Create
Learn
Share

Spindlere og tusindben

rename
groendahl13's version from 2018-01-28 15:26

Section

Question Answer
Giv 5 gennerelle karaktertræk for Arthropoda1) triploblastiske 2) Eucoelomate 3)Bilateral symmetriske 4) Exoskelet af kitin 5)Leddelte lemmer 6)Leddelt krop 7)Særkønnede 8)åbent kredsløb
Hvad er arthropodas exoskellet lavet af?Kitin
Exoskellet, cuticle, er delt op i to, hvor den ene af de to er yderligere delt op i to. Navngiv alle disse inddelinger.Procuticle er den indre og epicuticle er den ydre. Procuticle er delt op i exocuticle og endocuticle.
Hvad spiser spindlere og tusindben?De kan både være kødædende, altædende og planteædende.
Hvor lever Arthropoda?De kan leve i næsten alle miljøer. I luften, på land, i vand og som parasitter.
Arthropoda kan have to forskellige munddele. Hvad kaldes disse?De kan have mandibler eller chelicere.
For at arthropoda kan gro må de smide deres ydre skelet, og gro en større en. Hvad kaldes denne proces?Det kaldes molting og når de smider det ydre skelet kaldes det ecdysis.
Kroppens segementer kan kombineres eller smelte sammen ved arthropoda, til funktionelle grupper. Hvad kaldes grupperne?Tagmata
Hvordan ånder arthropoda?Gennem huden.
Hvad er metamorfose?At larven har en meget anderledes form end den voksne form.
Der findes rigtig mange arthropoda, giv 5 grunde til hvorfor.1) De ydre skelet giver en stor beskyttelse 2)Segmentering med tagmata 3)Speciliserede vedhæng 4)Effektiv iltforsyning 5)Højt speciliserede sanseorganer 6)Højt udviklet nervesystem og kompleks adfærd 7)Metamorfose
Nævn tre underrækker indenfor arthropoda.Trilobita(trilobitter), chelicerata, myriapoda(tusindben)
Nævn tre klasser indenfor chelicerataMerostomata(dolkhaler), pycnogonida(hav edderkopper), arachnida
Nævn 4 ordner indenfor arachnidaaraneae(edderkopper), scorpiones(skorpioner), opiliones(mejere), acari(mider)
Nævn to klasser indenfor myriapodaDiplopoda (ægte tusindben), chilopoda (skolopendre)
Nævn tre karaktertræk indenfor trilobita1) De kunne rulle sig sammen som bænkebidere 2)Havde tre tagmata (cephalon(hoved), krop, pygidium) 3)6-67cm lange 4)krøb på havbunden 5)Muligvis ådselsædere 6)Alle segmenter undtagen det sidste havde appendages 7) ingen rigtige mundele.
Hvilken underrække tilhører dyret på figur 1?trilobita
Hvor mange tagmata har chelicerata?2. De har cephalothorax og en abdomen(opistosoma)
Nævn 2 karaktertræk fra chelicerata.1)To tagmata 2)6 par vedhæng på cephalothorax (chelicerae, pedipalper, 4 par ben.) 3)Ingen antenner 4)Suger væske fra deres bytte.
Hvor lever dyr fra merostomata?De er marine.
Nævn to karakterristika for merostomata. 1)Hesteskoformet usegmenteret, og de har en lang telson (hale) 2)De har boggæller på abdomen. 3) de har tre 6 par vehæng på cephalothorax. 4) 6 par vedhæng på abdomen
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 2 og udfyld de manglende felter.Merostomata.
Nævn tre karakteristika ved pycnogonida1) de er marine 2)De har 4 par gangben, men nogle har 5 eller 6 par. 3)De har en tynd krop 4)fordøjelsesystem og gonader er ude i benene 5) Hannen har ovigers, som er et par ben hvor de bærer æg på. 6)har chelicerae og palper. 7) har proboscis
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 3 og udfyld de mangelende felter.pycnogonida
