Create
Learn
Share

Sinem2

rename
syokbe2's version from 2017-10-17 19:55

Section

Question Answer
DUK nedirsistemik patoloji olmaksızın hormonal kaynaklı endometrial kökenli anormal kanamalar
DUK insidansıüreme çağında %20, postmenapozda %50
Normal mens süre sıklık miktarı4-6 gün 30 ml 28 günde bir
foliküler faz nasıl gelişiyorhipofiz gnrh salar o overden östrojen salgılatır. östrojen endometriumu prolifere eder buda lh salınmasını sağlar lh ovulasyon yapar ovulasyon 14. gün olur
normal mens siklusunda fazların süreleri foliküler 14 (7-21) / luteal 14 (12-16)
luteal faz nasıl gelişiyorovulasyon sonrası fsh ve lh folikülü corpus luteuma çevirir korpus luteum progesteron salar vorpus luteum eridikçe progesteron azalır bu azalma kanamayı tetikler folikül atılır.
östrojen çekilme kanaması nedenlerinormal mens kanaması, siklus ortasında E düşmesine bağlı lekelenme, BSO, eksojen östrojen kullanımın kesilmesi sonrası
östrojen kırılma kanaması nedeniE miktarında ufak artışlar lekelenme, fazla artışlar ise adetsiz dönemi takiben fazla ve akut miktarda kanam yapar
progesteron çekilme kanaması nedenlerinormal mens. kanamsı, eksojen P kullanımının kesilmesi, cerrahi oılarak corpus luteum çıkarılması
progesteron kırılma kanamaları nedenleriP/Ö oranın arttığı durumlarda
AUK DUK farkıDUK hastalık olmadan kanamadır. AUK'larınyüzde 60'ı DUK'tur. geri kalan 40 sistemik hastalık nedenlidir.
menoroji nedenlerisubmüköz myom, gebelik komplikasyonları, RIA, endometrial hiperplazi, tümör, DUK
hipomenore nedenlerihimenal veya servikal stenoz, asherman sendromu, KOK kullanımı
metroraji nedenleriendometrail polipler ve kanserler
post koital kanama nedenleriserviks ca, servikal polip, trikomonas enfeksiyonu, atrofik vajinit
kronik auk ne demekson 6 ayda anormal kanamalar
akut auk nedirkanamanın çok fazla olması nedeniyle tedavi gerektiren durum
auk nedenleri kısaltma PALM COEİN polip-adenomiyozis-leiomiyom-malignite-koagülopati-ovulatuar disfonksiyon-endometrial-iyatrojenik-nonklasifiye
polip tanısı nasıl konulurtanısal H/S ceya salin infüzyon sonografi
primer leiomiyom nedirmyom var demek işte
sekonder leiomyom nedirmyom ve submukozal komponent var
leiomiyomda menoroji nedenleridamar sayısının artması, artmış endometrial yüzey alanı, uterin kontraksiyon bozulması, lokal pıhtılaşma etkinliğinin bozulması
en sık görülen koagülopatik AUK nedeni nedirvon Willebrand
pid kendini nasıl gösterirgençte AUK, yaşlıda ağrı
iyatrojenik AUK nedenleriantikoagülan, progesteronlu kontraseptif, intrauterin kontrasepsiyon, kronik steroid, opiyatlar
non-klasifiye AUK nedenlerikronik endometritis, arteriovenöz malfarmasyon, myometrail hipertrofi
ovulatuar disfonksiyon nedenli AUK tipleri ovulatuar %10 tedavi gerektirmez, anovulatuar %90
anovulatuar AUK nedenlerimenapoza geçiş, adölesan, fizyolojik, laktasyon, gebelik, hipotalamik disfonksiyon, tiroid hastalıkları, primer hipofiz hastalıkları, prematür ovaryen yetmezlik, hiperprolaktinemi, medikasyon
premenarşiyal AUK nedenleri ve en sık nedenen sık neden vulvovajinit, diğerleri sarkoma botyroides, taciz, enfeksiyon, prolaps, ovaryen tm, puberte prekoks
yenidoğan AUK nedenleriöstrojen geri çekilme kanaması
adölosan AUK nedenleri ve en sık olanen sık anovülasyondur diğerleri kanama diaztezi, stress, gebelik, enfeksiyon
reprodüktif dönemde en sık neden AUK nedenigebelik
postmenapozal AUK en sık nedeniatrofik endometrium ondan sonra endometrium kanseri gelir
AUKta kanama mikatarını ölçmede altın standart test nedirfotometrik alkalin hematin testi
normal endometrium kalınlık sınırları nelerpremenapoazlda 8-15 mm, postmenapozda üst sınır 5mm
AUK ta TVUSG ne zaman bakılırproliferatif fazda
