Create
Learn
Share

Soppartar 2

rename
gudnyf's version from 2018-02-14 20:21

Risker og kremler 2

Question Answer
Mild gulkremleEtande. Hatt: 4-10 cm, hvelva til flat; lysande gul. Skiver: Avrunda, kvite, seinare kremgule, som eldre grånande. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 4-8x1-2 cm; kvit, grånar som eldre. Soppen har mild smak. Voksestad: Under bjørk, helst på fuktige stader.
Skarp gulkremleEtande. Hatt: 5-10 cm, hvelva til flat; oker- til kremgul, ofte grågul med eit oliven skjær. Skiver: Kvite og tette. Sporepulver: Lys gult. Stilk: 5-10x1-2 cm; kvit, grånar utvendig. Soppen har skarp smak som vert mildare ved tilbereiding. Voksestad: Lauv- og granskog.
StankkremleIkkje matsopp. Hatt: 8-16 cm, nesten kuleforma, etter kvart hvelva; gulbrun og slimete i fuktig vêr; hattkant tydeleg rifla. Skiver: Kvitgule, etter kvart brunflekka. Sporepulver: Kvitt til lys gult. Stilk: 6-10x2-4 cm; bleikgul, hard og kamra innvendig. Soppen har brennande skarp smak og søtaktig, kvalmande lukt. Voksestad: Lauv- og barskog.
NøttekremleEtande. Hatt: 5-10 cm, rosa til kjøttraud; klebrig i fuktig vêr; hatthuden når ikkje heilt ut til hattkanten, så kvitt hattkjøt kan ein sjå som ei tydeleg rand. Skiver: Kvite, blir brunflekka. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 4-7x1,5-2,5 cm; kvit, blir brunflekka. Soppen har mild, nøtte/mandelaktig smak og fast kjøt. Voksestad: I lauv- og barskog.
Raudbrun pepperriskeEtande etter avkoking. Hatt: 4-10 cm, først hvelva, seinare flat og noko traktforma med spiss pukkel; raudbrun; tørr. Skiver: Tilvokste til nedløpande; bleikbruke. Kvit, svært skarp mjølkesaft. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 4-8x0,5-1,5 cm; glatt, lysare enn hatten. Voksestad: Næringsfattig barskog og fjellbjørkeskog.
SkjeggriskeEtande etter avkoking. Hatt: 5-10 cm, noko traktforma, har lenge innrulla skjeggete kant; rosa med mørkare sonar. Skiver: Nedløpande, tette, kremfarga til rosa. Kvit, skarp mjølkesaft. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 3-8x1-2 cm; bleikrosa; glatt. Voksestad: I bjørkeskog.
SotriskeEtande. Hatt: 3-6 cm, hvelva med ein liten pukkel; sotbrun; fløyelsmatt og rynkete. Skiver: Tilvokste; kvite til lyst gule. Kvit mjølkesaft som rødnar langsomt i kontakt med kjøtet. Sporepulver: Lys gult. Stilk: 6-12x0,5-1,5 cm; sotbrun og rynkete øvst mot skivene. Voksestad: Blandingsskog med gran.
SvartriskeIkkje matsopp. Hatt: 7-12 cm, utbredt med noko nedtrykt midtparti; sonet; olivengrønn til nesten svart. Skiver: Tilvokste til nedløpande, gulkvite. Kvit, skarp mjølkesaft. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 3-6x1-2,5 cm; same farge som hatten. Voksestad: Gran- og bjørkeskog.
SvovelriskeEtande etter avkoking. Hatt: 5-20 cm, hvelva til traktforma, innrulla skjeggete kant; svovelgul med gulbrune soner. Skiver: Tilvokste til noko nedløpande, tette, bleikgule. Kvit, seinare svovelgul mjølkesaft. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 3-8x2-4 cm; gulkvit med mørke flekkar eller groper. Voksestad: I granskog, mest på kalkrik grunn.
Fiolett svovelriskeEtande etter avkoking. Hatt: 6-15 cm, hvelva til traktforma, innrulla skjeggete kant; strågul til svovelgul, slimete. Skiver: Kort nedløpande, tette, bleikgule. Kvit mjølkesaft som raskt blir fiolett. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 5-12x1,5-3 cm; gulkvit med små brungule flekkar eller groper; litt hul. Voksestad: Fuktig, sur granskog eller bjørkeskog; òg i fjellbjørkeskog.
MandelriskeEtande. Hatt: 5-12 cm, først hvelva, seinare noko traktforma, oransje til raudbrun; tørr, matt. Skiver: Tilvokste til noko nedløpande; bleike, brunflekka ved berøring. Kvit, mild mjølkesaft i store mengder. Sporepulver: Kvitt. Stilk: 5-12x1-3 cm; noko lysare enn hatten. Heile soppen luktar sterkt av skalldyr. Voksestad: I lauv- og barskog.
memorize

Røyksopp, parasollsopp, morklar og nelliksopp

Question Answer
Røyksopp
Parasollsopp
Morkel
Nelliksopp
memorize