Create
Learn
Share

Struktur og udtryk om klage, indlæg, læserbrev

rename
elenamocanu's version from 2016-03-13 19:18

Section

Question Answer
Emnetopic
problemet erthe problem is...
I sidste uge...last week...
Jeg skriver fordi jer er utilfreds med, at...I'm writing because I am unhappy about...
Jeg skriver fordi jeg ønsker at...I'm writing because I would like to
Jeg vil gerne gøre opmærksom på...I would like to draw attention to...
Det er et problem med...There is a problem with...
I Danmark foregår der netop nu...Happening in Denmark right now...
Vedrørende, angåendeconcerning
Jeg vil gerne klage over...I would like to complain about...
Jeg synesI believe
Jeg menerI mean
Det er vigtigt at...It's important to...
For det første...First...
For det andet...Second
Det er en god ide...It's a good idea to...
Jeg synes, det ville være rigemeligt bedre, hvis....I think it would be much better if...
I den situation, er det vigtigt at...In this situation it is important to...
DesudenIn addition
endviderealso
med hensyn tilconcerning...
Det synes/mener jeg fordi...I believe this because...
Det er flere grunde til...fxThere are several reason for this...e.g.
Det medfører at, ...This entails, implies, causes...
Derfor er det vigtigt at...Therefore it is important to...
Jeg foreslår derforI suggest...
Mit firslag er...My suggestion is...
Jeg vil opfordre jer til...I would challenge you to...
Jeg synes det vil være rigemeligt, at...I think it would be reasonable to...
memorize