Create
Learn
Share

Studia 2

rename
adala's version from 2016-10-30 22:33

Section

Question Answer
satysfakcjonujący (np. o pracy)rewarding
stanowiący wyzwaniechallenging
pasjonujący, fascynującyexciting
prestiżowy (np. posada), fantastycznyglamorous
elastyczny grafikflexible hours
monotonnymonotonous
nużący (o czynności), powtarzający się repetitive
satysfakcjonującysatisfying
stresującystressful
zajmujący, porywającystimulating
monotonny, żmudny (o zajęciu)tedious
czasochłonnytime-consuming
zarządzanie czasemtime management
równowaga pomiędzy pracą, a życiem osobistymwork-life balance
stanowisko pracy, work station
przyziemny, prozaicznymundane
wymagającydemanding
praca bez perspektywdead-end job
w godzinach biurowychnine to five
właściwy, odpowiedniproper
praca dorywczapart-time job
praca na pełen etatfull-time job
zostać wylanym get sacked
zwolnić, wyrzucić (z pracy)dismiss
redukcja etetówreduce workstation
stażwork placement
zajmują dużo czasutake up a lot of time
memorize

Section 2

Question Answer
zniechęcać kogoś dodiscourage from -ing
efektywnie, wydajnieefficiently
wiązać koniec z końcemmake ends meet
być na zasiłkube on the dole
pracodawcaemployer
zasiłek dla bezrobotnychunemployment benefit
wylać kogoś z pracygive somebody the sack
dodatek (do wynagrodzenia)perks
zwolnić kogoś w ramach redukcji etatówmake somebody redundant
posiadać dobrą znajomość języka niemieckiegohave a good command of German
prowadzić własną działalnośćwork on my own
samozatrudnienieself-employment
ubiegający się o pracęapplicant
nieszczęśliwymiserable
rzeczywiści, właściwieactually
stosowna wiedzarelevant knowledge
pójść na wcześniejszą emeryturętake early retirement
dający satysfakcję, spełniającyfulfilling
praca o wysokim prestiżuhigh-powered job
stała pracasteady job
mają dobrą reputację czegośhave a good reputation for sth
zachęcać kogoś do czegoś encourage sb to do sth
dojeżdżać do pracycommute to work
elastycznośćflexibility
zagraniczna filiaoverseas branches
konkurencyjne wynagrodzeniecompetitive salary
zajmować się czymś deal with something
różnorodnośćvariety
roczna premiaannual bonus
zaświtać w głowiedawn on somebody
displaywystawa (w sklepie)
sieć (np. sklepów, hoteli, kin)chain
perspektywy szybkiego rozwoju karieryprospects for rapid career progress
odpowiadający za coś, nadzorujący cośin charge of something
drobne praceodd jobs
memorize

Recent badges