Create
Learn
Share

Sinem3

rename
syokbe2's version from 2017-10-19 15:31

Section

Question Answer
CIN'da regresyon yüzdeleriCIN I: 60 CIN II: 40 CIN III: 30
CIN'da persistans yüzdeleriCIN I: 30 CIN II: 35 CIN III: 48
CIN III'e progresyon yüzdeleriCIN I: 10 CIN II: 20
CIN tiplerinin kansere progresyon yüzdeleriCIN I: <1 CIN II: 5 CIN III: 22
papsmear'da yalancı negatiflik%15
ascus ve hpv+ gelen hasta ne yaparsınkolposkopi
ascus ve hpv- gelen hasta ne yaparsın1 sene sonra bidaha sitoloji yap
smear -, hpv - gelen hasta ne yaparsınrutin 3 senede bir tekrar
smear sitoloji ascus'tan daha kötü (asc ,hsil filan) hpv + ne yaparsınhemen kolposkopi
smear sitoloji - ama hpv+ gelen hasta ne yaparsın6ay ya da 1 sene sonra tekrar bak
serviks ca tarama aralığı30 yaşına kadar 1-2 yılda bir, 30 yaşından sonra 3 yılda bir, en geç 21 yaşında başla ama cinsel ilişki 18 yaş öncesinde varsa cinsel ilişkiden en geç 3 yıl sonra başla, 70 yaşında programdan çıkar (30 yaşına kadar smear yap ama hpv bakma çünkü 30 yaş altı kadınlarda zaten hpv çok çıkıyor ama düzeliyor sonra)
hpv ikili aşı ne içerir16-18
hpv dörtlü aşı ne içerir16-18-6-11
hpv dokuzlu aşı ne içerir16-18-11-6-31-33-45-52-58
jinekolojik olarak hangi kanserler taranırserviks, over(bazı durumlarda), endometrium(bazı durumlarda)
servikografi boyası neyüzde 5'lik asetik asit
VIA ne demekasetik asitle gözle serviks muayenesi
VILI ne demeklugol iyotla gözle serviks muayenesi
DVI (+) bulgularlökoplaki alanlar, polip, ülser, asetowhite alanlar, ekzofitik görünüm, deforme eski yırtıklar
DVI (-) bulgulardüz, pembe, üniform, asetowhite olmayan ektropion
jinekolojik olarak en ölümcül kanser hangisidirover tabi ki alla alla soru mu bu niye yazdıysam
over ca taraması için hedef popülasyon50 yaş üstü kadınlar ve aile öyküsü olanlar (bir veya ikinci derece yakından en az birinde over ca olmalı ve 30 yaş üstü olmalı)
HNPCC sendromu hangi gen yüzünden oluyor, hastalıkta ne oluyorMLH 1 VE 2 genleri bozuk over kanser riski artıyor
40 yaşında hasta geldi diyo annem over kanserinden öldü benim diyo filan çocuk istemiyom napam ne edem ben diyo ne dersin bu kadınabilateral profilaktif salpingoooferektomi yap aga
lynch II sendromunda ne önerirsinprofilaktif H/S ya da bilateral salpingoooferektomi
over ca ne ile taranırbimanuel muayene, tümör belirteçleri (çok uygun değil), tvusg
endometrium ca ne ile taranır tvs, endometrial bx, servikal sitoloji, H/S
smear'da endometrium ca şüphesi yaratan bulgularpostmenapozda bol histiyosit, mensten sonra ya da postmenapozda normal endometrial hücre görmek, atipik veya malign hücre görmek
endometrium ca taramasında özel gruplar nelertamoksifen kullananlar (8 kat arttırır), HNPCC sendromu, obezite (9 kat arttırır)
jinekolojik kanserlerde taramada yararı tartışmalı taramalarover ve endometrium; bunları boşa tarıyoruz örneğin pozitif over taramasının kanser çıkma olasılığı yüzde 2
ASC tipleri ve farklarıASCUS, ASC-H ; h olanda yüksek grade lezyonu dışlayamıyoz demek
lgsil ve hgsil ne demeklow/high grade skuamömz intraepitelyal lezyon
agc nedir tipleri nediratipik glandüler cell tipleri; agc-nos, agc-favor neoplazi, ais
