Create
Learn
Share

Structuren

rename
ecvanhuizen's version from 2016-12-19 19:18

Section 1

Question Answer
Verbindt het 3de en het vierde ventrikel aquaeduct
Bevat vezels van de nerves opticuschiasma
Is een verwijding van de subarachnoidale ruimtecisterna
Is overgangsgebied tussen het palladium en het subpallidumclaustrum
Verbindt het TEL met het DI, bevat commissurale en projectieve vezelsfornix
Is onderdeel van de epithalamushabenula
Bevat de primaire smaakschors, word apical begrensd door de capsula externainsula
Behoort tot her archicerebellumlingula
Lijkt op doorsnede op de nucleus dentatus, is gelegen in de MOolijf
Is onderdeel van de thalamuspulvinar
Bestaat uit allocortex,, primair olfactory uncus, reuk en smaak
Bevindt zich tussen de cerebellaire hemisferenvermis
memorize

Section 2

Question Answer
binnenwaarts draaien van de oogboln. occulomotorisch
openen van de ogenn. occulomotorisch
sluiten van de ogenn. facialis
gevoel van de tong n. trigeminus en de n. glossopharyngeus
smaak van de tongn. facialis en de n. glossopharyngeus
verkleinen van de pupilopeningn. occulomotorisch
motoriek van de kauwspierenn. trigeminus
visceromotoriek van de traankliern. facialis
visceromotoriek van de speekselkliern. facialis n. glossopharyngeus
buitenwaarts draaien van de oogboln. abducens
motoriek van de tongn. hypoglossus
visceromotoriek van de buikorganenn. vagus
memorize

Section 3

Question Answer
Word ook wel de pyramidebaan van het hoofd hals gebied genoemdtr. corticonuclearis
Vormt het grootste deel van de pyramidebaan tr. corticospinalis lateralis
Schakelt vooral op de medial gelegen PMN’str. corticospinalis medialis
Is onderdeel van het circuit van Papeztr. mamillothalamicus
Ontspringt in het MEStr. rubrospinalis
Kruist twee keertr. spinocerebellaris ventralis
Bedient de vitale sensabiliteit van de extremiteiten Projecteerd de vitale sensabiliteit op de VPL kern tr. spinothalamicus
tr. tectospinalisOntspringt in het MES
is het startpunt van de lemniscus medialisNucleus cuneatus\gracilles
memorize

Section 4

Question Answer
Is onderdeel van het circuit van papeznucleus anterior
Bevat cellichamen van het tweede neuron van de gnostische sens van de handen nucleus cuneatus
Ligt in het cerebellumnucleus dentatus
Kan direct het perifeer motorisch neuron aansturen , ligt in het MESnucleus ruber
Kan direct het perifeer motorisch neuron aansturenKan direct het perifeer motorisch neuron aansturenvestibulaire kernen
Bevat cellichamen van het derde neurin van de aangezichts sensabiliteitVPM kern
ligt in het mesencephalonsubstantia nigra
ligt in het diëncephalonepifyse
ligt in het cerebellumNucleus dentatus
omvat de lenskernomvat de lenskern
is een diëncephale structuurcommissura posterior
verbindt frontale en occipitale schorsvelden associatieffasciculus longitudinalis
verbindt occipitale schorsvelden commissuraalforceps major
Projecteerd de gnostische sens. Op de VPMlemniscus trigeminalis
memorize

Section 5