Create
Learn
Share

Restless Earth

rename
anadjukic's version from 2016-01-13 19:52

Section

Question Answer
antiklinalnoanticlinal
antiklinala anticline
predelarea
pepelash
atolatoll
sunek/udarblast
biti omejen z nečimbound
upognitibuckle
kalderacaldera
kambrijCambrian
breznochasm
rušiti secollapse
zaleteticollide
kompresijacompression
stožeccone
kont.skorjacontinental crust
kont.driftcontinentaldrift
kont. ploščacontinental plate
konvekcijski tokconvection current
jedrocore
razpoka, razpokaticrack
kratercrater
oceanska skorjaoceanic crust
skorjincrustal
razbitinedebris
gostotadensity
biti opustošen devastated
speči (vulkan)dormant
sinklinala2downfold
vlečidrag
protipotresnoearthquake-proof
tektonski premikepirogenic movement
epicenterepicentre
izbruhnitierupt
izbruheruption
mrtev1(vulkan)extinct
tekt.prelomfaultline
razpoka-dolga, globokafissure
plutifloat
tekočinafluid
hipocenterfocus
nagubano g.fold mountain
gubanjefolding
predgorjefoothills
sila, močforce
oblikovati form
oblikovanjeformation
trenjefriction
gejzirgeyser
geotermalna energijageothermal energy
GondvanaGondwanaland
strditiharden
termalni vrelechot spring
vreči v zrakhurl
mrtev2 (vulkan)inactive
jakostintense
zemeljska ožinaisthmus
kašastojelly-like
gričekknoll
reliefna oblikalandform
z.plazlandslide
lava1lava
lava2liquid rock
magnitudamagnitude
z.plaščmantle
meriti,merameasure
stopljenmolten
faciesmonocline
nikeljnickel
pojavljati se occur
kapljatiooze
orogeneški premikorogenic movement
pregiboverthrust
prevrnjena gubaoverturned fold
PangeaPangaea
vrhpeak
prinešeno/ustvarjeno na nečemupiggyback
tekt.ploščatectonics plate
štrletiprotrude
tresenje1quake
soteska/vintgarravine
razbeljenred-hot
ojačatireinforce
nemirenrestless
rihterjeva l.Richter scale
grebenridge
špranja, režarift
riftna dolinarift valley
robrim
ognjeni obročring of fire
rahlo valovanjeripple
dvigatirise
valovitrolling
vrtenjerotation
sunek2rush
morsko dnosea floor
seismičenseizmic
tresti2shudder
tresti3 shake
udarni valshock wave
potonitisink
trajati (nekaj časa)span
nek obronek hriba v dolini k štrlispur
pas/področjestretch
zibati,majati1sway
vrtinčitiswirl
sinklinalnosynclinal
sinklinalasyncline
teren (pokrajina z istimi značilnostmi)terrain
terciarni, manj pomembentretiary
debelinathickness
plimski valtidal wave
tresti4tremble
majhen potrestremor
cunamitsunami
zgrmeti,padatitumble
antiklinala2upfold
višinsko,višjeupland
višavjauplands
zgoraj upwards
vulkansko grlovent
vulkanizemvolcanism
vulkanvolcano
vzdvigati,prihajati na površjewell up
vijugastowinding
majati,zibati2wobble
cona (kjer se nekaj dogajazone
memorize

Recent badges