Create
Learn
Share

Slovanstí bohové - funkce

rename
colek's version from 2017-01-17 11:55

Section 1

Question Answer
Ladabohyně mládí, krásy, nespoutané lásky, plodnosti, léta - spojována s Venuší, ( Freya, Isis, Afrodité ) = Vesna ?
Velesbůh skotu, lesů, bažin..., hojnosti, magie, básníků, věštců, patron lovu a pastvy. Vládce podsvětí (Návu), mrtvých a Irij-e. Je mu přiřazena zelená barva, středa a medvěd.
Dažbogbůh Slunce, ( spravedlnosti, síly)
Perunbůh bouře, hromu, blesku a deště. V době války je patronem bojovníků.Ručitel smluv. Zvíře- Býk, drak, ohnivý kohout ,Strom- dub, Zbraně- sekera, kladivo, luk a šípy
Moranabohyně smrti a znovuzrození přírody, archetyp stařeny
Vesnaztělesnění jara, archetyp matky = Lada
Mokošbohyně země a vody ( Živa ? )
Svarogotec stvoření a nebeského světla. Je otcem Dažboga a Svarožiče.
Svarožičbůh posvátného ohně, úrody
Bělobohbůh dobra a světla
Černobohbůh zla a temnoty
Radegastbůh slunce, války a hojnosti ( kmen Ratarů)
Živabohyně plodnosti ( Mokoš ? ) , archetyp mladé dívky ( panny )
Rodbůh zrodu
Stribogbůh větru a vzduchu
Chorsbohyně měsíce a noční oblohy, spojována s vílami
memorize

Recent badges