Create
Learn
Share

Some Norwegian expressions and verbs

rename
seb2014's version from 2015-08-19 21:02

Section 1

Question Answer
to sayå si
to meetå møtes
be usedå brukes
to eatå spise
to hearå høre
to feelå kjenne
to runå løpe
to be quietå tie
memorize

Section 2

Question Answer
I asked him to come.Jeg bad ham komme.
I heard someone talking outside.Jeg hørte noen snakke der ute.
I don't dare to go out when it's dark.Jeg tør ikke gå ute når det er mørkt.
Speaking Norwegian is a bit hard.Å snakke norsk er litt vanskelig.
I like to dance.Jeg liker å danse.
He wished to fly. Han ønsket å fly.
She tried to speak.Hun prøvde å snakke.
memorize

Section 3

Question Answer
It seems to be taking a long time.Det synes å ta lang tid.
There was nothing else to do.Det var ikke annet å gjøre.
She went shopping.Hun gikk for å handle.
She must learn how to speak.Hun må lære å snakke.
Come, let's have a cup of coffee.Kom så tar vi en kopp kaffe.
Do sit down (then)!Sett deg da vel!
(Well,) do it then!Gjør det da (vel)!
memorize

Section 4

Question Answer
Please, shut the door. å lukke døra! (Vær så snill og lukke døra.)
to come on timeå komme presis
Please, help yourself.Vær så snill å forsyne dere.
Remember to switch off the light.Husk å slukke lyset.
Try to understand this.Prøv å forstå dette!
Water boils at 100C.Vann koker ved 100C.
Every summer we go abroad.Hver sommer reiser vi til utlandet.
memorize

Section 5

Question Answer
tomorrowi morgen
Quiet!Ti stille!
to read the paperå lese i avisa
suddenlyplutselig
to tell the truthsant å si
mind youvel å merke
so to speakså å si
memorize