Create
Learn
Share

Slowka kolos 1

rename
beatakaczorek's version from 2015-11-14 05:38

1

Question Answer
bonus (n)bonus
committed (adj)zaangazowany
computer literate (adj phr)able to use computers effectively
consistent (adj)konsekwentny (pozytywnie)
core skill (n phr)podstawowe umiejetnosci
corporate culture (n phr)polityka fimry, zbior ideologii, spis zachowan
dedicated (adj)przypisany jednej rzeczy
divorse (adj)różnorodny, inny
do overtime (v phr)po godzinach
earn an award (v phr)zasłużyc na nagrode
memorize

Section 2

Question Answer
goal setting (n phr)ustalenie celów
hands-on trainig (n phr)trening praktyczny
headhunter (n)łowca głów, rekrutor
in-house (adj)wewnętrzny
intensive (adj) wzmacniajacy, intensywny
procedure (n)procedury
professionalism (n)profesjonalizm
member of staffPracownik
to stay on our toeeStawać na palcach, bardzo sie starac
To masteredWyuczyć sie
crops upPojawiać sie niespodziewanie
an analytical mindestAnalityczne myślenie
To challenge the status quoPytanie o rzeczywisty stan rzeczy
memorize

Section 3

Question Answer
To budgetPlanowanie budżetu
do recruiteRekrutowac
To evaluateOceniac, oszacowac
To promotePromowac
investmentInwestycja
budgetBudzet
performanceWydajność
deadlineKońcowy termin, ostateczny
staffPracownicy
employeePracownik
memorize

Section 4

Question Answer
a bonus schemeSystem premiowy
an in-house training schemeSystem szkoleń wewnętrznych
a permament contractStała umowa o prace
rapid promotionSzybki awans
certificateCertyfikat
courseKurs
degreestopień naukowy, tytul
developmentrozwój
experiencedoświadczenie
knowledgewiedza
qualificationKwalifikacje
memorize

Section 5

Question Answer
skillsUmiejetność
workPracować, cos co robisz by zarabiać kase
jobPraca, zajęcie, czynność, coś co robisz w codziennej pracy
TrainingTrening
training courseUkierunkowany kurs
tailor-madeSzyty na miarę
learning goalsOczekiwania względem kursu
training budgetPieniądze przeznaczone na szkolenia
hands-on training'namacalny', praktyczny trening
memorize

Section 6

Question Answer
computer literatebiegły w obsłudze komputera
core skillspodstawowe umiejętności
dedicated facilitiesBudynki i wyposażone do prowadzenia firmy, np hala produkcyjna
Material incentivesRzeczy, pieniądze zachęcające do rozwoju, lepszej pracy
head huntersŁowcy głów, ludzie zatrudniani do zatrudniania specjalistów
corporate cultureKultura firmy, zbiór zachowań i polityka
commitmentOddanie
overtimePo godzinach
consistentZgodny, konsekwentny
dedicatedPoświęcony jednej pracy
memorize

Section 7

Question Answer
diverseInny, dziwny
do overtimePracować po godzinach
earn an awardDostać oficjalna podwyżkę, nagrodę
goal settingOczekiwania względem siebie, decyzja co chcesz osiągnąć
intensiveIntensywny
To achieveOsiągać
personal developmentRozwój osobisty, inwestować w siebie
procedureProcedury, oficjalna droga podejmowania decyzji
promote from withinZ miejsca dostać awans, zaczynajac dopiero prace
quotationOferta cenowa, ile coś ma kosztowac
memorize

Section 8

Question Answer
RecognitionDowód uznania, jak ktoś chwali (praising) za coś co zrobiłeś
safety regulationsZasady bezpieczeństwa
supervisorsKierownik, osoba panująca nad praca innych, sprawdza czy praca została dobrze wykonana
Take on, employ someoneZatrudnić kogoś
time managementZarządzanie efektywnie swoim czasem
AmountKwota, liczba, ilośc, suma
memorize

Section 9

Question Answer
career coachingtrening umiejętności do zdobywania kariery
cashier Kasjerka
challenging wyzwanie, trudne, testujące umiejętności predyspozycje
discipline Dyscyplina
diversityróżnorodność
effective promotional campaign kampania reklamowa
efficient efektywny, sprawny, wykorzystujący maksymalnie zasoby
financial paperwork praca, która ma na celu sprawdzanie wyników finansowych firmy
fireZwolnić kogoś
fulfilling dający satysfakcję, udany, wzbogacający
memorize

Section 10

Question Answer
to issuewydawać, oficjalnie asygnowac
large-scale projectprojekt na duża skale
performance wynik
personneldział firmy, zajmujący sie personelem
personnel 2ludzie pracujący dla jakiejś firmy
pull the wool over someone's eyes mydlić komuś oczy
rolemiejsca pracy, zlecenia, obowiązki
selling point mocny punkt, decydujący o atrakcyjności towar
thriverozwijać, prosperować
warehouse magazyn, dom towarowy
work wiseodnoszenie sie do pracy (mądrze pracować)
memorize

Section 11

Question Answer
advertising compaign kampania reklamowa
approval aprobata, zgoda
assignprzydzielić komuś prace
be yourselfByć soba
brand marka
colleague kolega z pracy
Compile documents Kompletować dokumenty
emphasispodkreślenie, nacisk, akcent
fileplik, komplet dokumemtow
memorize

Section 12

Question Answer
follow upUzupełniać, ulepszac
get a complete picturemieć pełny obraz, zrozumieć kogoś lrpiejn
go straight in the binDo wyrzucenia
imageWyobrażenie o kims
initiateZacząć cos
innovateWynaleźć cos
inspireInspirować
intellectually stimulatingZachęcać kogoś do nowych rzeczy, do poznania
interactKomunikować sie z kimś
internshipPraktyki
memorize

Section 13

Question Answer
intimidateZastraszać, mobilizując do działania
logoLogo
mobile technologyMobilne technologie
packagingMateriały do pakowania
prospective employerPrzyszły pracodawca
refereereferencje
speak out freelyWydawać swobodnie swoją opinie na znany nam temat
wisdomMądrość
work place miejsce pracy
memorize