Create
Learn
Share

SWED 0200A Final Quiz

rename
fungible's version from 2018-04-26 18:56

Chapter 19

Part 1

engelskasvenska
to ponder, to considerfundera på
to stay togetherhålla ihop (håller, höll, hållit)
to useanvända (använder, använde, använt)
to get away (with not doing)slippa (slipper, slapp, sluppit)
memorize

Part 2

engelskasvenska
YugoslaviaJugoslavien
the Adriatic seaAdriatiska havet
a coasten kust (​(pl) kuster)
a (income) taxen skatt (​(pl) skatter)
a residenten invånare (​(pl) invånare)
a youthen ungdom (​(pl) ungdomar)
a way, mannerett sätt (​(pl) sätt)
an alcohol problemett alkoholproblem (​(pl) alkoholproblem)
a traditionen tradition (​(pl) traditioner)
a nation; a nationality, a peopleen nation (​(pl) nationer)
an ethnic groupen folkgrupp (​(pl) folkgrupper)
memorize

Part 3

engelskasvenska
lowlåg (lågt, låga)
modernmodern (modernt, moderna)
doubledubbel (dubbelt, dubbla)
Yugoslavianjugoslavisk
free, unconstrainedfri (fritt, fria)
drunkfull (fullt, fulla)
rich, wealthyrik (rikt, rika)
strongstark (starkt, starka)
quicksnabb (snabbt, snabba)
memorize

Part 4

engelskasvenska
on the contrarytvärtom
weaksvag (svagt, svaga)
slowlångsam (långsamt, långsamma)
lazylat (latt, lata)
nearnära (nära, nära)
fresh (not old)färsk (färskt, färska)
ironicironisk
memorize

Part 5

engelskasvenska
abroadutomlands
at the same time, simultaneouslysamtidigt
as, equally, in the same way, of the same degreelika
although, even thoughfast
damnedförbannat
memorize

Part 6

engelskasvenska
a coffee break(ett) fika
to have fikafika (fikar)
a stoolen pall (​(pl) pallar)
yes (in response to negative question)jo
an argument, a discussionen diskussion (​(pl) diskussioner)
an organizeren organisatör (​(pl) organisatörer)
a turn; the chance to use an item shared in sequence with others(en) tur
memorize

Chapter 20

Part 1

engelskasvenska
to disturbstöra (störa, störde, stört)
to ironstryka (stryker, strök, strukit)
to exchange, to change, to switchväxla (växlar)
to excuseursäkta (ursäktar)
to raise; make something higherhöja (höjer, höjde, höjt)
to repairreparera (reparerar)
to wallpapertapetsera (tapetserar)
to planplanera (planerar)
to begin, get (something) started, get goingsätta igång
memorize

Part 2

engelskasvenska
to look up, to actively go to find out a certain piece of informationta reda på
to informinformera (informerar)
to moveflytta (flyttar)
to find out a certain piece of information, to be given this informationfå reda på
to propose tofria till (friar till)
to mean; to have has one's opinion or convictionmena (menar)
to live, to be aliveleva (lever, levde, levt)
to get, to acquire, to procureskaffa (skaffar)
to accept, to agree togå med på
to get to knowlära känna (lär)
to work, to act (on)verka (verkar)
memorize

Part 3

engelskasvenska
an ironett strykjärn (​(pl) strykjärn)
a sideen sida (​(pl) sidor)
a rent (what is paid in order to rent something)en hyra (​(pl) hyror)
a roof; a ceilingett tak (​(pl) tak)
a lawen lag (​(pl) lagar)
a landlorden hyresvärd (​(pl) hyresvärdar)
a painteren målare (​(pl) mälare)
a paintingen tavla (​(pl) tavlor)
seriousness(ett) allvar
memorize

Part 4

engelskasvenska
a contraceptive pillett p-piller (​(pl) p-piller)
a farm, estate; a yarden gård (​(pl) gårdar)
an ideaen idé (​(pl) idéer)
a neighbouren granne (​(pl) grannar)
a bus driveren busschaufför (​(pl) busschaufförer)
a pipeen pipa (​(pl) pipor)
a three-wheeler, a tricycleen trehjuling (​(pl) trehjulingar)
a lily of the valleyen liljekonvalj (​(pl) liljekonvaljer)
a bridal bouqueten brudbukett (​(pl) brudbuketter)
memorize

Part 5

engelskasvenska
onerous, arduous, tiringjobbig (jobbigt, jobbiga)
fresh, fresh-looking, cleanfräsch (fräscht, fräscha)
professionalprofessionell (professionellt, professionella)
safe, secure, certainsäker (säkert, säkra)
usefulnyttig (nyttigt, nyttiga)
clam, tranquillugn (lugnt, lugna)
wonderfulunderbar (underbart, underbara)
possiblemöjlig (möjligt, möjliga)
memorize

Part 6

engelskasvenska
meanwhileunder tiden
recently, newlynyligen
terriblyhemskt
damn (intensifier)jävligt
Are you serious?Menar du allvar?
notej
memorize

Part 7

engelskasvenska
an ageen ålder (​(pl) åldrar)
a citizenshipett medborgarskap
a birthplaceen födelseort
to earn moneytjäna pengar
to singsjunga (sjunger, sjöng, sjungit)
to lie (tell untruth)ljuga (ljuger, ljög, ljugit)
poorfattig
memorize

Recent badges