Create
Learn
Share

Sinem1

rename
syokbe2's version from 2017-10-17 15:52

Section

Question Answer
serviks ca için yüksek riskli grupsigara, çok eşli, genç yaşta cinsel deneyim, HPV taşıyıcıları, doğum kontrol hapı kullanma
dilatasyon küretaj neden yapılırgebelik sonlandırma
revizyone küretaj neden yapılırdüşük sonrası temizlik amaçlı
probe küretaj neden yapılırendometrium hiperplazisi ve kanama bozukluklarında tanı amaçlı
diyagnostik histeroskopi endikasyonlarıinfertilite, anormal kanama, uterin anomali tespiti
operatif histeroskopi endikasyonlarımyom ve polip çıkarma, şekil bozukluğu ndüzeltme
kolposkopi endikasyonlarıanormal pap smear olgularında, sürekli enfeksiyonda, anormal serviks-vajina-vulva görünümünde
laparoskopinin cerrahiye göre avantajlarıyatış süresini kısaltır, ağrı kesici kullanımını azaltır, karın insizyonunda enfeksiyon-fıtık-yara açılması riskini azaltır
bimanuel vajinale muayene nasıl yapılıruterus palpe etmek için posterior fornikse baskı, adnex palpe etmek için lateral forniksten baskı
dismenore- akut batın ayrımı nasıl yapılırbatın palpasyonu
kriyotropi nediranormal dokuları dondurarak öldürme
kriyoterapi ve koterizasyon kontraendikasyonlarırahim ağzı kanalına doğru derin ve büyük lezyon varlığı, hamilelik, servikste enfeksiyon varlığı, tekrarlayan lezyon, kanser varlığı
galaktöre nediremzirme ve gebelik harici süt gelmesi
dismenore nedirağrılı mens
disperöni nedirağrılı ilişki
oligomenore nedirsiklus aralığı uzaması
polimenore nedirsiklus aralığı kısalması
hipermenore nedirfazla kanama
hipomenore nediraz kanama
menoraji nedirsürekli ve fazla miktarda kanama
amenore nedir6 aydan fazla kanama olmaması
parite nedir22 hafta sonrası doğum
abort nedir 22 hafta öncesi doğum
gravida nedir toplam gebelik
karnıbahar görünümü ne zaman olurhpv kondilomması
bakteriyel cybh'lart.pallidum, n.gonore, klamidya, mikoplazma, u.urealiticum, g.vaginalis, şigella, b grubu strep., h.ducrei
viral cybh'larhsv, hbv, cmv, hpv, hiv, molluscum contagiosum
protozoal cybh'lartrikomonas vaginalis, entamobea histolitika, giardia interstinalis
fungal cybh'larkandida, t.glabrata
cybh risk faktörleridüşük sosyokültürel, yakın zamanda yeni eş, çok eşlilik, daha önce geçirilmiş cybh öyküsü, seks çalışanı ile ilişki, hiv varlığı, kan transfüzyonu, uyuşturucu kullanımı, erkekte homoseksüel ilişki
en sık görülen cybh semptomuakıntı
vajinitte koku varsa bakteriyel vajinozis
vajinitte kaşıntı var ama koku yokkandida
mens sonrası başlayan servisit etkenigonore
servikste çilek görünümütrikomoniazis
bakteriyel vajinozis için predispozan faktörler nedirvajinal duş, ria kullanımı, yeni cinsel eş, vajinal enstürman kullanımı, sigara
kandiyaziste akıntı tipibeyaz peynirimsi kokusuz ve kaşıntılı
kandida için predispozan faktörlerkondom, diyafram, spermisid, oral kontraseptif, antibiyotik kullanımı, immunsupresyon, dm, oral seks
gonore virülans faktörleripili, dış membran proteini, lipopolisakkaritlet, peptidoglikan, demir kullanma yeteneği, IgA1 proteaz varlığı
neonetal dönemde oftalmia neonatarum (konjuktiivit) nedeni klamidya (en sık), gonore
erişkin dissemine hastalık nedir nedeni nedirartrit+tenosinovit+dermatit nedeni gonore
yenidoğanda gonore tedavisi seftriakson
klamidya kültürü için altın standart besiyerimccoy
birincil dönem sfiliz bulgularıvulvada şankr ağrısız endure ve sert. bilateral ağrısız LAP
ikincil evre sfiliz bulgularıağrısız LAP, MP döküntüler, dilde müköz patch, kondilomma lata
üçüncül evre sfiliz bulguları gom, çıkan aortta kalsifikasyon
hutchinson triadı nedir2 yaşından sonra neonetal geçmiş sfiliz bulgularının ortaya çıkması hutchinson dişleri + intersityal keratit + iç kulak tipi sağırlık
sfiliz hastalık takip testi VDRL
sfiliz tanı testi FTA/TPHA/TPI/TPCF
jarisch heixheimer reaksiyonu nedirsfilizin penisilinle tedavi ederken oluşan ateşli reaksiyon
donovan cismi hangi enfeksiyondac.granulomatasis
kondilomma aküminata etkenihpv
kondilom yapan hpv türleri 6-11
hpv'de görülen patognomik hücrehalo
laringeal papillomatozis nediryenidoğanda hpv'nin yaptığı şey
buschke löwenstein tümörü nedirhpv kondilommasının dev boyuta ulaşması
