Create
Learn
Share

Religion Definitions

rename
leanorormosa's version from 2017-06-12 21:45

Section 1

Question Answer
L-AwtentiċitaTkun Oriġinali, tkun uniku u m'hemmx ħaddieħor bħalek.
Is-Sinċerita'Trasparenza li tkun fil-verita ma' ħadd ieħor bla ħabi u bla biża'.
Il-MaskraMa tħallix lil ħaddieħor jara min verament int.
L-IpokrezijaMeta persuna tgħamel jew tgħid xi ħaġa li tkun komletament differenti ta' dak li taħseb bħala veru.
L-ImħabbaL-aktar ġibda qawwija li persuna jista jkollu lejn xi ħadd.
L-GħotjaDef 1: Li tqiegħed l-interessi tal-oħrajn il-fuq minn tiegħek innifsek.
L-GħotjaDef 2: Stil ta' ħajja fejn wieħed jgħix biex jaqdi lil ħaddieħor.
ĦbiberijaLi tkun taf lil xi ħadd u tistmah b' rispett, sinċerita', lealta u fiduċja.
memorize

Section 2

Question Answer
Il-ĦolqienIl-bidu u l-pedament tal-għemejjel kollha ta' alla.
Il-Virtu'L-attitudni jew id-drawwa li tgħamel it-tajjeb.
Is-SolitudniHija meta persuna tinqata' għaliha nnifisha għax trid hi.
Il-BelongingHi meta tkun aċċetata fi grupp jew f' xi għaqda.
ll-FiduċjaMeta titqiegħed il-kunfidenza jew fidi f' persuna jew oġġett.
Il-PreġuddizjuMeta tiġġudika persuna qabel ma tkun rajt b'għajnejk.
Il-MaħfraLi tillibera lil xi ħadd mill-jasar.
Il-Maturita'Meta tkun taf kif għandek iġġib ruħek fid-diversi sitwazzjonijiet tal-ħajja mingħajr ma jkollok bżonn lil xi ħadd jgħidlek kif.
memorize

Section 3

Question Answer
Ir-RelazzjonijietIl-mod differenti ta' kif nirrelataw ma' persuni oħra.
Il-ProċessKatina ta' esperjenzi li permezz tagħhom niżvillupaw u nimaturitaw f'ħajjitna.
L-ImħabbaMeta persuna tingħata mingħajr kundizzjoni lil persuni oħra b'mod sħiħ u b'fedelta'.
Ir-RispettAttitudni jew Imġiba li turi stima għolja lejn persuni oħra.
Il-KuxjenzaDef 1: L-post l-aktar intimu tal-bniedem.
Il-KuxjenzaDef 2: L-post fejn il-bniedem ikun waħdu ma' Alla.
Il-KuxjenzaDef 3: Fejn il-vuċi ta' Alla semmi leħinha.
Il-Familja Raġel u/jew Mara u tfal li jistgħu jkollom flimkien ma' dawk li tnisslu mill-istess antenati u li jiġu minn xulxin.
memorize

Section 4

Question Answer
KonċiljuAssemblea ta' isqfijiet u mistednin oħra li jiltaqgħu biex jiddiskutu ħwejjeġ relatati mal-fidi nisranija.
Identita'Il-karrateristiċi li jidru f'persunali permezz tagħhom il-persuna tingħaraf.
memorize

L-ERBA VIRTUJIET KARINALI

Question Answer
L-għaqal ir-raġuni prattika biex tgħaraf iċ-ċirkustanzi kolla u tagħżel il-mezzi ġusti biex tinkiseb
L-qiesl-bilanċ li nżommu fl-affarijiet li ngħamlu
Il-ġustizzjaMin żbalja jingħata kastig u jkun mgħoti d-dinjita’ tiegħu
L-qawwaId-diterminazzjoni li nżommu sodi f’dak li nemmnu fih
memorize

għal-eżami

Question Answer
Ir-RelazzjonijietIl-mod differenti ta' kif nirrelataw ma' persuni oħra.
Ir-RispettAttitudni jew Imġiba li turi stima għolja lejn persuni oħra.
Il-KuxjenzaDef 1: L-post l-aktar intimu tal-bniedem.
Il-KuxjenzaDef 2: L-post fejn il-bniedem ikun waħdu ma' Alla.
Il-KuxjenzaDef 3: Fejn il-vuċi ta' Alla semmi leħinha.
Sesswalital-mod sabiħ ta' kif il-persuni tikkomunika ma' ħadd ieħor b'mod sħiħ.
Identita'Il-karrateristiċi li jidru f'persunali permezz tagħhom il-persuna tingħaraf.
MexxejXi ħadd li jimxi miegħek u jurik it-triq quddiem.
Martripersuna li tagħti xhieda ta' ġesu minflok ma ċċedi t-twemmin reliġjuż tagħha.
memorize