Create
Learn
Share

Svampedyr

rename
groendahl13's version from 2018-01-25 11:17

Section

Question Answer
Hvordan får svampedyr næring?Den trækker mad og vand ind i kroppen
Hvilken funktion har choanocytter?De har flageller som flytter vandet. De bringer mad og oxygen til svampedyrets celler. De har også en rolle i seksual produktion.
Udfyld manglende felter på figur 1, og hvad viser figur 1?Choanocytter
Svampedyrs latinske navn?Porifera
Hvor lever svampedyrDe fleste er marine, nogle få lever i ferskvand.
Er de fastsiddende eller fritsvømmende?De er fastsiddende, men deres embryos er fritsvømmende.
Hvordan er deres symmetri?Radiær symmetriske eller ikke nogen.
Hvilke organismer er de kommensale med og hvilke har de symbiose med?Kommensale: krabber, fisk, snegle. Symbiose: fotosyntetiserende mikroalger eller cyanobakterier.
Nævn de tre klasser indenfor rækken poriferaCalcarea, hexactenellida, demospongiae
Nævn de forskellige former for spikler, og til hvilken klasse de hører til.Kiselspikler har hexactenellida og demosongiae. Hexactenellida har altid 6 spikler og demospongiae har aldrig 6 spikler. Kalkspikler har calcarea.
Hvordan kan spikler lede lys ind i kroppen?Der sidder fotosyntetiserende organismer på dem.
Hvodan kommer vandet ind i svampedyrens indre kanalsystem?Vandet kommer igennem små porer i det yderste cellelag, kaldet pinacoderm.
Hvordan bliver partiklerne samlet op inde i svampedyrets krop?Partiklerne bliver samlet op af choanocytters krave, som har mikrovilli.
Nævn de tre grundformer for svampedyr.Ascon, sycon og leucon.
Beskriv strukturen for ascon.Choanocytter ligger i et stort kammer kaldet spongocoel. Vandet kommer ind via flageller på choanocytter, og det brugte vand kommer ud igennem osculum. Denne form ses ved calcera.
Beskriv strukturen for sycon.Choanocytter ligger i kanaler. Har et osculum. Den har foldet sine vægge, hvilket øger overfladearealet, hvilket gør overfladeareaet af choanocytterne større. Vandet kommer ind via ostia, som leder indtil kanalerne. Derefter filtrerer det igennem små åbninger eller prosopyles og indtil radial canals. Herefter kommer vandet til choanocytterne. Det brugte vand kommer igennem porer kaldet apopyles, ind til spongocoel. Herefter kommer vandet ud igennem osculum. Denne form er i kalksvampe og nogle hexactinellida.
Beskriv strukturen for leucon.Choanocytter ligger i små kamre. Vandet kommer ind igennem kanaler og vandet kommer ud igennem andre kanler som leder til osculum. Denne type er den mest almindlige i alle klasser.
svampeceller er uordnet indlejret i en geleagtig ekstacellulær grundsubstans kaldet..?mesohyl eller mesenchyme.
Hvilke indre organer har svampedyr og hvordan sker respiration og ekskretion?Der er ingen indre organer og respiration og ekskretion sker via diffusion.
Har svampedyr nerveceller?Nej
Hvilken funktion har archaeocytter?fordøjelse. Spikelfremstilling i form af sclerocytter. Sponginfremstilling i form af collencytter.
Hvilken funktion har pinacocytter?Kontratil og beskyttelse. De er det der kommer tættest på rigtig væv, men de har dog ingen basalmembran.
Hvilken funktion har collencytter?Udskiller kollagen.
Svampedyr har en form for aseksuel reproduktion kaldet somatisk embryogense. Hvad er dette?At svampedyret kan regenere sig selv. Hvis der skæres en del af svampen, kan den del der er blevet skåret af, blive til en ny svamp.
Hvordan formere svampedyr sig aseksuelt?De kan have knopskydning hvor eksterne knopper frigives fra kroppen. De kan også have gemmula. En gemmula vil forsæt overleve når svampedyret dør.
Hvordan formere svampedyr sig seksuelt?Sæden bliver frigivet af en svamp, og en anden tager sæden ind i sig og danner en zygote. Herfra udvikles en larve.
Giv 4 karakteristiska for klassen calcarea. 1)Har alle tre grundformer. 2)Alle er marine. 3)Har spikler af kalk, med 3-4 stråler. 4) har en lille krop, som er rør eller vaseformede.
Giv 5 karakteristika for klassen hexactinellida. 1) har sycon eller leucon bygning. 2) Alle er marine. 3) Har spikler med 6 stråler af kisel. 4) kroppen er bygget op af synctial væv(har mange kerner inde i en celle), som kaldes det trabeculære reticulum. 5) de har choanoblaster, som har to eller flere flageller og fungerer på samme måde som choanocytter.
Giv 3 karakteristika for klassen demospongier.1) de har kiselspikler eller spongin (eller begge), men de er aldrig 6-grenede. 2)De er alle leucon. 3)De fleste er marine, undtagen en familie som lever i ferskvand.
Hvilken klasse tilhører svampedyret på figur 2?Calcarea
Hvilken klasse tilhører svampedyret på figur 3?Demospongiae
Hvilken klasse tilhører svampedyret på figur 4?Hexactenellida (glassvampe)
CalcareaKalksvampe
KalksvampeCalcarea
HexactenellidaGlassvampe
GlassvampeHexactenellida
DemospongiaeHornsvamp
HornsvampDemospongiae
memorize

Recent badges