)
a nighten natt (​(sg. definite) natten, (pl. indefinite) nätter)
a telephoneen telefon (​(sg. definite) telefonen, (pl. indefinite) telefoner)
a phone numberett telefonnummer (​(sg. definite) telefonnumret, (pl. indefinite) telefonnummer)
a personal identity numberett personnummer (​(sg. definite) personnumret, (pl. indefinite) personnummer)
coffee(ett) kaffe (​(sg. definite) kaffet)
a frienden kompis (​(sg. definite) kompisen, (pl. indefinite) kompisar)
memorize

Part 5

engelskasvenska
manymånga
much, a lotmycket
there (at that place)där
thatatt
sweet, cutesöt (sött)
tomorrowimorgon
surejavisst
each other, one another (reciprocal pronoun)varandra, varann (colloquial form)
What is your phone number?Vad har du för telefonnummer?
memorize

Part 6

engelskasvenska
firstförsta
secondandra
thirdtredje
fourthfjärde
fifthfemte
sixthsjätte
seventhsjunde
eighthåttonde
ninthnionde
tenthtionde
eleventhelfte
twelfthtolfte
memorize

Part 7

engelskasvenska
a capital cityen huvudstad (​(sg. definite) huvudstaded, (pl. indefinite) huvudstäder)
a lady, wifeen fru (​(sg. definite) frun, (pl. indefinite) fruar)
a daughteren dotter (​(sg. definite) dottern, (pl. indefinite) döttrar)
a brotheren bror (​(sg. definite) brodern, (pl. indefinite) bröder)
memorize

Part 8

engelskasvenska
to costkosta (kostar)
can, to be able tokan
to get, receivefå (får)
may, to be allowed tofå (får)
to become; to turn intobli (blir)
Swedish currencyen krona (​(sg. definite) kronan, (pl. indefinite) kronor)
one hundredth of a kronaett öre (​(sg. definite) öret, (pl. indefinite) ören)
each, apiece, per unitstyck
you’re welcomevarsågod
a receiptett kvitto (​(sg. definite) kvittot, (pl. indefinite) kvitton)
back, in returntillbaka
memorize

Part 9

engelskasvenska
dark (lack of light)mörk (mörkt)
snow(en) snö (​(sg. definite) snön)
upupp
downner
brightljus (ljust)
whole; completehel (helt)
northernnorra (used in definite form and in proper nouns)
a borderen gräns (​(sg. definite) gränsen, (pl. indefinite) gränser)
memorize

Chapter 5

Part 1

engelskasvenska
a kitchenett kök (​(sg. definite) köket, (pl. indefinite) kök)
then; sincesedan, sen
to go (by car, train, etc.)åka (åker)
a work, jobett arbete (​(sg. definite) arbetet, (pl. indefinite) arbeten)
to shineskina (skiner)
a sunen sol (​(sg. definite) solen, (pl. indefinite) solar)
tiredtrött
no, anyingen (inget)
to seese (ser)
then (in that case; in that time)
to go shoppinghandla (handlar)
memorize

Part 2

engelskasvenska
whyvarför
so muchså mycket
to scream, yell, shoutskrika (skriker)
to laughskratta (skrattar)
to crygråta (gråter)
a timeen tid (​(sg. definite) tiden, (pl. indefinite) tider)
hungryhungrig (hungrigt)
angryarg (argt)
glad, happyglad (glatt)
thirstytörstig (törstigt)
sleepysömnig (sömnigt)
sadledsen (ledset), lessen (lesset)
memorize

Part 3

engelskasvenska
I do. / That I do.Det gör jag.
I don’t. / That I don’t.Det gör jag inte.
I have. / That I have.Det har jag.
I haven’t. / That I haven’t.Det har jag inte.
I am. / That I am.Det är jag.
I am not. / That I am not.Det är jag inte.
a sisteren syster (​(sg. definite) systern, (pl. indefinite) systrar)
mymin (mitt)
a bicycleen cykel (​(sg. definite) cykeln, (pl. indefinite) cyklar)
memorize

Part 4

engelskasvenska
to know (a person)känna (känner)
to feel (sensation of touch)känna (känner) (used reflexively)
to turn X years oldfylla X år (fyller X år)
to smokeröka (röker)
can, to know (how)kunna (kan)
to ask a questionfråga (frågar)
must, have tomåste (infinitive verb follows)
to waitvänta (väntar)
to wait for (someone)vänta på (väntar på)
memorize