Hviken underække og klasse tilhører dyrene på figur 4?Chelicerata og pycnogonida
Nævn to karakteristika indenfor arachnida1) de har to tagmata (cephalothorax, abdomen(ophisthosoma) 2)Maven indeholder reproducerende organer 3) Har boglunger 4)De har chelicerae, et par pedipalps og 4 par gåben 5) de har enzymer som de indfører i byttet og suger dens væske.
Hvilken klasse og orden tilhører dyret på figur 5 og udfyld de manglende felter.Klasse: Arachnida, orden: aranaea (egentligt edderkopper)
Hvad bruges pedipalper til ved aranaea?De har sensoriske funktioner. Hannen bruger dem til at overføre sæd med. bliver brugt til at få fat på føden.
Hvad spiser aranaea?De er kødædere.
Nævn fire karakteristika ved aranea.1) De har cephalothorax med 1par chelierer og 1 par pedipalper og fire par gangben. 2)Giftkirtler 3)Pumpemave 4)respiration ved gæller, boglunger eller traché. 5)Spindevorter og kirtler 6)Ingen metamorfose.
Nævn 3 karakteristia for scorpiones1) de har cephalothorax, preabdomen(7segmenter) og postabdomen(5segmenter). 2)4 par gangben 3)Giftbrod for enden af postabdomen 4)vivipare (føder levende unger)
Hvilken underrække, klasse og orden tilhører dyret på figur 6?underrække: chelicerate klasse:Arachnida og orden: scorpiones.
Nævn tre karakteristika for opiliones1) Har cephalothorax og opistosom, som giver en oval krop 2)Har tydelig segmentering på opistosom 3)Har kun to øjne 4) 4 meget lange gangben 5)hanner har en penis 6)De afstøder nemt et ben som en del af forsvar.
Hvilken underrække, klasse og orden tilhører dyret på figur 7?Underrække: chelicerate, Orden: Arachnida klasse: opilliones
Nævn 2 karakteristika for acari.1)sammensmeltning af cephalothorax og abdomen. 2)Mundele er på capitulum 3)Har larve med 6 ben 4) Mange er parasitter i et eller flere livsstadier
Hvilken underrække, klasse og orden tilhører dyret på figur 8?Orden: chelicerata Klasse: Arachnida. orden: acari
Nævn to karkteristika for myriapoda1) har to tagmata 2)Har traché system som respiratorisk system
Nævn tre karakteristika ved diplopoda1)cylindisk ormeformet krop 2)Har thorax, med 4 segmenter med enkeltben 3)Abdomen har 2 par ben pr. segment 4)Korte antenner, simple øjne. 5) mandibler og maxillier 6)Ved 7. segement er der gonopoder 7)nedbrydere af organisk materiale.
Hvilket dyr er på figur 9 (underrække og klasse) og udfyld de manglende felterUnderrække myriapoda, klasse: diplopoda.
Hvilken underrække og klasse ses på figur 10Underrække: myriapoda klasse: diplopoda.
Nævn tre karakteristika for chilopoda.1)Hoved med 2 lange antenner 2)Et benpar pr. led 3)simple øjne 4)hurtige bevægelser 5)Kødædere 6)har venom klør 7)har mandibler og maxiller
Hvilken underrække og klasse ses på figur 11, og udfyld de manglende felter.Underække: myriapoda, klasse: chilopoda.
Hvilken underrække og klasse ses på figur 12?Underække: myriapoda, Klasse: chilopoda
Trilobitatrilobitter
trilobitterTrilobita
Merostomatadolkhaler
DolkhalerMerostomata
Pycnogonidahavedderkopper
havedderkopperpycnogonida
Araneaeedderkopper
edderkopperaraneae
Scorpionsskorpioner
Skorpionerscorpions
opilionesmejere
mejereopiliones
acarimider
mideracari
diplopodaægte tusindben
ægte tusindbendiplopoda
chilopodaskolopendere
skolopenderechilopoda
memorize

Recent badges