AUK'ta polip için en ideal ranı ve tadavi yöntemi H/S
endometrial bx endikasyonları (AUK'ta)20-40 yaş arası 12 mm üzeri kalınlık , 40 yaş üstünde 5 mm üstü kalınlık
normal mens ve auk ta ısı faz farklarınormal menste bifazik ısı eğrisi var, aukta monofazik ısı eğrisi var
AUK non hormonel tedavi ilaçları nelerNSAII, antifibrinolitikler, Etamsilat
AUK'ta hormonel tedavi ilaçları neleroral P, intrauterin P, E, kombine E/P, danazol, gestrinon, gnrh agonistleri, antiprogeseronal ajan
AUK ilk sıra medikal tedavi ilacıNSAII
AUK'ta danazol nasıl kullanılıryan etkisi çok olduğu için sadece cerrahi bekleyen hastada kullanılır
AUK'ta gnrh agonistleri nasıl kullanılırhızlı kemik demineralizasyonu yaptığı için enfazla 6 ay kullanılabilir
AUK'ta cerrahi tedavi endikasyonlarıpolip-fibroid-kronikpid-endometrioma-malignisite, medikal tedaviye cevap yok, hasta seçimiyle, medikal tedavi tolere edilemiyorsa
AUK'ta cerrahi tedavide kullanılan yöntemH/S (en sık), endometrial ablasyon (endometriumun bazal ve myometrium tabakasını 3mm kazımak)
gebelikte en çok ortaya çıkan kanser tipleri sıralamasıserviks > meme > lösemi-lenfoma > melanom > over
gebede smear nasıl alınırsadece ektoserviksten 1. trimesterda alınır
gebede kolposkopi yorumlamak neden daha zordurartmış servikal hacim, artmış vaskülarizasyon, stromal ödm, glandular hiperplazi
gebelikte vulva ca tedavisilazer vaporizasyon, lazer skinning, cerrahi eksizyon
gebede CIN yönetimi CIN 1 için hiç bişey yapma CIN2/3 için her trşmesterda sitoloji ve kolposkopi yapılabilir ancak yeniden değerlendirme postpartum 6 hafta geçmeden yapılmamalı gebelikte tedavi edilmez
gebelikte serviks ca yönetimi preinvaziv ise (CIN) tedavi etme izle, invaziv ise kolposkopi yap eğer kolposkopi yersiz ise konizasyon yap (bu 1/3 düşük riski getiriyor)
gebede en sık görülen benign over tmleri sıralamasımatür kistik teratom > c.luteum kistleri > basit kistler
gebede en sık görülen malign over tm sırlamasıepitelyal > disgerminom
gebede over kanserinden şüphelendin diagnostik laparoskopi yapıcan hangi haftada yapılır16-18
diyelim gebe kanser oldu kemoterapi vericen ne zaman vericen ? işte tüm mesele bu ilk trimesterde verme bebek mal oluyo 2'den sonra daya kemoyu
adneksiyal kitle değerlendirmesinde en sık kullanılan yöntemTVUSG
adneksiyal kitlede vaskülarizasyon değerlendirmede kullanılan yöntemDoppler
benign adneksiyal kitle özellikleriunilateral-kistik-mobil-düz-assit yok-yavaş büyüme-düz rektovaginal septum
malign adneksiyel kitle özellikleribilateral-solid veya kompleks-fix-irregüler-assit var-hızlı büyür-rektovaginal nodülarite
fonksiyonel adneksiyel kitle tipleribasit(foliküler)-korpus luteum-hemorajik kist-teka lutein kisti-gebelik luteoması
neoplastik adneksiyal kitle tipleriepitelyal-stromal-germ hücreli
en sık görülen adneksiyal kitle tipleri fonksiyonel (en sık olanı da korpus luteum)
halban sendromu nediradet gecikmesi + persiste korpus luteum kisti + ağrı
retiküler balıkağı görüntüsü ne gösterirhemorajik kist
en nadir görülen fonksiyonel kistteka lutein kisti
teka lutein kisti görülme olasılığını arttıran durumlargebelik, koryokarsinom,mol hidatiform, dm, yüksek hCG seviyesi
endometrioma bulguları nedirciddi ağrı, infertilite
endometrioma tedavisi kistektomi, fenestrasyon, drenaj, kist duvar ablasyonu
en sık görülen benign over tümörükistik teratom (dermoid kist)
en sık görülen over neoplazmı türüepitelyal
over neoplazmları türleriepitelyal-stromal-germ hücreli
psammoma cisimleri nede görülürseröz kistadenom
granüloza teka hücreli tümör en sık hangi yaşlarda görülürpost menapoz
granüloza teka hücreli tm ne salgılaröstrojen, eğer puberte öncesi görülürse erken menarş ve telarş yapabilir.
