Create
Learn
Share

Studia 1

rename
adala's version from 2016-10-11 09:41

Section 1

Question Answer
wymyslić, wynaleźć invent
na zwnątrzoutwards
ekstrawertykextrovert
introwertykintrovert
entuzjastycznyenthusiastic
wierzący w siebieself-confident
zasięg, zakresrange of
mieć zwyczaj/tendencję coś robićtend to do sth
do wewnątrz, do środkainwards
powściągliwy, ostrożnyreserved
zamyślony, troskliwy thoughtful
ukształtowanieshape
postawy wobecattitudes towards
różnić się vary
wysoko kogoś cenićregard sb highly
co ciekawe interestingly
wyluzowanyeasy-going
otwarty, wolny od uprzedzeń open-minded
zrównoważonyeven-tempered
o silnej woli, mocnym charakterzestrong-willed
serdeczny, o czułym secuwarm-hearted
opanowany, zrównoważony level-headed
ostrożny, uważnycautious
polegać na, opierać się na rely on
dający się lubić likeable
stanowczy, asertywnyassertive
solidny, godny zaufania reliable
memorize

Section 2

Recent badges