Create
Learn
Share

Slované-dejepis

rename
misulka's version from 2017-12-03 12:49

Section 1

Question Answer
patří do skupinyindoevropanů
dělí se na 3 větvevýchodní (rusové), západní (češi, slováci) a jižní (bulhaři, chorvati)
memorize

Section 2

Question Answer
východní slovanékyjevská rus
v čele kmenú a kmenových svazů jsouknížata
knížata sídlilav opevněných hradištích např. novgorod, kyjev podél toků velkých řek např volha, dnepř
švédští varjagové ovládli v ... a ado byl král9. století v Novogorod (varjažský král rurik) a kyjev (kníže oleg)
co pak udělali?vytvořili mocný stát kyjevská rus
kdo byl jeden z nejvýznamějších panovníkůkníže vladimír I. (10-11. stol)
co přijal vladimír 1.přijal křestanství a zavedl ho v celé zemi. oženil se také s byzantskou princeznou
ve 12. stol.se říše rozpadla kvůli nástupnickým bojům
memorize

Section 3

Question Answer
západní slovanépoláci
prvním polským knížetem bylmešek 1 z rodu piastovců (10. stol.)
co udělal mešek 1nechal v čechách pokřtít a šířil křestanství v polsku
kdo potom vládl a co se stalo po smrtijeho syn boleslav chabrý (11. stol) se stal polským králem a nechal založit v polsku v Hnězdě arcibiskupství. Po jeho smrti se stát začal rozpadat
memorize

Section 4

Question Answer
dějiny českých zemísámova říše
slovany na našem území ohrožovalikočovní bojovníci Avaři (úmemí dnešního madarska)
623slovany sjednotil francký kupec sámo a avary porazil => slované si sáma zvolili za panovníka
nakonec pod sámovým vedením porazili i franckého krále dagoberta v roce 631 v bitvě u Wogastisburgu
po jeho smrtisámova říše se rozpadla (v roce 66, trvala asi 35 let)
proč se rozpadlašlo totiž o kmenový svaz, který respektoval sámovu autoritu
memorize

Section 5

Question Answer
velká morava833-906
prvním doloženým knížetem jemojimír
co udělal mojimírv r. 833 vyhnal z nitry knížete pribinu a sjednotil území kolem řek moravy a dyje s nitranským knížectvím
co dělal aby neůtočila francká říšemojimír platil franckému králi mírový poplatek
mojimíruv nástupce se stalkníže ratislav
za jeho vlády přišlikonstantín (před smrtí vstoupil do kláštera a přijal jméno cyril) a metoděj (z byzantské říše)
r. 863konstantín a metoděj šířili na našem území křestanství
konstantín a metoděj......jazyk....písmo uměli slovanský jazyk=> kázali v jazyce, kterému lidé rozuměli. jazyk museli obohatit o nová slova a tomu obohacenému jazyku se říká staroslevenština. Pro zapsání tohoto jazyka vytvořili písmo hlaholici
metoděj byl papežem jmenovánarcibiskupem a pokřtil českého knížete bořivoje a jeho manželku ludmilu
ratislavův nástupce....pod její vlivsvatopluk rozšířil území velkomoravské říše,pod její vliv se dostalo i české knížetství (tam vládl bořivoj s ludmilou)
v této době se stavíze dřeva i z kamene (např. hradiště u mikulčic), rozvoj řemesel a obchodů
po smrti metodějev r. 885 museli jeho žáci odejít ze země
říši pak ohrožujíkočovní madaři (poraženi až 955 na lechu)
poslední zmínka o velké moravě je v....roce 906
memorize