Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Reptilia - Krybdyr

rename
andreas1996's version from 2018-06-20 21:21

Section

Question Answer
Nævn de 3 "klasser" af dyr som betegnes som amnioterKrybdyr, fugle og pattedyr
Nævn 5 primitive karaktertræk for amnioterSkæl, Vekselvarme, Tetrapoder (firbenede hvirveldyr), veludviklede kæber og Æg med amnion (to ekstra membraner sammenlignet med det primitive tetrapod æg)
Nævn 1 orden under krybdyrTestudines (skildpadder)
Hvilke 2 overordner skal vi kunne til klassen krybdyr?Lepidosauria (øgler, tuatara, slanger) og Archosauria
Hvilke 2 ordner skal vi kunne til overorden LepidosauriaSphenodonta (tuatara/broøgler) og Squamata (øgler og slanger)
Hvilken orden skal vi kunne til overorden ArchosauriaCrocodilia (krokodiller)
Hvilken kraniemorfologi har de forskellige amnioter?Synapsid kranie: pattedyr Diapsis kranie: Resten af dyrene, på nær skildpadder som sekundært har mistet det. Dermed har de et anapsid kranie
Hvilken gruppe af dyr er nærmest beslægtet med fugle?Krokodiller
Hvilke fire specialiserede membraner består det amniote æg af?chorion, amnion, allantois og blommesæk
Hvad er amnioters skæl lavet af?Keratin (horn)
Hvad er formålet ved at have et "kinetisk kranie" hos øgler og slanger?Har et meget bevægeligt kranie, med ekstra led, så kraniet kan ændre form. Det gør, at slanger kan sluge meget stort bytte. De to halvdele af kraniet hos slanger kan også bevæge sig uafhængigt, så føden effektivt kan blive transporteret ned i halsen.
Hvorfor er klassen 'krybdyr' ikke en gyldig taksonomisk gruppe?Krybdyr er en parafyletisk gruppe
Nævn de fem danske arter af krybdyrSnog, Hugorm, markfirben, Levendefødende firben, Stålorm
Hvordan foregår reproduktion hos amnioter?Intern befrugtning, kan være Ovipare/ovovivipare/vivipare og nogle firben kan formere sig asexuelt
Køn hos krokodiller, øgler og skildpadder afhænger af udrugningstemperaturen. Hvad vil det betyde?Køn er ikke fastlagt men afhænger af udrugningstemp. Global opvarmning kan altså have indflydelse på køn og skabe en kønsforskydning
Nævn 5 fællestræk for ordnen øglerFirbenede eller lemmeløse, Æglæggende eller ovovivipare, Lemmer orienteret vinkelret på kroppen, Veludviklet syn, hørelse og lugtesans, Forholdsvis simple lunger og tre-flerekamret hjerte
Nævn 5 karaktertræk for orden SphenodontaØgler og slanger, Hemipenis, Evnen til at smide halen - autotomi, Øgler: 6457 arter og Slanger: 3619 arter
Nævn nogle eksempler på dyr til orden SphenodontaLeguaner, anolerne, Gekkonidae (De egentlige gekkoer), Lacertidae (De egentlige firben), Skinker, stålorme, Varaner, Gilaer
Nævn de 4 hovedgrupper til slangerBoidae (boaer og pythoner), hugorme, giftsnoge og snoge
Beskriv fem specielle tilpasninger/ændringer hos slange anatomiTab af lemmer, forlænget rygrad og antal ribben, Specialiseret tunge (todelt) og lugteorgan (Jacobsons organ), Gift-leveringssystem med giftkirtler og hule gifttænder, Grubeorgan (detektion af infrarød stråling) og Kinetisk kranie
Hvilke 2 hovedinddelinger finder man hos skildpadderne?Pleurodira (side-hals skildpadder) og Cryptodira (trækker halsen tilbage i vertikalplanet)
Nævn nogle eksempler på dyr til hovedinddelingen CryptodiraSnapskildpadder, læderskildpadden, Chelonidae, Blødskildpadder, Sumpskildpadder, Landskildpadder
Hvad beskriver archosaurer?en gruppe af diapside amnioter der har slægtninge frem til vor tid blandt fugle og krokodiller
Figur 14 Beskriv kraniemorfologi for de 3 billederGJ
Figur 1GJ
Figur 2GJ
Figur 3GJ
Figur 4GJ
Figur 5GJ
Figur 6GJ
Figur 7GJ
Figur 8GJ
Figur 9GJ
Figur 10GJ
Figur 11GJ
Figur 12GJ
Figur 13GJ
Figur 15GJ
Figur 16GJ
Figur 17GJ
memorize

Recent badges