Create
Learn
Share

Rundorme

rename
groendahl13's version from 2018-01-27 08:56

Section

Question Answer
Hvad hedder rundorme på latinsk?Nematoda
Hvad vil de sige at være pseudocoelomat?Mesoderm danner et cellelag på indersiden af ektoderm og tarmen består kun af et cellelag.
Nematoder er dyr med hud skifte. Hvad kaldes sådan nogle dyr?Ecdyzozoa.
Nematoder har et ydre lag lavet af syncytisk hypodermis, som må skiftet. Hvad kaldes dette lag?Kutikula.
Hvad bruges som hydrostatisk skelet?pseudocoelom.
Hvor lever nematoda?I havet, i ferskvand, i jorden, og som parasitter.
Hvad lever fritelevende nematoda af?bakterier, gær, svampe og alger. Nogle kan også være kødædere.
Har nematodaer cillier og flageller?Nej
Hvilke muskler har nematoda? De har kun længde muskler, som ligger under hypodermis.
Hvad er specielt ved musklerne ved nematoda?Fra hver celle går en muskelarm ud til en nerve (normalt den anden vej rundt)
Hvordan fungerer nematodas tarm?Når der bliver tilføjet mad, bliver denne mad blot skubbet længere tilbage, når der bliver tilføjet ny mad.
Udfyld de mangelende felter på figur 1.se svar
Hvordan er nematodas metabolisme?De fleste har anaerob metabolisme uden citron syre cyklus. Nogle få har aerob med citron syre cyklus.
Hvad amphids?Sanseorganer ved nematoda.
Hvad er phamids?Simple udgaver af amphids (sanseorganer)
Er nematoda særkønnede eller hermafroditter? Og hvordan er deres formering og udvikling.De er særkønnede. Hunnen gemmer æggene i uterus. Der er direkte udvikling.
Nævn to klasser indenfor nematoda.Secernentea og adenophorea.
Nævn fire arter indenfor secernentea.Ascaris (spolorm), caenorhabditis elegans, enterobius(børneorm), wuchereia (elefantiasis parasit)
Nævn to arter indenfor adenophorea.Trichuris(piskeorm), trichinella (trikinen)
Hvor lever Ascaris henne?I tarmen på deres vært.
Forklar figur 2, og udfyld de manglende felter. Hvilken klasse og art vises der?Klasse: Secernentea. Art: Ascaris livscyklus. Æg forlader tarm via afføring. Æg bliver juveniles i vært. Ud i blod eller nymfe, hvor de tager mod hjerte og derefter lunger. Herefter kommer de til svælget og videre til tarmen.
Hvordan spiser hageorme?De suger blod fra værtens tarm og pumper det igennem deres egen tarm.
Hvad ses på figur 3, og udfyld de manglende felter. Hageorms livscyklus.
Forklar trichinella's livscyklus.1)Inficeret kød spises og juvenile orme frigøres fra kalkkapsel 2)Migrer til tarm, hvor de modnes og udvikles 3)Juvenille orme kommer rundt med blod 4)Kapseldannelse i muskler 5)Værten spises og cyklus gentages
Hviken nematoda ses på figur 4. Nævn klasse og art.Klasse: Adenophorea, art: trichinella.
Hvor lever enterobius og hvad gør hunnerne om natten?De lever i tarmen. Om natten migrer hunnerne til endetarmen hvor de ligger æg. Dette kløer, og på den måde kan ormene geninficerer værten.
Hvilken nematoda ses på figur 5, nævn klasse og art.Klasse: secernentea, art: enterobius.
Udfyld de manglende felter på figur 6 og nævn
hvilken nematoda er det.
Guineaormen
Hvilken orm ses på figur 7?Guineaormen
Hvilken klasse og art ses på figur 8 og udfyld de manglende felter.Klasse: secernentea, art: wuchereia
Enterobiusbørneorm
Børneormenterobius
Wuchereriaelefantitasisparasitten
elefantitasisparasittenWuchereria
Trichurispiskeorm
piskormTrichuris
trichinellatrikinen
trikinentrichinella
memorize

Recent badges