CIS nedirkarsinoma in situ; tüm epitel neoplastik
en sık görülen preinvaziv serviks neoplazisi sitolojisi sıralamasıascus %60 > lsil %27 > hsil %6
CIN tanısı nasıl konulurkolposkopi, servikal bx, sitoloji
hpv risk faktörlerisigara, immün sistem yetmezliği, HIV
refleks test ne demekorjinal seıvı bazlı sitolojide veya ayrı alınan örnekte HPV çalışmak ve anormal sonucu olan hastanın tekrar hpv için geri gelmesini önlemek
ilk hpv enfeksiyonu ile invaziv serviks kanseri arası ortalama süre15 yıl
kolposkopide nerden biyopsi alınırasedowhite boyanmış alan(asedik asitle boyarsan), kahverengi boyanmayan alan(lugol ile boyarsan)
schiller testi nedirlugollü kolposkopi
CIN 1 nedirepitelin alt 1/3ünde lezyon var
CIN 2 nedir epitelin alt 2/3ünde lezyon var
CIN 3 nedirdiğer adı CIS (karsinoma in situ) tüm epitel tutulmuş yani
CIN 1 tedavi soğuk konizasyon veya LEEP (genelde sadece endoserviks tutuluyor)
CIN 2/3 tedavisoğuk konizasyon veya LEEP (tüm transformasyon zonu alınır)
CIN'larda ablatif tedavi endikasyonlarıinvazyon kanıtı yok, adenomatöz lezyon kanıtı yok, lezyon veya SKJ tamamen görülüyor, ECC negarif, papsmar ve bx arasında çelişki yok, hasta takip için uyumlu
Adenokarsinoma in situ tedavisifertilite devamı isteniyorsa konizasyon, çocuk istemi yoksa H/S
CIN'larda konizasyon endikasyonlarıinvazyon kanıtı var, adenamatöz lezyon kanıtı var, lezyon ya da SKJ tamamen görülmüyor, ECC (+), CIN displazi seviyesinin pap smearda biyopsiye göre daha kötü çıkması, hasta takip için uyumsuz
sitolojiye bakıp H/S kararı verilebilirmi yok öyle dünya önce kolposkopi yap o da gerekliyse
ascus gelen hastada direkt kolposkopi yapılır mıyapanı dövüyolar yapma
gebe geldi smearda ASCUS var ilk ne yapcanhpv bak aga
gebede smear ascus hpv (+) var ne yapcankolposkopi
gebede CIN 1 ya da 2 lezyon varsa ne yapcan6 haftada bir kolposkopi yap aga ama ECC yapma bebek bi doğsun 6 hafta sonra konizasyon yaparsın
18 haftalık gebe geldi CIN 2 ne yapcanbekle aga bekle ve takip et
gebelikte konizasyon yapıyoz ama riskleri nedirkanama, preterm eylem, uzun vadede servikal yetmezlik
gebede konizasyon için ideal zaman nedir 2. trimester
21 haftalık gebe geldi tek taraflı içi heterojen 6 cm kitle gördün ne yapcan6 cmyi geçerse L/T yap, 6 cm altıysa takip et
lgsil gelen hasta hpv + napankolposkopi
lgsil gelen hasta hpv - napanbi sene sonra kotest
asc h gelen hasta napankolposkopi
hgsil gelen hasta napanleep ya da kolpo+ecc
ascus gelen hastada seçeneklerya hpv iste ya da bi sene sonra smear iste (hpv pozitif ise kolposkopi yap negatifse 3 yılda bir kotest takibi)
antenatal takip sıklığı32. hftya kadar ayda bir (8), 32-36 arası 2 haftada bir (2), 36 hafta sonrası her hafta (5), 41. haftadan sonra 3 günde bir (2) toplam (17)
gebelikten şüphelendiren bulgularbulantı, kusma, mesanede irritabilite, halsizlik, adet gecikmesi, göğüslerde değişiklikler, chadwick bulgusu (vajina ve serviks mukozasında konjesyon), cilt değişiklikleri, fetal hareketlerin hissedilmesi
gebelik olasılığını arttıran durumlarkarnın büyümesi, uterus değişiklikleri (hegar,piskacek), servikste yumuşama (goodell), braxton hicks kontraksiyonları, fetüsün palpe edilmesi, biokimyasal testler (bhcg-p4)
