Create
Learn
Share

SWED 0200A Quiz 2 (Part 1)

rename
fungible's version from 2018-04-12 04:31

Chapter 15

Part 1

engelskasvenska
an excursionen utflykt (​(pl) utflykter)
five piecesfem stycken
a Swedish mileen mil (​(pl) mil)
a cityen stad (​(pl) städer)
a footen fot (​(pl) fötter)
a saladen sallad (​(pl) sallader)
red wine(ett) rödvin
light beer(ett) lättöl
a cameraen kamera (​(pl) kameror)
memorize

Part 2

engelskasvenska
a forest roaden skogsväg (​(pl) skogsvägar)
a mountainett berg (​(pl) berg)
a top, peaken topp (​(pl) toppar)
air, atmosphere(en) luft
a lakeen sjö (​(pl) sjöar)
a fieldett fält (​(pl) fält)
an elken älg (​(pl) älgar)
an animalett djur (​(pl) djur)
a walk, a strollen promenad (​(pl) promenader)
a treeett träd (​(pl) träd)
a zooen djurpark (​(pl) djurparker)
memorize

Part 3

engelskasvenska
a paternal aunten faster (​(pl) fastrar)
a name dayen namnsdag (​(pl) namnsdagar)
a doctor, a physicianen doktor (​(pl) doktorer); en läkare (​(pl) läkare)
a recipeett recept (​(pl) recept)
a prescriptionett recept (​(pl) recept)
a medicineen medicin (​(pl) mediciner)
a hairdresseren hårfrisörska (​(pl) hårfrisörskor)
a theateren teater (​(pl) teatrar)
a young oneen unge (​(pl) ungar)
a meteorologisten meteorolog (​(pl) meteorologer)
a movieen film (​(pl) filmer)
a diseaseen sjukdom (​(pl) sjukdomar)
memorize

Part 4

engelskasvenska
a flooden översvämning (​(pl) översvämningar)
a droughten torka (​(pl) torkor)
a forest fireen skogsbrand (​(pl) skogsbränder)
a natural disasteren naturkatastrof (​(pl) naturkatastrofer)
memorize

Part 5

engelskasvenska
sunnysolig
sweatysvettig
cloudy, overcastmulen (mulet, mulna)
like, similar tolik
memorize

Part 6

engelskasvenska
of course; you knowju
bothbåda
left, remainingkvar
no longerinte längre
quite, pretty, veryalldeles
withoututan att
memorize

Part 7

engelskasvenska
probablyantagligen
suddenlyplötsligt
at lasttill slut
just, exactlyjust
actually, really, for realfaktiskt
firstlyför det första
in any casei alla fall
from theredärifrån
memorize

Part 8

engelskasvenska
to bring, to take alongta med sig
to photographfotografera (fotograferar)
to take a bath, to bathebada (badar)
to get lostgå vilse
to freezefrysa (fryser, frös, frusit)
to arrive, to get therekomma fram
to congratulategratulera (gratulerar)
to greethälsa (hälsar)
to recognizekänna igen (känner igen, kände igen, känt igen)
memorize

Chapter 16

Part 1

engelskasvenska
an essayen uppsats (​(pl) uppsatser)
a writingen skrivning (​(pl) skrivningar)
a teacheren lärare (​(pl) lärare)
a student, a pupilen elev (​(pl) elevar)
a riding schoolen ridskola (​(pl) ridskolor)
a horseen häst (​(pl) hästar)
an armen arm (​(pl) armar)
a pigen gris (​(pl) grisar)
a huten koja (​(pl) kojor)
a fireen eld (​(pl) eldar)
a wallen vägg (​(pl) väggar)
memorize

Part 2

engelskasvenska
to shineskina (skiner, sken, skinit)
to riderida (rider, red, ridit)
to pat, to petklappa (klappar)
to bitebita (biter, bet, bitit)
to screamskrika (skriker, skrek, skrikit)
to ache, to hurtgöra ont
to be ashamed, to be embarrassedskämmas (skäms, skämdes, skämts)
memorize

Part 3

engelskasvenska
to buildbygga (bygger, byggde, byggt)
to winvinna (vinner, vann, vunnit)
to burnbrinna (brinner, brann, brunnit)
to leave, to clear out, to buzz offsticka (sticker, stack, stuckit)
to extinguishsläcka (släcker, släckte, släckt)
to likegilla (gillar)
to let go (of); release (one's grip of)släppa (släpper, släppte, släppt)
memorize

Part 4

engelskasvenska
to lie, to tell a lieljuga (ljuger, ljög, ljugit)
to deal with, to be abouthandla om (handlar om)
to rob, to stealråna (rånar)
to drink alcoholsupa (super, söp, supit)
to interrupt, to cancel, to abortavbryta (avbryter, avbröt, avbrutit)
to shoot, to fireskjuta (skjuter, sköt, skjutit)
to miss; to fail to hit (a target)missa (missar)
memorize

