Create
Learn
Share

Skulder og skulderled

rename
medstudaalborg's version from 2015-08-31 10:38

Section

Question Answer
Benævn de tre muskelgrupper som forbinder skulderbæltet til kroppenEn dorsal gruppe/De overfladiske rygmuskler
Udspringer fra hvirvelsøjle og hoved og hæfter på skulderbæltet eller overarmsknooglen
En ventral gruppe/De overfladiske brystmuskler
Udspringer fra brystkassens for-og sideflader og hæfter på skulderbæltet eller overarmsknoglen
En lateral muskelgruppe/De egentlige skuldermuskler
Spænder sig mellem skulderbæltet og overarmsknoglen
Nævn de overfladiske rygmuskler og deres innervationM. trapezius - n. accessorius
M. latissimus dorsi - n. thoracodorsalis
M. levator scapulae - n. dorsalis scapulae
M. rhomboideus - n. dorsalis scapulae
Nævn de overfladiske brystmuskler og deres innervationM. pectoralis major - nn. pectorales
M. pectoralis minor - nn. pectorales
M. subclavius - n. subclavius
M. serratus anterior - n. thoracicus longus
Nævn de egentlige skuldermuskler og deres innervationM. deltoideus - n. axillaris
M. teres major - nn. subscapulares
M. teres minor - n. axillaris
M. subscapularis - nn. subscapulares
M. supraspinatus - n. suprascapularis
M. infraspinatus - n. suprascapularis
Nævn de overfladiske rygmusklers bevægelserM. Trapezius
Retrakterer, eleverer og roterer scapula.
M. Latissimus Dorsi
Ekstenderer, adduckterer og medial-roterer humerus.
M. Levator scapula
Elevere og indadroterer scapula og bevæger og stabiliserer halscolumna. (dynamik!)
M. Rhomboideus
Musklen løfter og adducerer og indadrotrer skulderbladet. Sammen med m. serratus anterior holder den margo medialis ind til brystkassen
Nævn de overfladiske brystmusklers bevægelserM. Pectoralis major
kan flekterer, adducerer og indadroterer overarmen.
M. Pectoralis minor
kan trække skapula fremad og nedad i indadrotation. Sammen med pars abdominalis af m. pectoralis major, den nederste del af m. trapezius og m. latissimus dorsi holder den skulderbæltet nede, når armene presses opad i en trapezøvelse.
M. Serratus anterior
flad muskel som holder skapula ind til kroppen. Med andre ord; Sammen med m. rhomboideus holder den margo medialis ind til thorax. Bærer en stor del af kroppen. Skade giver ”englevinger”
M. Subclavius
er en meget lille muskel som trækker kravebenet medialt og ned.
Forklar om m. deltoideusMusklen tager udspring fra den laterale 1/3 af forkanten af clavicula, fra acromion samt fra bagkanten på spina scapulae. Fibrene konvergerer mod overarmsbenets tuberositas deltoidea, hvor de insererer sig med en kraftig, trekantet sene.
Er den største og stærkeste skuldermuskel og er generelt kraftværket i mange skulderbevægelser
Fibrene har multible retninger, som giver den mulighed for at:
Forreste del: flekterende, adducerende og indadroterende på overarmen
Midterste del: abducerer armen
Bagerste del: extenderende, adducerende og udadroterende på overarmen.
Forklar om m. teres majorDen udspringer fra den nederste del af scapulas lateralkant, hvorfra den forløber fremad-lateralt i bagerste axilfold, som den danner sammen med m. latissimus dorsi. Musklen insererer sig ligesom denne på crista tuberculi minoris
Musklen er en aflang, tyk muskel (tykkere end minor)
Adducerer, extenderer og indadroterer overarmen.
Forklar om rotator cuff's funktion-Bevæge caput humeri incl abduktion og rotation.
Skaffe dynamisk stabilitet for at holde caput humeri i fossa glenoidales.
Koordinationen er meget vigtig. Fx når deltoideus abducerer armen sammen med supraspinatus, modsætter resten af Rotator cuff’en sig at Ledhovedet glider ud af den ustabile ledskål.
Forklar om m. supraspinatusUdspringer fra fossa supraspinata og fra sin egen fascia; den løber lateralt under acromion og lig. coracoaacromiale adskilt fra disse ved den store bursa subacromialis for at inserere sig øverst på tuberculum majus humeri.
Den er dækket af m. trapezius, men kan føles gennem denne og sin egen fascia
abducerer armen, men primærfunktion er at holde caput humeri ind mod cavitas glenoidalis. Ruptur eller lammelser kan føre til at ledhovedet glider såvel op (pga m.deltoideus) som ned (pga vægtbærende arm) på cavitas glenoidalis - med smerter og instabilitet til følge
Forklar om m. subscapularisDen udspringer fra næsten hele skulderbladets forflade og insererer sig på tuberculum minus humeri
Er en tyk og vifteformet muskel, som danner størstedelen af bagvæggen i axillen
Musklens hovedvirkning er at indadrotere overarmen. Sammen med mm. infraspinatus og teres minor trækker den caput humeri medialt og nedad. De tre muskler afbalancerer derved det opadgående træk fra m. deltoideus
Forklar om m. infraspinatusUdspringer fra fossa infraspinata og sin egen fascia og insererer sig under m. supraspinatus bagtil ppå tuberculum majus.
Er trekantet, tyk og kraftig
Musklen er en vigtig udadrotator af humerus og har stabiliserende effekt
Forklar om m. teres minorUdspringer fra den øverste del af scapulas lateralkant og insererer sig nedadtil på bagsiden af tuberculum majus
er en lille trind muskel, som ligger langs underkanten af m.infraspinatus, kun adskilt ved en smal men vigtig bindevævscleavage
Cleavagen bruges som operativ adgang til skulderleddet, idet den med et interneuralt plan danner grænse mellem to motoriske områder: cranialt n. suprascapularis til m. infraspinatus og distalt n. axillaris til m. teres minor. Risikoen for nerveskader er derfor lille ved denne adgang
Ligesom m. infraspinatus udadroterer den overarmen og stabilitet
memorize