tzank cismi nedirhsv mikroskopisinde görülen şey
en sık vajinit etkenibakteriyel vajinozis
akut servisitin en sık etkenigonore
en sık seksüel geçişli patojhenhpv
en sık seksüel geçişli bakteriyel patojenklamidya
en sık vulva vajinit etkenicandida
vajen pH normal olan vajinit etkenicandida
en sık nonviral seksüel geçişli vajinit etkenitrikomonas
akut salpenjit en sık etkeniklamidya
genital ülserin en sık etkenihsv
çürümüş balık kokusu görülen durumbakteriyel vajinozis
clue cell görülen durumbakteriyel vajinozis
hpv inkübasyon süresi6 hafta 18 ay arası
ağrılı vezikül gruplarında ilk akla gelmesi gerekenhsv
piyüri ve üretrit gördün ama kültür negatif geliyo ne düşünürsünklamidya
endure ağrısız ülser nedenisfiliz
ülser görülünce ilk bakman gerekenvdrl
flat kondilom tanısı ne ile konurkolposkopi
jinekolojiye en sık başvuru nedeni nedirenfeksiyon
dalgalı nefomegali gördüğün durumh.ducrei
pid en önemli sekellerikronik pelvik ağrı, infertilite, ektopik gebelik
pid neden gençlerde daha sıktırantikor az, çok partner var, kolumnar epitel daha geniş
pid riskini arttıran durumlarria uygulanması (ilk 3 hafta), eski pid öyküsü, D/C öyküsü, H/S öyküsü,
pid minimum bulgularıuterin ve adneksiyal hassasiyet, servikal hareketlerde hassasiyet
pid tanı yöntemleriendometrial bx, tvusg, laparoskopi(altın standart)
pid etyolojisindeki m.o.'largonore, klamidya, bacteriodes, e.coli, aerobik strep., anaerobik peptokok
tuba ovaryan abse nedirfimbriyal ucun tıkanması ile oluşan piyosalfenkse overinde katılması
fitz hugh curtis sendromu nedirpid enfeksiyonun karaciğere ulaşması
fitz hugh curtis tipik bulgusağ üst kadran ve sağ omuz ağrısı
fitz hugh curtis en sık etkenklamidya
L/S'de KC üzerinde pürülan eksüda gördün tanın nefitz hugh curtis
pid tedavigonore, klamidya ianaerobları kapsayan geniş spektrumlu antibiyotik
toa varlığında pid tedavisiklindamisin/metronidazol
pid cerrahi endikasyonlarıtedaviye rağmen 72 saatte düzelme olmaması, tekrarlayan alevlenmeler, piyosalpenks varlığı, toa büyümesi veya rüptürü
pid ayırıcı tanısında olanlarakut apandisit, endometriozis, adneksiyal kitle rüptürü ya da torsiyonu, ektopik gebelik, alt genital yol enfeksiyonu
klimakterium nedirmenapozdan önce 8 yıla kadar uzanabilen ortalama 40 yaşında başlayıp 65'e kadar süren evre
menapoz öncesi ilk değişiklik nedirinhibin azalması ve bazal FSH artması
erken menapoz risk faktörlerisigara, kötü sosyoekonomik durum, zayıf kadın, yüksek irtifada yaşamak
menapozda endometrium polip/hiperplazi riski nedirartar çünkü progesteron düşer ve karşılanmamış östrojen oluşur
menapozal dönemin majör östrojeni nedirestron
menapozda artan hormonlarfsh, lh
menapozda azalan hormonlarestron, estradiol, DHEA, testesteron, androstenion, SHBG, progesteron
östrojen replasman tedavisinin en sık kullanım nedenivazomotor instabilite (sıcak basması)
menapozda verilen non-hormonal tedavilerklonidin, ssri, gabapentin
menapozda atrofik değişiklikler nediruterus küçülür, vajen yağ dokusu azalır (bu disparöni nedenidir), vajen asidikleşir, vajen epiteli incelir
geç dönem menapozda olanlarosteoporoz, kalp hastalığı, alzheimer, demans
östrojen neden alzheimerdan koruramiloid P komponentini düşürüyor.
osteoporoz risk faktörleriileri yaş, esjtrojen eksikliği, beyz/asyalı ırk, zayıflık, düşük ca, düşük vitD, fazla kafein ve alkol kullanımı, sigara ve sedanter hayat, heparin, antikonvülsanlar, koritkosteroidler, tiroksin
selektif estrojen reseptör modülatörleri nnelerdir (SERM)tamoksifen, tormifen, raloksifen
östrojenin olumlu kvs etkilerildl azaltır, hdl arttırır, antiaterosklerotik etki, kalpte inotrop etki, EDRF ve NO artışı, endotelin azalması, insülin ihtiyacının azalması
raloksifen neden kullanılırosteoporozu önlemek için kullanılır hormon replasman tedavisi için uygun değil
transdermal patch kullanım endikasyonlarıkc hastalığı ve kronik ilaç kullanıcıları (örneğin atiepileptik),hipertrigliseridemi, hipertansiyon, kolelitiyazis
menapozda hormon replasman tedavisinde kanser ilişkisi nedirprogestrinli tedavi sadece meme kanseri riskini arttıyor. uterus yoksa sadece E ver, uterus varsa tedaviye P4 ekle
memorize