kesin gebelik bulgularıfetal hareketlerin palpe edilmesi, fetal kardiyak aktivite, usg ile fetüsü görmek
hcg ne anlatsinsityorofoblastlardan salgılanan glikoprotein, fertilizasyondan 6-9 gün sonra + olur, 2 günde bir kendini ikiye katlar 70. gün max olur sonra düşer 120. gün minumum olur
gebe muayenesinde ne bakarsınfetal kalp atımı (doppler), prezentasyon, situs, habitus, angajman, fundus pubis yüksekliği, fetal iyilik hali, US (fetal büyüme, amniyotik sıvı miktarı)
ilk gebelik başvurusunda rutin testlerhgb, TİT, idrar kültürü, kan grubu, rH, indirek coombs, rubella igG, sfiliz, PAP smear, hbsag
8-18 gebelik haftası rutin testlerusg (nt), amniyosentez(35 yaş üstüyse), cvs
16-18 gebelik haftası rutin testlerüçlü ve dörtlü test
24-28 gebelik haftası rutin testlerGDM taraması
28. gebelik haftası rutin testlerindirekt coombs tekrarı, anti D
32-36 gebelik haftası rutin testlerusg, HBG tekrarı
fp mesefesi nefetüs pubis arası mesafe
FP mesafesinin büyüdüğü durumlarpolihidroamniyos, makrazomik, çoğul gebelik, yanlış GH
FP mesafesinin büyüdüğü durumlaroligohidroamniyoz, IUGR, yanlış GH
1.leopold manevrası fundustaki fetal kısım palpe edilir
2.leopold manevrasıfetüsün sırtı palpe edilir
3.leopold manevrasıfetüsün prezentasyonu palpe edilir
4.leopold manevrasıeylem sırasında nereni angaje olduğu palpe edilir
spina bifida nenöral tüp gelişimi sırasında spinal kolonun arkasında bir ya da daha fazla vertebranın kapanmaması
fundus yüksekliği gebelik haftalarına göre nerdedir12. hft pubis kemiği üst sınır, 16. hft pubis kemiği üst sınır ile göbek deliği arasında ortada, 20.hft göbek deliği 2 parmak altı, 24. hft göbek hizasında, 32. hft göbekle ksifoid çıkıntı ortasında, 38. hft sternum ksifoid çıkıntı düzeyi 38. hafta sonrası tekrar inmeye başlıyor
prenatal tarama testlerinde nelere bakılırdown send., patau send. , nöral tüp defektleri, edwards sendromu
üçlü testte herşey normal afp yüksek ne var bundanöral tüp defekti
üçlü testte afp yüksek bhcg ve estriol düşük ne var bundaanensefali
üçlü testte herşey düşük geldi ne var bundatrizomi 18
üçlü testte bhcg yüksek, estradiol ve afp düşük ne var bundatrizomi 21 (down)
üçlü testi ne zaman yaparsın ne saptarsın16-18. haftalar arası yapılır, down-trizomi 18-NTD saptar
üçlü testte bakılan değerlerhcg-afp-E3
dörtlü testte bakılan değerlerhcg-afp-E3-inhibin A
üçlü testte herşey düşük geldiyse ilk ne yaparsıntrizomi 18 göstergesidir amniyosentez yap
ikili test ne zaman bakılır ne çalışılır11-14. hafta arası bakılır bhcg ve papp-a çalışılır
NT(nukhal geçirgenlik) artan durumlarkromozom anomalisi, kardiyak anomalisi, diafragmatik herni, omfolosel, spinal müsküler distrofi, ikizden ikize transfüzyon sendromu
afP azalan durumlardown sendromu ve diğer trizomiler, obezite, diyabet, gestasyonel trofoblastik hastalık, fetal ölüm
dörtlü testte üçlü testte göre eklenen değer ne, ne işe yarıyorinhibin A, down sendromunda artar
ikili test vs üçlü test hangisi niçin iyi-niçin kötüikili test erken yapılıyor bu yüzden gebelik daha kolay sonlandırılabilir ama NTD için risk belirlemez
3 mm üstü NT var ilk ne düşünürsündown sen.
