Create
Learn
Share

Skeletmuskulatur

rename
nbiancaw's version from 2016-12-23 21:38

Section 1

Question Answer
Beskriv skeletmuskulaturens cellerlange celler med stort antal perifert placerede kerner.
Nævn fra muskel ned til mindste bestanddel af musklen:muskel, muskelfascikel, myofibril, myofilamenter
Epimysiet omgiver?Musklen
Perimysiet omgiver?Omgiver alle fasciklerne
Endomysiet omgiver?Hver enkelt muskelfiber.
Hypertrofi er?Forøgelse af muskelmasse
Atrofi er?Svind i muskelmasse
Satellitceller er?Stamceller for myoblaster. Betydning i forbindelse med regeneration og bidrager til størrelsesforøgelsen af muskel i forbindelse med træning.
memorize

Section 2

Question Answer
Angiv de to typer "hovedbånd" i myofibriller:A-bånd og I-bånd
A-bånd indeholder desuden?H-bånd med en M-linje i midten.
I-bånd indeholder desuden?Z-linje eller z-skive.
Hvilket bånds længde er konstant?A-båndets længde er konstant. I-båndet bliver kortere under kontraktion.
Hvor findes dystrofin og hvad er funktionen?Findes på den indvendige, cytoplasmatiske overflade. Menes at have stabiliserende virkning på sacrolemma. Mangel =muskeldystrofi.
memorize

Section 3

Question Answer
En triade dannes af: 3 rør
Hvad er T-tubuli?Invaginationer af sacrolemma. Her kan et aktoionspotentiale hurtigt forplantes.
Ved stigning i calciumkoncentration i sacroplasma sker:Muskelkontraktion.
Myofilamenternes opdeling:Tykke filamenter, myosin, og tynde filamenter, aktin.
I overlapningszonen består A-båndet af?Både myosin og aktin.
I overlapningszonen består I-båndet af?aktinfilamnter.
H-båndet består af?Myosinfilamenter.
M-linjen dannes af?myomesin og C-protein.
Udover myosin og aktin, hvad indeholder sacromeret mere for en filamenttype?Titin.
Hvad er funktionen af titin-filamenterne?Det holder myosinfilamenterne på plads midt i sacromeret.
memorize

Section 4

Question Answer
Aktinfilamenterne er opbygget af?G-aktin, der polymeraserer til to identiske F-aktin fibre. De har en polaritet, plus-ende og minus-ende.
Myosinfilamenterne er opbygget af?2 tunge kæder og 4 lette kæder. De to tunge kæder har for enden hvert et hoved = myosin-II
Hvad dominerer i røde fibre?Myoglobin
Hvordan opdeles muskelfibre på baggrund af twitch-typen?Type-I: langsomme fibre, lav ATP-ase aktivitet. Type-II med høj ATP-ase aktivitet.
Beskriv kort Type-I fibre:langsomme. Højt indhold MT og er modstandsdygtige og udholdende
Beskriv Type-IIa-fibre:kontraherer sig middel-hurtigt. Indeholder mange MT, dog færre end type-I. Modstandsdygtig overfor udtrætning.
Beskriv kort Type-IIb-fibre:kontraherer sig hurtigt og svarer til de hvide fibre. trættes hurtigt.
Beskriv kort Type-IIx-fibre:kontraherer sig meget hurtigt. indeholder få MT. udtrættes hurtigt.
memorize

Recent badges