Create
Learn
Share

Rustina 2

rename
drist's version from 2016-05-15 09:31

Section

Question Answer
slovesa končící -ать (де́лать) časování1. -аю, 2. -аешь, 3. -ает, 1. -аем 2. -аете, 3. -ают
slovesa končící -и́, (идти́)1. -у́, 2. -ёшь, 3. -ёт, 1. -ём, 2. -ёте 3. -у́т
slovesa končící -и́ть (звони́ть)1. -ю, 2. -ишь 3. -ит 1. -им, 2. -ите, 3. -ят
v práci / z práceна рабо́те / с рабо́ты
v bance / z banky в ба́нке / из ба́нка
mám psaУ меня́ есть соба́ка
mám jednoho psaУ меня́ одна собака
měl jsem psaУ меня́ была собака
nemám psaу меня́ нет собаки
neměl jsem psaУ меня́ не было собаки
nemám dva psyУ меня́ не две собаки (záporka не u počtu, přídavného jméno a vlastního jména)
s ženou (vzor шко́ла)с женой
s vesnicí (vzor неде́ля)дере́вней
s inženýryс инженерами
k rodičůmк родителям
v dopisechв письмах
mluvil jsemЯ говорил (vždy osobní zájemno v minulém nebo budoucím čase)
mluvil jste s ním?Вы с ним говорили? (ve vykání vždy množné číslo)
máte čas?Вы свобо́дны? (ve vykání vždy množné číslo i v přídavném jménu)
potřebuji jítМне нужно пойти
Budu muset jítМне нужно будет пойти (будет vždy až za нужно)
umím ruskyя знаю ру́сский язы́к
mluvím ruskyя уме́ю говори́ть по-ру́сски
ovládám ruštinuя владе́ю ру́сским языко́м
učím se ruskyЯ учусь ру́сскому языку́
učím (se) ruskyЯ учу ру́сский язы́к
slovesa končící -е́ть (уме́ть) časování1. -е́ю, 2. -е́ешь, 3. -е́ет, 1. -е́ем 2. -е́ете, 3. -е́ют
zvrtaná slovesa končící -ся, -сь (занима́ться)po souhlásce je vždy -сь, po samohlásce -ся
je starší o pět letОн старше на пять лет
podstatná jména mužská končící na tvrdou souhlásku (завод)1. завод, 2. -a, 3. -y, 4. -, 6. -е, 7.-ом
podstatná jména střední končící na o (слово)1. слово, 2. -a, 3. -y, 4. -o, 6. -е, 7.-ом (pozor 6. pád)
podstatná jména mužská končící na měkkou souhlásku (портфель)1. портфель, 2. -я, 3. -ю, 4. -, 6. -е, 7.-eм (pozor 6. pád)
podstatná jména střední končící na e (воскресенье)1. воскресенье, 2. -я, 3. -ю, 4. -e, 6. -е, 7.-eм (pozor 6. a 7. pád)
sloveso можетЯ могу, ты можешь, он может, мы можем, вы можете, они могут
budoucí čas slovesa можетЯ смогу
minulý čas slovesa можетЯ мог
přídavná jména trvdá mužská a střední (новый)новый nebo ž. новое, -ого, -ому, -ый nebo -ого,-ом, -ым
přídavná jména trvdá ženská (новая)новая, -ой, -ой, -yю,-ой, -ой (4. pád)
přídavná jména trvdá střední (новые)новые, -ых, -ым, -ые nebo -ых, -ых, -ыми
přídavná jména měkká mužská a střední (летний)летний nebo летнee, -eго, -eму, -ий nebo ž. -eго,-eм, -им (pozor 6. a 7. pád)
přídavná jména ženská (летняя)летняя, -eй, -eй, -юю,-eй, -eй (pozor 4. pád)
přídavná jména měkká střední (новие)новие, -их, -им, -ие nebo -их, -их, -ими
tam je / jděte tamтам есть / идите туда
sloveso е́хать časování1. -у, 2. -ешь, 3. -ет, 1. -ем 2. -ете, 3. -yт
záporná odpověď na otázku можнонельзя́
stalo se v x roceслучилось в x годý
třetí v ženském roděтре́тья
jinýдруго́й
slovesa končící -овать (бесе́довать) časování1. -yю, 2. -yешь, 3. -yет, 1. -yем 2. -yете, 3. -yют
rád čtuЯ люблю читать
по чемý? (po ulici)по улицам
podstatná jména ženská končící na měkkou souhlásku (пло́щадь)1. пло́щадь, 2. -и, 3. -и, 4. -ь, 6. -и, 7.-ью mn: -и, 2. -eй, 3. -ям, 4. -и, 6. -ях, 7.-ями
memorize

Recent badges