Part 5

engelskasvenska
afraid, scaredrädd (rätt, rädda)
pain, hurtont
thich, fattjock
like thatså där
rudefräck
okayokej
althoughfastän
since, becauseeftersom
memorize

Part 6

engelskasvenska
a father (colloquial)en farsa (​(pl) farsor)
a gang, a groupett gäng (​(pl) gäng)
a westernen western
a banditen bandit (​(pl) banditer)
a robberyett rån (​(pl) rån)
a dollaren dollar (​(pl) dollar)
a sheriffen sheriff (​(pl) sheriffer)
memorize

Chapter 17

Part 1

engelskasvenska
to wherevart
wherevar
outute
(to) outut
ininne
intoin
at homehemma
(to) homehem
away, goneborta
away, away to, offbort
herehär
to herehit
theredär
to theredit
upuppe
(to) upupp
downnere
(to) downner
memorize

Part 2

engelskasvenska
thintunn (tunt, tunna)
suffering from a coldförkyld (förkylt, förkylda)
many, severalflera
cosy, pleasantmysig
cutegullig
just, quite recentlynyss
whilemedan
not at allinte alls
memorize

Part 3

engelskasvenska
a booken bok (​(pl) böcker)
a stop, station; a directionett håll (​(pl) håll)
a villa, a houseen villa (​(pl) villor)
a psychologisten psykolog (​(pl) psykologer)
a local politicianen kommunalpolitiker (​(pl) kommunalpolitiker)
a nurseryen daghemsplats (​(pl) daghemsplatser)
a right; something one is legally entitled to(en) rätt
a placeen plats (​(pl) platser)
a daycare centerett dagis (​(pl) dagis)
memorize

Part 4

engelskasvenska
a surpriseen överraskning (​(pl) överraskningar)
a meatballen köttbulle (​(pl) köttbullar)
an onionen lök (​(pl) lökar)
salt(ett) salt
an ovenen ugn (​(pl) ungar)
to talk, to speak (colloquial)snacka (snackar)
to be of an opinion, feel, think, believeanse (anser, ansåg, ansett)
to smelllukta (luktar)
memorize

Chapter 18

Part 1

engelskasvenska
to be tired ofvara trött på
to callkalla (kallar)
to drop (by mistake), to losetappa (tappar)
to breakgå sönder
to introduce oneselfpresentera sig (presenterar sig)
to gambletippa (tippar)
to serveservera (serverar)
to createskapa (skapar)
to cut outklippa ut (klipper ut)
to get rid of, to do away withgöra av med
memorize

Part 2

engelskasvenska
a contact, a connectionen kontakt (​(pl) kontakter)
a patienten patient (​(pl) patienter)
an orderlyett sjukvårdsbiträde (​(pl) sjukvårdsbiträden)
a gradeett betyg (​(pl) betyg)
an educationen utbildning (​(pl) utbildningar)
a nurseen sjuksköterska (​(pl) sjuksköterskor)
a professionett yrke (​(pl) yrken)
a piloten pilot (​(pl) piloter)
a copen polis (​(pl) poliser)
a construction workeren byggnadsarbetare (​(pl) byggnadsarbetare)
a waitressen servitris (​(pl) servitriser)
memorize

Part 3

engelskasvenska
porcelain(ett) porslin
a hallen hall (​(pl) hallar)
an interviewen intervju (​(pl) intervjuer)
an outskirten utkant (​(pl) utkanter)
BrazilBrasilien
a venture, an enterprise, a companyett företag (​(pl) företag)
a back, rear of bodyen rygg (​(pl) ryggar)
a row, a lineen rad (​(pl) rader)
a back injuryen ryggskada (​(pl) ryggskador)
youth(en) ungdom
a wifeen hustru (​(pl) hustrur)
a part (of a whole)en del (​(pl) delar)
memorize

Part 4

engelskasvenska
an articleen artikel (​(pl) artiklar)
a pageen sida (​(pl) sidor)
football poolsett tips (​(pl) tips)
a football pools winneren tipsvinnare (​(pl) tipsvinnare)
a soccer playeren fotbollsspelare (​(pl) fotbollsspelare)
a winning sumen vinstsumma (​(pl) vinstsummor)
an appetizeren förrätt (​(pl) förrätter)
a main courseen varmrätt (​(pl) varmrätter)
a desserten efterrätt (​(pl) efterrätter)
tip, gratuitydricks
memorize

Part 5

engelskasvenska
femalekvinnlig
malemanlig
outdatedgammalmodig
curiousnyfiken
otherwise, or elseannars
early retiredförtidspensionerad
before; previouslyförut
formerföre detta (f d)
thisdetta
due to, because ofpå grund av (p g a)
memorize

Part 6

engelskasvenska
cute, sweetrar
specialspeciell
lovelyhärlig
clever, skilled, goodduktig
absolutelyabsolut
luckylycklig
activeaktiv
easylätt
settled, livingbosatt
memorize