Part 5

engelskasvenska
who, which, that (relative pronoun)som
becauseför
so
small, little (of size)liten (litet)
soonsnart
the othersde andra
maybe, perhapskanske
each other, one another (reciprocal pronoun)varandra, varann (colloquial form)
yet; stillännu
big, largestor (pronounced /stuːr/) (stort)
boy; guyen kille (pronounced /ˈkɪˌlɛ/) (​(sg. definite) killen, (pl. indefinite) killar)
ready, finished, doneklar (klart)
memorize

Part 6

engelskasvenska
common, ordinaryvanlig (vanligt)
selfsjälv (pronounced /ɧɛlv/)
howhur
just, onlybara
hurrybråttom
I am in (a little) hurry.Jag har (lite) bråttom.
important, relevantviktig (viktigt)
a momentett ögonblick (​(sg. definite) ögonblicket, (pl. indefinite) ögonblick)
Are you (pl.) sitting and eating?Sitter ni och äter?
memorize

Part 7

engelskasvenska
to answersvara (svarar)
to standstå (står)
to lieligga (ligger)
to feel, be (ill or well)må (mår)
to speak, talktala (talar)
may, be allowed tofå (får)
to loan; to borrowlåna (lånar)
to happenhända (händer)
to call for (an ambulance, police, taxi, etc.)ringa efter (ringer efter)
to hit, strikeslå (slår)
memorize

Part 8

engelskasvenska
quickly, fastfort (pronounced /fʊʈː/)
an accidenten olycka (​(sg. definite) olyckan, (pl. indefinite) olyckor)
a streeten gata (pronounced /ˈɡɑːta/) (​(sg. definite) gatan, (pl. indefinite) gator)
afterefter
an addressen adress (​(sg. definite) adressen, (pl. indefinite) adresser)
What is the address here?Vad är det för adress här?
memorize

Part 9

engelskasvenska
a province, regionett landskap (​(sg. definite) landskapet, (pl. indefinite) landskap)
a borderen gräns (​(sg. definite) gränsen, (pl. indefinite) gränser)
a mountainett berg (pronounced /bɛrj/) (​(sg. definite) berget, (pl. indefinite) berg)
a lakeen sjö (​(sg. definite) sjön, (pl. indefinite) sjöar)
a riveren älv (​(sg. definite) älven, (pl. indefinite) älvar)
a foresten skog (pronounced /skuːɡ/) (​(sg. definite) skogen, (pl. indefinite) skogar)
a lumber industryen träindustri (​(sg. definite) träindustrin, (pl. indefinite) träindustrier)
paper, a sheet of paperett papper (​(sg. definite) papperet, (pl. indefinite) papper)
paper pulpen pappersmassa (​(sg. definite) pappersmassan, (pl. indefinite) pappersmassor)
a personen människa (pronounced /ˈmɛnɪɧa/) (​(sg. definite) människan, (pl. indefinite) människor)
memorize

Part 10

engelskasvenska
westernvästra (used in definite form and in proper nouns)
at, beside, next to, byvid
beautifulvacker (vackert)
alternating; alternate; varyingomväxlande
thin, narrowsmal (smalt)
throughgenom
amongbland
otherannan (annat)
among other thingsbland annat
southernsödra
to flow, runrinna (rinner)
to flow outmynna ut (mynnar ut)
to produceproducera (producerar)
memorize

Personliga pronomen

subjektsformobjetsform
jagmig, mej
dudig, dej
hanhonom
honhenne
denden
detdet
vioss
nier
dedem
memorize

Chapter 6

Part 1

engelskasvenska
to be in the habit ofbruka (brukar)
to sleepsova (sover)
to bevara (är)
to take; to bringta (tar)
to stay; to stopstanna (stannar)
to walk, go for a walkpromenera (promenerar)
to needbehöva (behöver)
to wantvilja (vill)
may, to be allowed tofå (får)
to loan, to borrowlåna (lånar)
to paybetala (betalar)
memorize

Part 2

engelskasvenska
to come backkomma tillbaka (kommer tillbaka)
to search, look for; to try to getsöka (söker)
to meanbetyda (betyder)
to turn (the car)svänga (svänger)
to pass, drive aroundköra om (kör om)
to parkparkera (parkerar)
to hit, strikeslå (slår)
to studystudera (studerar)
to order (a product or service)beställa (beställer)
memorize

