Create
Learn
Share

Spanska prepositioner

rename
willeschager's version from 2015-10-02 05:21

Section

Question Answer
ien
tilla
ända tillhasta
frånde
från 2desde
bakomdetras de
mitt emotenfrente de
hosen casa de
ovanförencima de
brevidal lado de
inutidento de
istället fören vez de
omkringalredador
från, tilldel a
trotsa pesar de
föreantes de
på grund avpor el
från och meda patir de
framfördelante de
för, sedanhace
efterdespues
tack vareGracias a
vidsobre
underbajo
under (tid)durante
på (ställe)en
på (tid)por
på (dag)por
på( om tio minuter)en
om( tio minuter)dentro de
om (ett år)al
om( gillar)de
mot(centrum)hacia
mot (ställa cykeln)contra
mot sina clientercon
memorize

Recent badges