Create
Learn
Share

Structuur en stratificatie

rename
mblochousses's version from 2015-12-21 12:19

Section 1

Question Answer
StructuurSpecifieke samenhang en ordening tot een geheel
Functionalistische benadering van structuur (Parson)Waarden en normen geven sociale structuur en werken als regels
Marxistische benadering van structuurWaarden en normen zijn afgeleid uit de sociale structuur. Sociale structuur = product van economische verhoudingen
Sociale stratificatieSysteem waarbij een samenleving categorieën van mensen in een bepaalde hiërarchie plaatst (afh macht, bezit)
KastenmaatschappijRigide hiërarchisch gerangschikte en gesloten groepering van mensen
StandenmaatschappijHiërarchische orderning van sociale lagen vooral bepaald door sociale aanzien, maatschappelijke positie en afkomst
KlassenCategorieën mensen die ten opzichte vn de productiemiddelen een gelijke positie aannemen
Sociale rangenPositie wordt toegewezen op grond van persoonlijke verdienste
Mattheüs-effectDegene die reeds bezitten, worden nog meer gegeven
memorize

Section 2

Question Answer
Functionalistisch perspectief op sociale stratificatieDavis-Moore: Sociale stratificatie is universeel omdat het bijdraagt aan een goede werking van de samenleving
Interactionistisch perspectief op sociale stratificatieSociale klasse wordt gevormd door levensstijl
Sociale mobiliteitElke transitie van een individu of sociaal object of waarde van de ene sociale positie naar de andere
memorize