Part 3

engelskasvenska
an afternoonen eftermiddag (​(sg. definite) eftermiddagen, (pl. indefinite) eftermiddagar)
an houren timme (​(sg. definite) timmen, (pl. indefinite) timmar)
a salary, wageen lön (​(sg. definite) lönen, (pl. indefinite) löner)
flour(ett) mjöl (​(sg. definite) mjölet, (pl. indefinite) mjöl)
yeast(en) jäst (​(sg. definite) jästen)
tea(ett) te (​(sg. definite) teet, (pl. indefinite) teer)
people (in general)(ett) folk (​(sg. definite) folket)
folk music(en) folk (​(sg. definite) folken)
an employment agenten arbetsförmedlare (​(sg. definite) arbetsförmedlaren, (pl. indefinite) arbetsförmedlare)
memorize

Part 4

engelskasvenska
a hospitalett sjukhus (​(sg. definite) sjukhuset, (pl. indefinite) sjukhus)
a caren bil (​(sg. definite) bilen, (pl. indefinite) bilar)
a driver’s licenseett körkort (​(sg. definite) körkortet, (pl. indefinite) körkort)
moneypengar
a traffic signett vägmärke (​(sg. definite) vägmärket, (pl. indefinite) vägmärken)
a universityett universitet (​(sg. definite) universitetet, (pl. indefinite) universitet)
a TV licenseen TV-licens (​(sg. definite) TV-licensen, (pl. indefinite) TV-licenser)
wine(ett) vin (​(sg. definite) vinet)
liquor(en) sprit (​(sg. definite) spriten)
memorize

Part 5

engelskasvenska
spry, sprightly; alertpigg (piggt)
expensivedyr (dyrt)
latesen (sent)
until (up to the time that)tills
aboutom
aroundom
againom
ifom
memorize

Part 6

engelskasvenska
where; in whichdär
one (pronoun)man
leftvänster (vänster)
righthöger (höger)
overöver
straight (lit. straight forward)rakt fram
One may not…Man får inte… (+infinitive)
One must…Man måste… (+infinitive)
yourdin (ditt)
memorize

Part 7

engelskasvenska
neveraldrig
almost nevernästan aldrig
sometimesibland
oftenofta
almost alwaysnästan alltid
alwaysalltid
memorize

Part 8

engelskasvenska
to liketycka om (tycker om)
to think thattycka att (tycker att)
to have an opinion abouttycka
to intend, plan ontänka (tänker)
to think; to pondertänka (tänker)
to believe; to consider correct, but being unable to prove ittro (pronounced /truː/) (tror)
to believe intro på (tror på)
to know a personkänna (känner)
to know ofkänna till (känner till)
to know, to have ability inkunna (kan)
to know (theoretical knowledge)veta (vet)
What are you thinking about?Vad tänker du på?
memorize

Part 9

engelskasvenska
a headett huvud (​(sg. definite) huvudet (pronounced like huvet), (pl. indefinite) huvuden)
hurting, making painond (ont)
My head hurts.Jag har ont i huvudet.
I have a cold.Jag är förkyld.
a feveren feber (​(sg. definite) febern, (pl. indefinite) febrar)
I have a fever.Jag har feber.
very, enormouslyväldigt
an aspirinen huvudvärkstablett (​(sg. definite) huvudvärkstabletten, (pl. indefinite) huvudvärkstabler)
betterbättre
Get well soon!Krya på dig!
Thank you. (typically for a service)Tack ska du ha.
memorize

Part 10

engelskasvenska
academic year, gradeen årskurs (​(sg. definite) årskursen, (pl. indefinite) årskurser)
to call, give as a name; to request, beckonkalla (kallar)
lastsista
primary schoolen grundskola (​(sg. definite) grundskolan)
a teacheren lärare (​(sg. definite) läraren, (pl. indefinite) lärare)
a lessonen lektion (​(sg. definite) lektionen, (pl. indefinite) lektioner)
on the other hand, howeverdäremot
unlike, differentolik (olikt)
a topic, subjectett ämne (​(sg. definite) ämnet, (pl. indefinite) ämnen)
a class (of students)en klass (​(sg. definite) klassen, (pl. indefinite) klasser)
betweenmellan
a student, pupilen elev (​(sg. definite) eleven, (pl. indefinite) elever)
to continue, proceedfortsätta (fortsätter)
secondary schoolen gymnasieskola (​(sg. definite) gymnasieskolan, (pl. indefinite) gymnasieskolor)
memorize