Create
Learn
Share

Rekcja czasownika

rename
luki1301's version from 2017-01-12 15:28

Section

Question Answer
ärgern sich über Azłościć się z powodu
berichten sich über Ainformować o
denken über Asądzić o czymś
diskutieren über Adyskutować o
entscheiden über Adecydować o
erzählen über Aopowiadać o
freuen sich über Acieszyć się z
informieren über Ainformować o
klagen über Anarzekać na
lachen über Aśmiać się z
nachdenken über Azastanawiać się nad
reden über Amówić o
schreiben über Apisać o
sprechen über Arozmawiać o
unterhalten sich über Arozmawiać o
verfügen über Adysponować czymś
wundern sich über Adziwić się czemuś
bemühen sich um Astarać się o
bewerben sich um Aubiegać się o
bitten um Aprosić o
gehen um Achodzić o
handeln sich um Achodzić o
kümmern sich um Atroszczyć się o
sorgen sich um Amartwić się o
streiten um Akłócić się o
sich fürchten vor Dbać się czegoś
schützen vor Dchronić przed
warnen vor Dostrzegać przed
beitragen zu Dprzyczyniać się do
einladen zu Dzapraszać na
führen zu Dprowadzić do
gehören zu Dnależeć do, być częścią czegoś
gratulieren zu Dgratulowac z okazji
memorize

Recent badges