meigs sendromu nedirassit + hidrotoraks + overyen fibroma
epitelyal over tümörleri tipleriseröz-müsinöz-brenner
stromala over neoplazmları tiplerifibroma-granüloza teka hücreli-sertoli leydig hücreli
benign kistik teratom tedavisikist eksizyonu
morfoloji indeksi nasıl hesaplanırvolüm 0-5 arası puan alır, şekil 0-5 arası puan alır yüksek skor malignite göstergesi
malignite risk endeksi (RMI) nasıl hesaplanırca125xmenapoz durumu(premenapoz ise 1, postmenapoaz ise 3)x usg skoru usgde verilen puanlar; multiloküler kist-solid alan varlığı-metastaz lehine bulgu-assit varlığı-bilateralite (hepsi bir puan)
çocukluk çağı germ hücreli tm'de yaklaşımkonservatif davran
ca125 hangi yaşlarda tümör belirteci olarak daha kullanışlı postmenapoz
üreme çağında 8 cm altı uniloküler over kisti var naparsın2 mens bekle aga eğer küçülmezse L/S,lapartomi bişey yap cutoff 8 cm'dir
üreme çağında 8 cm üstü bilateral over kisti var naparsınL/S, laparatomi
gebelikte 12 cm unilateral over kisti var napan 18 . haftaya kadar küçülmediyse L/S ya da L/T
gebede 6 cm bilateral over kisti var napanusg ile takip et küçülmüyosa L/S ya da L/T
myomların sık olduğu dönem4 ve 5.dekat
myomların en sık orjin aldıkları yeruterus fundusu
myom dejenerasyonlarıhyalen, kistik, yağlı, kalsifikasyon, kırmızı (karneoz)
en sık görülen myom dejenrasyonuhyalen
lokasyonuna göre myom tipleri nedirintramural-saplı submükoz- subseröz-submuköz-saplı subseröz
sarkamatöz dejenrasyon nehızlı büyüen myomlarda görülen kötü huylu myom dejenerasyonu
myom semptomlarıAUK, basınç hissi, ağrı, infertilite
myom neden infertilite yaparendometriumda implantasyonu engelleyecek kadar incelme yapabilir, endoservikal kanalı tıkayabilir, tubaların istmik kısımlarında şekil bozukluğu yapabilir
myomda ayırıcı tanıgebelik, adenomyoz, adneksiyal kitle, endometriyal polip, endometriyozis, ektopik gebelik, endemetrium ca, doğuştan uterus anomalileri
submükoz myomda tedaviH/S
myoma uteride medikal tedavi ilaçlarıgnrh analogları
myoma uteride cerrahi endikasyonlarısubmüköz vajene doğarsa, subseröz torsiyon olursa, hızlı büyüyorsa,infertilite nedeniyse, postmenapozda uterus büyümeye devam ediyorsa, ağrı-bası-anemi gibi semptom veriyorsa
adenomyozisin en sık karşılaşılan semptomlarıdismenore ve AUK
memorize