Create
Learn
Share

Studia 1.2

rename
adala's version from 2016-10-19 16:53

Section 1

Question Answer
lubiący przygodęadventurous
ambitnyambitious
stanowczyassertive
władczybossy
ostrożnycautious
twórczycreative
wyluzowanyeasy-going
energicznyenergetic
entuzjastycznyenthusiastic
spokojny, zrównoważonyeven-tempered
hojnygenerous
pracowityhard-working
zrównoważony, opanowanylevel-headed
dający się lubić likeable
kapryśny, humorzasty moody
otwarty, wolny od uprzedzeń open-minded
zorganizowany, uporządkowany organised
cichy, spokojnyquiet
solidny, niezawodnyreliable
powściągliwy, skrytyreserved
pewny siebieself-confident
rozsądny, sensownysensible
wrażliwysensitive
poważnyserious
nieśmiałyshy
towarzyski sociable
mający silną wolę, mający mocny charakterstrong-willed
gadatliwy, rozmownytalkative
troskliwy, myślący o innych thoughtful
serdeczny, o czułym sercu warm-hearted
memorize

Section 2

Question Answer
aspołecznyantisocial
dwujęzycznybilingual
niewygodadiscomfort
rzadko używaćunderuse
były potentatex-tycoon
źle się zachowywaćmisbehave
źle zrozumieć misunderstand
nadużyciemisuse
kolej jednoszynowa monorail
przewyższać, prześcigaćoutperform
wyprzedzić, zdystansowaćoutrun
zbyt pewny siebie overconfident
przyćmiewać, zaciemniać overshadowed
przedefiniować redefine
ponowić, powtórzyć, zrobić jeszcze razredo
przepisywać, przerabiaćrewrite
półkole, półokrągsemicircle
niedocenionyunderrated
nieprawidłowy, błednyincorrect
zdawać ponownie (egzamin)retake
nieczytelnyillegible
nielegalny illegal
niemiłyimpolite
niepiśmiennyilliterate
niedokładny, nieprecyzyjnyinaccurate
nieadekwatny, nieodpowiedniinadequate
w trudnej sytuacji, nieuprzywilejowanydisadvantaged
niemiły, niegrzeczny disagreeable
nieatrakcyjnyunattractive
podyplomowy postgraduate
nadzorować oversee
przecenić, zbyt wysoko oszacowaćoverestimate
odwrotnie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegaraanticlockwise
memorize

Section 3

Question Answer
nieuniknionyunavoidable
niewiarygodnyunbelievable
niepewny, nieokreślonyuncertain
niewygodny, kłopotliwyuncomfortable
niekompetentnyincompetent
niepełny, niedokończonyincomplete
nieświadomy, nieprzytomnyunconscious
niezadowolony, rozgoryczonydiscontented
nieprzekonującyunconvincing
nieprawidłowy, błędnyincorrect
nieuleczalnyincurable
nierównyuneven
nieuczciwy,niesprawiedliwyunfair
nieuczciwy dishonest
niechętnydisinclined
niezamężna, nieżonatyunmarried
niedojrzały immature
niemoralnyimmoral
nieśmiertelnyimmortal
nieposłusznydisobedient
niecierpliwyimpatient
bezosobowy, bezdusznyimpersonal
niemożliwyimpossible
niewłaściwy, nieodpowiedni improper
nieczysty impure
niekompetentnyunqualified
irracjonalny, nieuzasadnionyirrational
niezwiązany z tematem, nieistotnyirrelevant
niezastąpionyirreplaceable
niezdecydowanyirresolute
nieusatysfakcjonowany unsatisfied
niemile widzianyunwelcome
owijać w bawełnębeat about the bush
memorize

Recent badges