temel usg değerlendirmede ne bakarsınfetal viabilite ve syısı, gestasyonel yaş tayini, fetal biyometri, fetal prezentasyon, fetal kardiyak akt., plasental görünüm ve lokasyonu, amniyotik sıvı değerlendirmesi, konjenital anomali değerlendirmek için fetal anatomi incelenmesi
ikinci trimesterde down sendromu için majör USG bulguları nelerdirkistik higroma,kardiyak anomali, omfolosel, duodonel atrazi, 5.parmak orta falanks hipoplazisi
gebelikte egzersiz önerilmeyen durumlarkalp-akciğer hastalığı, preeklampsi, çoğul gebelik, IUGR
gebelikte kontraendike aşılarkızamık-kızamıkçık-kabakulak-varicella-oral polio- çiçek
invaziv prenatal tanı yöntemleri nelerdiramniyosentez, koryon villus biyopsisi, kordosentez, fetal doku biyopsisi
puerperium ne doğumdan sonraki 6 hafta
uterus involüstonu nedoğum sonrası 2 haftada eski yerine döner(16 gün tam olarak dönüşü bu dönemde endometrit bulguları görülebilir bu patolojik değildir), doğum sonrası 4 haftada eski boyutlarına iner
puerperial gerici değişiklikler hangi organlarda görülüruterus,vajina,serviks,perine
puerperial ilerleyici değişiklikler hangi organlarda görülürmeme
subinvolüsyon nedir neden olurinvolüsyonun tam olmaması nedenleri: plasental retansiyonu, pelvik enfeksiyon
loşi nedirerken lohusalıkta desidual dokuların atılmasıdır. loşi eritrosit, nektotik desidua, epitelyal hücreler, bakteri içerir.
loşi rubra nedirdoğum sonrası ilk 3-4 gündeki kanlı loşi
loşi alba nedirdoğum sonrası 10. günden sonra lökositten zengin beyaz loşi
loşi ne kadar sürer4-8 hafta
geç postpartum kanama ne zaman olurgebelik sonrası 24 saat ile 12 hafta arası
geç postpartum kanamanın en sık nedeniplasental yerleşim yerine ait skar dokusunun atılımı
postpartum endometritin nedenleri1 ve 2. gün a grubu strep., 3 ve 4. gün e.coli, 7. günden sonra c.trachomatis
C/S sonrası görülen endometritin en sık nedenibacteriodes
lohusalıkta cinsel ilişkiye başlama süresi neden 6 haftainvolüsyon, epizyo iyileşmesi
postpartum dönemde kok neden 6 hafta sonra verilebilirtromboemboli riskini arttığı için
postpartum dönemde RIA ne zaman takılabilirnsd ise hemen, cs ise 2 ay sonra
süt ateşi nedirpostpartum ilk 1-2 günde aşırı meme engorjmanına bağlı ateştir, ancak aksi kanıtlanana kadar enfeksiyon bulgusu olarak kabul edilmelidir
doğumdan sonra en erken mens kaç günde olabilir42
postpartum süt salgısı için gereken hormonlarsüt üretimi için prolaktin, salgısı için progesteron çekilmesi
kolostrum nedirilk günlerde salgılanan koyu sarı renkli süttür, normal sütten farkı daha çok protein ve mineral içerirken daha az yağ ve şeker içermesidir
emzirmenin kontraendike olduğu durumlarHIV, aktif tbc, meme ca tedavisi geçirmek, galaktozemili bebek, alkolik anne, meme absesi, meme başında herpetik lezyon
cmv enfeksiyonunda emzirme durumuemzirmeye devam et
aktif hep B olan annede emzirme durumuyenidoğana hep B ig verilirse emzirmeye devam
aktif hsv annede emzirme durumulezyon meme başında değilse emzirmeye devam
hcv enfeksiyonunda emzirme durumuemzirmeye devam et
memorize