Create
Learn
Share

Revision

rename
yaraoverwater's version from 2017-09-13 15:40

Section

Question Answer
lead into battlenaar het slagveld leiden
whereaboutsverblijfplaats
monkmonnik
messengerboodschapper
speed upbespoedigen
have access totoegang hebben tot
take for grantedals vanzelfsprekend aannemen
arguebeweren
upsetvan slag
dateeen afspraakje maken
this is not the casedit is niet het geval
counsellorbegeleider
markteken
representvoorstellen
avatarinternetfiguurtje
virtual reality gamepc-spel dat net echt lijkt
interactonderling samenwerken
a thing in the pastiets wat geweest is
ingeniousingenieus
wavezwaaien
signsignalen geven
raise your fingerje vinger opheffen
scientistwetenschapper
priestpriester
developmentontwikkeling
base onbaseren op
remoteafgelegen
supportondersteuning
offeraanbod
extremeextreem
gesturegebaar
visiblezichtbaar
vowelklinker
consonantmedeklinker
independentonafhankelijk
separateafzonderlijk
transferoverbrengen
turn out to beblijkt te zijn
assaultaanvallen
convictveroordelen
recover frombijkomen van
confidentialvertrouwelijk
resourcebron
go aheadermee doorgaan
embarrassingbeschamend
landline numbernummer van vaste lijn
carerverzorger
stay in chargede baas blijven
temptingverleidelijk
vulnerablekwetsbaar
be at riskrisico lopen
persuadeovertuigen
offenceovertreding
prisongevangenis
treatbehandelen
dangergevaar
privateprivé
invitationuitnodiging
addtoevoegen
publicopenbaar
requestverzoek
adultvolwassene
connect with someoneklikken met iemand
unlesstenzij
savebewaren
reportaangifte doen
nicknamebijnaam
althoughhoewel
ignorenegeren
put throughdoorverbinden
personnel managerpersoneelschef
at a stretchachter elkaar
guessaannemen
be employedeen baan hebben
off sickmet ziekteverlof
temporary replacementtijdelijke vervanger
working hourswerktijden
night shiftnachtploeg
school of catering and hospitalitysoort hotelvakschool
application formsollicitatie formulier
rate of payloon
suituitkomen
classified adkleine advertentie
departementafdeling
adadvertentie
if you'd like to holdblijft u aanalternative de lijn!
applysolliciteren
alternativealternatief
for instancebijvoorbeeld
cookkok
previouseerder
work experiencewerkervaring
waiterober
pleasedtevreden
employerwerkgever
CVcurriculum vitae
passportpaspoort
qualificationsdiploma's
reception deskreceptie
spellspellen
date of birthgeboortedatum
bank acountbankrekening
memorize