Create
Learn
Share

Studia 3

rename
adala's version from 2016-11-19 22:00

Section 1

Question Answer
za granicą abroad
cel podróżydestination
podróż, wędrówka journey
wczasy zorganizowanepackage holiday
popsuć się break down
kontynuować, iść dalej carry on
zameldować się check in
wrócić, powrócić get back
wznieść się w powietrzelift off
rozglądać sięlook around
wyruszyć w podróż set out
zatrzymać się gdzieś w czasie podróżystop off
zdolność ability to
zależeć od czegoś, polegać na kimś depend on
oczekiwać, spodziewać się expected to
biegłość w fluency in
wiedza o knowledge of
szukać czegoś,spodziewać się look for
motywowany czymś motivated by
perspektywa prospect for
raportować, zgłaszaćreport to
być odpowiedzialny za be responsible for
nadawać się, pasować do czegoś suitable for
determinacja, siłastrength
wspomagający, oddanysupportive
czas wolnyspare time
memorize

Section 2

Question Answer
stawać się bardziej niezależnym become more independent
stawać się bardziej pewnym siebiebecome more self-confident
poszerzać horyzontybroaden your horizons
poszerzać umysłbroadens the mind
działaś w wolontariacie do voluntary work
zarabiać pieniądze earn money
zatrudnić take on
uciec z ubóstwa escape poverty
doświadczać innych kultur experience different cultures
odkrywać nowe miejsca explore new places
odnaleźć siebiefind yourself
uciec od wszystkiego get away from it all
zobaczyć nowe widoki/zabytkisee new sights
zdobywać nowe kwalifikacje za granicą study for qualifications abroad
memorize

Recent badges